pokus

Prameny Klíčavy a Kracle

Tato kapitola se věnuje lesům mezi Lužnou a Rudou (Přírodní rezervace Údolí Klíčavy, rybníky Kracle, Petrův kámen).

Rezervace Prameny Klíčavy

Rezervace Prameny Klíčavy má trochu zavádějící název, ve skutečnosti jde o pramen Leontýnského potoka. Ten se do Klíčavy vlévá až pod Pilským rybníkem. A Klíčava? Ta pramení severněji u Třtické Lísy (Lisy).

 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • vstavač májový
 • Prameny Klíčavy
 • tůňka (1)
 • Prameny Klíčavy
 • rosnatka okrouhlolistá
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy (2)
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy (3)
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy (4)
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy, Rožmberk
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy
 • Prameny Klíčavy

(1) Díky exkurzi České botanické společnosti jsem si mohl vyfotit bývalou louku, kterou se ochranáři snaží sekáním obnovovat. Lokalita rašelinného prameniště je jediná svého druhu v CHKO Křivoklátsko. V tůňce se skrývá nenapadná bublinatka jižní, malá masožravá kytka.
(2) Uprostřed built ostřice latnaté.
(3) Takovéhle napřímené kanály kdysi dávno bývalé louky odvodnily. Pozn.: Tráva z luk byla nevalná, dala se používat pouze jako stelivo.
(4) Dnes je snahou vodu na místě co nejvíc zadržet, třeba umělými přehrázkami.

Kracle

Před bitvou na Bílé hoře (8.11.1620) táhla od Kralovic na Prahu císařská armáda. Dne 27. října byla již u Senomat na Rakovnicku. Zde se jim postavili na odpor stavovští Anhaltovi vojáci, kteří v té době ustupovali od Rokycan přes Mýto a Zdice na Unhošť. Mezi Hlavačovem a Kokrdovem došlo k menší šarvátce, a stavovští po silnici ustoupili k Rudě. Císařští ale české vojsko obešli a srazili se se stavovskými u Kraclí. Zde měli císařští odpočinek, zatímco jejich jízda pronásledovala zadní voj stavovských a u Rynholce mu způsobila četné ztráty. V Kraclích zemřel císařský plukovník von Kratzen, který byl raněn v šarvátce u Kokrdova. Od té doby se tu říká v Kraclích. (volně podle V. Palivce: Hájemství zelené)

V rybníku Horní Kracle se povedlo ochranářům regulovat stav rybí obsádky, a tak je rybník z hlediska diverzity flóry jedním z nejbohatších na křivoklátsku.

 • Kracle
 • Dolní Kracle
 • Kracle
 • Dolní Kracle
 • Kracle
 • Dolní Kracle
 • Kracle
 • Dolní Kracle
 • Kracle
 • Dolní Kracle
 • Kracle
 • Dolní Kracle
 • Kracle
 • Horní Kracle
 • Kracle
 • Horní Kracle
 • Kracle
 • dominuje přeslička poříční
 • Kracle
 • Horní Kracle
 • Kracle
 • Horní Kracle
 • Kracle
 • Horní Kracle
 • První luh
 • První luh
 • Kracle
 • Kracle
 • Horácká Lisa
 • Horácká Lisa (1)
 • Horácká Lisa
 • Horácká Lisa (1)
 • Hranatá skála
 • Hranatá skála (2)
 • Hranatá skála
 • Hranatá skála
 • Červený kříž
 • Červený kříž (3)

(1) Vrtalo mi hlavou proč se hájovny na severním křivoklátsku často jmenují Lisa (Lísa). Lísa je zde pravděpodobně synonymum pro ohradu, branku či vrata - Brána do obory, kterou musel hajný na noc zavírat.
Z několika významů, jež u výrazu lísa (též lésa, deminutivum líska) uvádí J. Jungmann, je pro nás podstatný význam ‘cokoli pleteného z proutí, jako stěna, příhrada, dvéřka atd.’. Jungmann tento význam dále specifikuje: „Lísa u zahrady, u chalupy atd. = pletené dvéře, též i sama ohrada pletená (Naše řeč)
(2) Hranatá skála - za objektem se kdysi (kolem 1853-1869?) těžilo černé uhlí.
(3) Obrázek Pavla Lisého z nádherné knížky Hájemství zelené od Viktora Palivce. Přiznám se, že jsem nikoho neoslovil s dotazem, zda smím převzít obrázek, neboť netuším na koho se obrátit. Snad to nikomu vadit nebude. Červený kříž by měl odkazovat na události z třicetileté války.

Merklovka

Merklův léčivý pramen je podle K. Kestnera výtokem důlních vod z opuštěného dolu Caroli, jež leží nedaleko.

 • Merklovka
 • Merklovka (1)
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Merklovka
 • Červený kanál
 • Červený kanál (2)
 • Červený kanál
 • Červený kanál (2)
 • lesní drážka
 • lesní drážka (3)
 • úzkokolejka Řevničov nádraží-Motolka-Černý Les
 • úzkokolejka Řevničov - Černý Les
 • Motolka
 • Motolka
 • Motolka
 • Motolka

(1) Železitý pramen objevil na začátku 19. Století furstenberský lesní adjunkt Jiří Merkl. Pramen byl vyčištěn a obestavěn na způsob lázeňského pavilonu, vedle vznikla i jednoduchá lázeňská budova se dvěma vanami.
(2) Od rozcestí Pod Klukem po červené turistické značce křížíme železniční trať Praha Rakovník. Bývalá lesní železnice přecházela železniční dráhu Praha - Rakovník po kamenném mostě zvaném Červený kanál.
(3) Mnišková lesní železnice v křivoklátských lesích byla vybudována v roce 1919 pro odvoz kalamitní těžby. Bylo vykáceno na 600 ha lesních porostů. Kmeny se musely rychle zpracovat. Odvážely se na pilu do Městečka a na nově vybudovanou parní pilu u Řevničovského nádraží. Akciová společnost dostala jméno LESNA, nejvíce akcií vlastnili Maximilian Egon III. Fürstenberg z Křivoklátu a jeho švagr Franz Khevenhüller-Metsch. Největší nasazení probíhalo v letech 1920-22. Trať byla v provozu až do roku 1927. Celková délka činila 12 km, dráha měla rozchod 700 mm. Vlaky se mohly křížit na pile, na nákladišti v km 6,7 a v Maxově oboře na konci trati. Úzkokolejka měla jednu odbočku, a to k dolu na uhlí na Motolce. Uhlí bylo potřeba nejen pro lokomotivy, ale i především pro stroje na pile v Řevničově.

přírodní rezervace Údolí Klíčavy

Poměrně nová rezervace, největší klenot hořeček ladní pobaltský jsem zatím nepotkal. Místní hubená populace tohoto kriticky ohroženého druhu jde prý stále dolů.

 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • PR Údolí KLíčavy
 • PR Údolí Klíčavy
 • zvonečník hlavatý
 • zvonečník hlavatý
 • všivec bahenní
 • všivec bahenní
 • kosatec sibiřský
 • kosatec sibiřský
 • kosatec sibiřský
 • kosatec sibiřský
 • kokrhel
 • kokrhel
 • Pilská
 • Pilská

Petrův kámen

Podle legendy se na něm modlil svatý Petr (či poustevník téhož jména). Tři přirozené prohlubně, snad zbytky narušených skalních misek, vytvářejí ideální klekátko pro podepření kolen a loktů sepjatých rukou.

 • Petrův kámen
 • Petrův kámen
 • Petrův kámen
 • Petrův kámen
 • Petrův kámen
 • Petrův kámen
 • Nad Pilským rybníkem
 • Nad Pilským rybníkem
 • Nad Pilským rybníkem
 • Nad Pilským rybníkem

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: