logo

Teslíny

Tato kapitola se zabývá krajem jižně od Padrťských rybníků. Mapičku můžete zvětšit kliknutím myši, stejně jako další obrázky níže.

mapka

Teslíny

Počátkem 14. století věnoval Protiva z Rožmitálu benediktinskému klášteru na Ostrově u Davle díl svého statku, veškeré své jmění na vrchu Baštín, který nelze jednoznačně identifikovat. Protiva z Rožmitálu žil nejméně do roku 1318, a protože odkaz benediktinům učinil ve své poslední vůli, bylo probošství založeno někdy po tomto datu. Zmínka o Teslínském probošství chybí v seznamu klášterního majetku, který je dopodrobna vypsán v ochranné listině papeže Klementa V. z roku 1310, kde se kromě několika desítek vsí a dvorců vysloveně uvádí probošství (nazývané cellae, tedy klášterní cely, komůrky) ve Slaném, Svatém Janu pod Skalou, v Zátoni, Velízi a Nicově. Tvrzení Václava Hájka z Libočan, který ve své kronice píše že první příchod benediktinů lze datovat do roku 1084 je třeba brát jako literární fikci. První datovaná zmínka o existenci baštinského probošství je z roku 1385 (Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV). Skromné dřevěné provizorium kostela bylo ve 14. století nahrazeno kamenným jednolodním gotickým chrámem, který byl ústředním objektem areálu probošství. Jeho zasvěcení sv. Janu Křtiteli je však známo pouze z tradice, založené na vyprávění Václava Hájka z Libočan. Kostelík byl dlouhý asi 51 m a široký 12m, s odsazeným kněžištěm. Ještě roku 1888 stála uprostřed malé mýtiny polozřícenina kostela sv. Jana Křtitele. Údolí pod vrchem kdysi zvaném Baštín je dodnes protkáno početnými vodními toky. Na Zlatém potoce, jehož voda se zlatě leskla od plovoucích kousků slídy, bylo vybudováno několik rybníčků. V nich byly zcela jistě chovány ryby, bez nichž si středověký klášter nedovedl výživu svých obyvatel představit. Dva rybníčky byly v nedávných letech obnoveny.

(1) Terénní nerovnosti západně od zbytků kláštera

Současné Teslíny

Současné Teslíny: Bývalá samota ležící dnes na silnici z Příbrami do Plzně byla na své současné místo přeložena zřejmě koncem 16. století po oddělení statku Mirošov od rožmitálského panství a zpočátku se nazývala Nový Teslín. Původní dvůr Teslín, který vznikl jako služebnická osada benediktinského probošství v Baštíně ve 14. století, se nacházel asi 2 km severně odtud na břehu Hořejšího Padrťského rybníka a zanikl někdy ve 2. polovině 18. či na počátku 19. století.

(1) S trochou pozornosti na horizontu vpravo naleznete věž na Praze a vlevo částečně odkryté Padrťské rybníky.
(2) pohlednici poskytl sběratel ing. Dort
(3) Zajímavou stavbou je myslivna postavená v roce 1908 v tzv. tyrolském stylu, tedy z hrázděného zdiva.
(4) Z roku 1908 pochází i železný křížek s kamenným soklem, na němž je připevněna železná tabulka s arcibiskupským znakem a zmíněným letopočtem.

Teslínský buk a bývalý seník

Teslínský buk za bývalým seníkem býval hraničním stromem majetku zdejšího probošství a je zanesen už v nejstarších lesnických mapách. Jeho stáří se odhaduje na více než 300 let, obvod kmene měří 610 cm.

(1) Výhled dronem od bývalého seníku.

Okrouhlík

Na úbočí Okrouhlíku jsou docela slušné skalky s dobrým výhledem na Skořice. Celková délka skalnatého hřbítku je kolem 300 m, vytváří dvě vyšší skály a v severní části ostrý, skalnatý hřbítek se skalním útvarem v podobě malé sfingy. Proterozoický substrát přispívá k tvorbě úživnějších půd. Na kopci samém pak naleznete rozlehlé bukové porosty.

(1) daroval Čeněk

skála Marie Terezie

Skála pojmenovaná po rakouské císařovně, snad podle její podobizny na mincích-neověřeno.

(1) se svolením zdroje: Numismatika BARON www.numismatika.com

Jahodová hora

Na Jahodové hoře se nachází několik skalek, které bývaly ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století oblíbeným výletním místem knížecích hostů z myslivny Varta (dříve Závesk) i prvních turistů. V té době bylo na nižším vrcholku dvoukopce vybudováno kamenné schodiště. Ze skal se otevírala krásná vyhlídka na východ a jihovýchod do kotliny rožmitálské a daleko až k horám povltavským, jak se psalo v dobových průvodcích. Dnes je vidět omezeně hora Praha.

Oronymum je motivováno převažujícím druhem porostu: jahoda... původně bobule nebo jiný podobný plod kteréhokoli lesního keře – mohlo jít o jahody, maliny, borůvky (nářečně též černé jahody), brusinky a další plody, v tomto případě šlo podle Slovníku pomístních jmen o borůvky: roste mnoho borůvčí a borůvek, jimž se zde říká jahody (volně podle M. Mackovičové: Oronymie Brdské vrchoviny).

(1) Obrázek z knížky M. Háska (I my jsme tu byli), na fotografii by měl být zachycen R.R.Hofmeister.
(2) buližníkové skály u Varty, F. A. Slavík: Rožmitál pod Třemšínem a okolí

Václavka

Václavka je jednou z nejmladších roubených bud v Brdech. Byla postavena na Lomské louce za Protektorátu Čechy a Morava tak zvaným vládním vojskem, což byly ve skutečnosti pracovní jednotky beze zbraně.

(1) Zásluhou Hornického muzea v Příbrami byl mohutný seník z varteckého revíru v letech 2009 - 2010 přenesen do skanzenu ve Vysokém Chlumci. První písemná zmínka o této památce je z roku 1830.
(2) Pomník v místě přestřelky s pytláky, kde zahynul vrchní strážmistr František Mikeš z četnické stanice ve Věšíně (1933). Nechal ho zde vystavět Lovecký a kynologický klub pro okres březnický v Březnici, za podpory Zemského četnického velitelství, ze sbírky lesního personálu a s podporou arcibiskupského velkostatku. Pomník postavil sochař Josef Žák z přírodních balvanů. Na největší z nich připevnil bronzovou plaketu, která znázorňovala smrtelně raněného četníka a hajného, jak se nad ním v boli sklání.
(3) Krásná bouda sloužila k uskladnění a k přípravě krmiva pro černou zvěř, vysazenou do právě zbudované obory. Prvních devět divokých prasat bylo dovezeno roku 1943 z vídeňského Sauerparku. O rok později k nim přibylo pět kusů zvěře daňčí. Konec okupace Československa znamenal nejen konec pravidelného a vydatného krmení (brambory s pokrutinami z cukrovarů, mlátem nebo melasou), ale i konec údržby plotu obory (M. Hásek - I my jsme tu byli).

Atom muzeum Javor 51

(1) Věnoval Paťas Beebee
(2) Věnoval Jiří Švamberk

Míšov

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: PSˇ-ák Radyn Dostich  (2017-08-15 17:19:51)
Právě sem - jezdily do těchto nehostinných míst n a střelby za dob hluboké totality střílet na posá dkovou střelnici ran ze samopalu.Rˇíkalo se na střelby.Za Branné pohotovosti státu.Sem mně vysla lo vedení z blízkého velitelského stanoviště.Zpočátku-nevěděl ani kam jedu,ale postupem času-získával pevnější půdu pod nohama až-si na tuto střelnici vlastně vzpomněl.Zdravim i všechny ostatní chalany z VU´7505.Ahoj.

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu:www.brdy.info © 2002-2019     kontakt: tomas.adam[zavináč]brdy.info