logo

Třemošná

Tato kapitola se zabývá vrchem Třemošná. Mapičku můžete zvětšit kliknutím myši, stejně jako další obrázky níže.

mapka

Třemošná

Třemošná (778 m.n.m.) je jeden z nejvíc nápadných vrcholů středních Brd, v Müllerově mapě je to jediný pojmenovaný kopec ve Středních Brdech. Při pohledu na Brdy z východních a severovýchodních směrů je velice nápadná, proto se podle Třemošné dříve celá oblast středních Brd nazývala Třemošenským pohořím.

Z lesnického hlediska je Třemošná zajímavá svými zbytky přirozených porostů na prudkých jihovýchodních svazích a na hřebeni kopce. Věk těchto porostů se pohybuje kolem 180 let. Stromy místy dosahují impozantních rozměrů. Porosty na jihovýchodní expozici byly v zimě 1995/1996 silně poškozeny námrazou. Došlo k proředění porostů a místy ke vzniku menších holin. Vzhledem k absenci přirozeného zmlazení zde bylo přikročeno k podsadbám (volně podle V. Pernegra).

Z geomorfologického hlediska zde najdeme stupňovitě uspořádané mrazové sruby s mohutnými osypy.

Podle A. Profouse lze původ jména Třemošná odvozovat ze substantiva črěmcha střemcha (psl. čermЪcha), v němž se naše čř- = tšř změnilo zánikem první sykavky v tř- (= třemcha), vlastnostní adjektivum třemošný pak vzniklo z črěmЪšьn- labializací mЪ, me > mo a přidáním přípony -ný (volně podle M. Mackovičové: Oronymie Brdské vrchoviny).

(1) Snímek z doby, kdy armáda o víkendech povolila vstup do okrajových částí VVP. Když jsem ty dobré lidi potkal, měl jsem pocit jako kdyby značkovali turisty nikdy neobjevenou krajinu. Podle tradovaných pověstí ale armáda i za socialismu poutníky na Silvestra na vrcholu tolerovala....
(2) Na 3D modelu (2x převýšeném) vidíme jak se od Pilské nádrže přes Ohrádku hrdě pne hřeben Třemošné, který pak klesá k Malé Třemošné. Od Pilské nádrže vzhůru se začíná nenápadně zvedat Tok, v horním levém okraji je část protipožární cesty na Toku.
(3) Obrázek (400 kB) ukazuje pohled zhruba od Příbrami, legendu je možno otevřít zde. Klobouček na modelu nehledejme, je mimo výřez ortofotomapy.
(4) Zdroj dat : Česká geologická služba - Geofond

Třemošná, Kazatelna

Skála Kazatelna je tvořena silně lavicovitými bělošedými křemennými slepenci holšinskými. Jsou to zpravidla dobře vytříděné, monomiktní slepence, jejichž základ tvoří valouny křemene nebo silicitu. Tmel je pevný, křemičitý.

Stezku na Kazatelnu upravili již někdy v šedesátých letech 19. století dobříští Colloredo-Mansfeldové, jimž tato část Brd před vznikem dělostřelecké střelnice v roce 1927 patřila (volně podle V. Pernegra).

(1) Rozlehlé suťové moře pod Kazatelnou.
(2) Ladislav Malý: Příbramsko a Dobříšsko

Malá Třemošná

(1) Na úbočí Malé Třemošné směrem k Obecnici nalezneme pomník vlastencům 2. světové války. Za snímky děkuji R. Hylánovi.
(2) "svatý obrázek" v sedle mezi vrchy Malý kámen a Malá Třemošná

Malá Ohrádka a Ohrádka

(1) Sestupujeme-li z kóty Malá Ohrádka k Pilské nádrži, míjíme cestou podezřelé térenní úpravy (ale i sutě), patrně pozůstatky lidské hornické činnosti, protože příroda takhle pravidelná není. Pocitově to vidím na železnou rudu, ale fakticky o tomto místě nevím nic.
(2) Na úpatí svahu Malé Ohrádky nalezneme výraznější lom, účel tipuji na materiál pro výstavbu hráze Pilské přehrady, ale jistý si nejsem.
(3) statná jedle na úbočí Malé Ohrádky, na Slaninské cestě

Kozičínské skály

Skalní hřbet Kozičínských skal je budován bělošedými, hrubě lavicovitými až masivními křemennými slepenci holšinskými.

Orlov

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu:www.brdy.info © 2002-2012     kontakt: tomas.adam[zavináč]brdy.info