logo

Trhoň

Tato kapitola se věnuje opomíjené oblasti kolem Trhoně. Mapičku můžete zvětšit kliknutím myši, stejně jako další obrázky níže.

mapka

Trhoň

Tento kopec má i na brdské poměry dost fádní vrchol.

Hůrky

Vesnice názvem jak ze Středozemě.

Zavírka a Vydřiduch

Kopec Vydřiduch, ač nevysoký, je poměrně slušnou krajinnou dominantou u Svojkovic vedle vlastního Ždáru. Bohužel je téměř všude slyšet buď dálnice nebo silnice Holoubkov - Rokycany.

PP Zavírka - přirozený výchoz jílovitých břidlic klabavského souvrství, naleziště ordovické fauny (biozóna Corymbograptus v-similis).

(1) Suť je přebraná opravdovými paleontology. To, co jsem našel bude spíš jenom vysrážení sloučenin železa....
(2) V lesích mezi pinkovým polem V Ouzkém severozápadně od Holoubkova a vrcholem Vydřiduchu lze při pečlivém pozorování nalézt důlní odvaly po těžbě železné rudy.
(3) Pozůstatky mostu bývalé císařské silnice na Zavírce u Vydřiduchu. Tzv. bavorská silnice z Prahy přes Plzeň byla dostavěna kolem roku 1812 a znamenala významný impuls pro rozvoj průmyslu a obchodu. Od starých cest se císařské silnice lišily především tím, že vedly mezi městy nejpřímějším možným směrem a a tedy zpravidla nerespektovaly průběhy starých cest. Silnice měla být 7,2 m široká a maximální stoupání bylo omezeno na 25 stupňů. Po silnici mohly jezdit nákladní vozy se 6 zapřaženými koňmi a nejvyšší váhou nákladu 3,36 tun.
(4) část nádoby a zlomek zdobené zásobnice 13. století, expozice Rokycanského muzea

Mýto

(1) pohlednice jsou ze soukromé sbírky H. Hrachové

Holoubkov

V severozápadním okolí Holoubkova (v místě zvaném V Ouzkém) najdeme rozsáhlé pinkové pole se zbytky starých hald a hlubokými, dnes zčásti zavezenými jámami. Zde byla v 19. století těžena sedimentární železná ruda. Od roku 1794, kdy byla těžba otevřena, zde byly těženy celistvé hematity, jedny z nejkvalitnějších v Barrandienu vůbec. V době maxima těžby zde pracovalo až 300 lidí. Naspodu ložisek je vyvinut slepenec (zde nazývaný peckář) z buližníkových a porfyrových valounů, mocný až 10 m. Tmel mezi valouny byl vytloukán jako ruda. V nadloží slepenců leží celistvá ruda, tzv. ocelka. Celé nepříliš mocné ani plošně rozsáhlé ložisko je silně tektonicky postiženo, jeho původně souvislý průběh je porušen četnými mladšími příčnými zlomy. Proto bylo těženo množstvím menších důlních děl v celém údolí mezi Chlumem a Holoubkovem a zbytky hald jsou patrné i na protilehlé straně silnice i blízké dálnice.

Použitá literatura: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/geo/frvs/www_frvs/04_ord/Or_ex01.htm

(1) pohlednice jsou ze soukromé sbírky H. Hrachové
(2) svodná mapa báňských prací u Holoubkova, Geofond
(3) Ausker Zeche bei Hollaubkau (Holoubkov, V Ouzkých), Genofond

Cheznovice

(1) pohlednice jsou ze soukromé sbírky H. Hrachové

Bábovka

(1) Křížek na zelené turistické značce, západně od Bábovky a severně od Pytlácké rokle. Místní jméno - U Křížku. V roce 1742 se zde na Jiříka Maksu, kočího v huti, převrátila fůra s dřevěným uhlím, když ho odvážel od milíře.
(2) Věnovala Zdena Bradnová

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu:www.brdy.info © 2002-2018     kontakt: tomas.adam[zavináč]brdy.info