Brdy.info/kvetena/kras - stránky květeny povětšinou z Krasu

Fotografoval: Zdeněk Špaček - jemu patří poděkování za poskytnutí snímků

Uvádíme zde 147 fotografií 96 rostlinných druhů, většina z nich se vyskytuje v Českém Krasu. Druhy z jiných koutů republiky jsou růžově podbarvené, např. kandík psí zub je endemitem Posázaví.

Tato kolekce je vyčleněna z kapitoly květena na brdy.info


Nové snímky - 2005
kosatec žlutý
Iris pseudacorus
křivatec český
Gagea bohemica
kruštík modrofialový
Epipactis purpurata
kosatec žlutý
Iris pseudacorus
prstnatec bezový
Dactylorhiza sambucina
prstnatec májový
Dactylorhyza majalis
prvosenka jarní
Primula veris
sasanka hajní
Anemone nemorosa
sasanka pryskyřníkovitá
Anemone ranunculoides
úpolín evropský
Trollius europaeus
vstavač mužský
Orchis mascula
zvonovec liliolistý
Adenophora liliifolia


bělozářka liliová
Anthericum liliago
bělozářka větvitá
Anthericum ramosum
bledule jarní
Leucojum vernum
bledule letní
Leucojum aestivum
brambořík nachový
Cyclamen europaeum
bříza trpasličí
Betula nana
černýš hřebenitý
Melampyrum cristatum
černýš rolní
Melampyrum arvense
česnek hranatý
Allium angulosum
česnek žlutý
Allium flavum
devětsil bílý
Petasites albus
hadí mord nachový
Scorzonera purpurea
hlaváček jarní
Adonis vernalis
hlístník hnízdák
Neottia nidus-avis
hořec jarní
Gentiana verna
hořec tolitový
Gentiana asclepiadea
hořec brvitý
Gentianella ciliata
hruštička jednostranná
Pyrola secunda
hvězdnice chlumní
Aster amellus
hvozdík kropenatý
Dianthus deltoides
hvozdík pyšný
Dianthus superbus
chrpa horská
Centaurea montana
jelení jazyk celolistý
Phyllitis scolopendrium
kamejka modronachová
Lithospermum purpureo-coerulum
jestřábník oranžový
Hieracium aurantiacum
kakost krvavý
Geranium sanguineum
kamzičník rakouský
Doronicum austriacum
kandík psí zub
Erythronium dens-canis
kavyl vláskovitý
Stipa capilata
kavyl ivanův
Stipa joannis
klikva bahenní
Oxycoccus palustris
kohoutek luční
Lychnis flos-cuculi
koniklec luční
Pulsatilla pratensis
koniklec velkokvětý
Pulsatilla grandis
korálice trojklaná
Corralorhiza trifida
kosatec bezlistý
Iris aphylla
koulenka vyšší
Globularia punctata
kruštík širolistý
Epipactis helleborine
kruštík tmavočervený
Epipactis atrorubens
kýchavice černá
Veratrum nigrum
ladonička dvoulistá
Scilla bifolia
leknín bílý
Nymphaea alba
len rakouský
Linum austriacum
len žlutý
Linum flavum
lilie zlatohlavá
Lilium martagon
locika nachová
Mycelis purpurascens
lýkovec jedovatý
Daphne mezereum
lýkovec vonný
Daphne cneorum
medovník meduňkolistý
Melittis melissophyllum
modřenec chocholičnatý
Muscari comosum
modřenec hroznatý
Muscari racemosum
modřenec širokolistý
Muscari botryoides
ocůn jesenní
Colchicum autumnale
okrotice bílá
Cephalanthera damasonium
okrotice červená
Cephalanthera rubra
okrotice mečolistá
Cephalanthera longifolia
oman ostrolistý
Inula
oman srstnatý
Inula hirta
oměj šalamounek
Aconitum callibotryon
oměj vlčí mor
Aconitum lycoctonum
ostrožka stračka
Consolida regalis
pipla osmahlá
Nonea pulla
prha chlumní
Arnica montana
prstnatec fuchsův
Dactylorhiza fuchsii
prstnatec tuholistý
Dactylorhiza incarnata
pryskyřník velký
Ranunculus lingua
řebčík kostkovaný
Fritillaria meleagris
řebříček sleziníkolistý
Achillea millefolium
rozrazil klasnatý
Pseudolysimachion spicatum
rozrazil rakouský
Veronica austriaca
rudohlávek jehlancovitý
Anacamtis pyramidalis
sasanka lesní
Anemone sylvestris
snědek chocholičnatý
Ornithogalum umbellatum
sněženka podsněžník
Galanthus nivalis
střevíčník pantoflíček
Cypripedium calceolus
šafrán Heuffelův
Crocus heuffelianus
třemdava bílá
Dictamnus albus
tulipán lesní
Tulipa silvestris
užanka lékařská
Cynoglossum officinale
včelník rakouský
Dracocephalum austriacum
vemeník dvoulistý
Platanthera bifolia
vstavač kukačka
Orchis morio
vstavač nachový
Orchis purpurea
záraza šupinatá
Orobanche artemisiae campestris