pokus

Hradec

Tato kapitola se věnuje vrchu Hradec a přírodní rezervaci směřující ke Stožci.

Hradec

V jednostranném hřbetu se strmým jihovýchodním srázem nalezneme četné skalní výchozy, mrazové sruby a sutě tvrdých sladkovodních prvohorních (kambrium) kloučeckých slepenců.

Dříve vedla turistická značka až na vrchol, na kterém stál dřevěný kříž, podobný jako na Kuchyňce. Kdo ho postavil nevím, nicméně v roce 2008 značka zmizela, kříž je povalen a vedle stojí mohyla. Vegetační kryt je tvořen přestárlým lesem pralesového charakteru (zejména bučinami, javorolipovými porosty a reliktními bory) s bohatým bylinným podrostem (bažanka vytrvalá, věsenka nachová, konvalinka vonná).

Opevněná plocha hradiště se skládá ze dvou zcela odlišných částí, z nichž větší má nepravidelný oválný tvar a výměru přibližně 1,7 ha. K ní se na severovýchodní straně, tedy v místech plynulého napojení ohrazené ostrožny na brdský hřeben, připojuje malá opevněná obdélná plocha, zvaná tradičně Zahrada. Plocha Zahrady činí cca. 7 arů. Vstup na předhradí od severovýchodu byl ještě stížen hlubokým příkopem, přetínajícím šíji ostrožny před čelním valem. Průchod současné lesní cesty v těchto místech zřejmě kopíruje pravěkou situaci, neboť jinde ve valu není žádná další brána patrná. Hradiště vzniklo v období pozdního halštatu.

 • Hradec
 • Hradec (1)
 • Hradec
 • Hradec a Studený vrch (2)
 • Hradec
 • ...s popisem (2)
 • Hradec
 • Hradec (3)
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • výhled směr Dobříš
 • Hradec
 • výhled na Aglaiu
 • Hradec
 • výhled směr Obořiště, asi
 • Hradec
 • smolničky
 • Hradec
 • novodobé mohyly, Hradec
 • Hradec
 • mohyla
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec - náladovka
 • Hradec
 • Hradec vrchol
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • jeřáb muk
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec, valy
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • Hradec
 • pod Hradcem
 • Hradec
 • ...po 10ti letech
 • geologický řez
 • geologický řez (4)
 • Hradec
 • dub u Hobitína

(1) Hradec snímaný dronem od bývalé Štajgrovny na Studeném vrchu. Budova - hájovna Jelení palouky.
(2) Hradec a Studený vrch z jižního úbočí Hradce (U Michlovky).
(3) Hradec z jižního úbočí Hradce (U Michlovky).
(4) geologický řez v ose Skřipel - Hradec - Trnová, podle Interaktivní geologické mapy České republiky 1: 25 000, omlouvám se za případné chyby, některé symboly nebyly příliš čitelné

Přírodní rezervace Hradec

Jde o les nudlovitého tvaru kopírující hřeben mezi Stožcem a vrcholem Hradce. Od Stožce míjíme čistou bučinu, která se směrem k Hradci zvolna mění na doubravu, na Hradci samém zastihneme i lípy, javory, jeřáby muky a dokonce i habr. Připojuji i vědečtější popis z publikace Němec J. a Vojen L., Chráněná území ČR, Střední Čechy: Suchá a výslunná hrana hostí řídké a světlé porosty smolničkové doubravy (dub zimní, jeřáb muk, smolnička obecná, možná bělozářka větvitá a česnek chlumní. Charakteristická je zde suťová javořina nižších a středních poloh (v keřovém patře chladnomilná růže převislá) nebo chudá bučina na sutích v severovýchodní části území.

 • Hradec
 • PR Hradec od Roudného (1)
 • Hradec a Charvát
 • PR Hradec a Charvát (2)
 • Hradec
 • PR Hradec od Roudného (3)
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • PR Hradec (4)
 • Hradec
 • PR Hradec, u Stožce
 • Hradec
 • PR Hradec, u Stožce
 • Hradec
 • PR Hradec, u Stožce
 • Hradec
 • pravděpodobně slepenec?
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • zamokřelý les pod rezervací
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • miniaturní kloboučkovitá skála
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • PR Hradec
 • Hradec
 • PR Hradec

(1) Přírodní rezervaci Hradec tvoří převážně bučiny, které jsou na podzim zlatavě zbarvené, čímž se barevně výrazně liší od okolního moře smrkových lesů. Fotografováno dronem od Roudného (49°49′56.456″N, 14°7′24.257″E) směrem na západ.
(2) Záběr zachycující kromě PR Hradec vlevo i vrchy vpravo - Charvát a Lišku, stejné vzletové místo.
(3) Opět ze stejného vzletového místa, ale na opačnou stranu (směrem ke Stožci) focená PR Hradec, v dáli Klondajk.
(4) Padlé dřevo se opravdu nechává na místě, vypadá to hodně zajímavě a pralesovitě.

Jelení palouky

 • Jelení palouky
 • Jelení palouky
 • Čeněk: Jelení palouky
 • Jelení palouky
 • Jelení palouky
 • Jelení palouky
 • Jelení palouky
 • Jelení palouky (1)
 • Jelení palouky
 • Jelení palouky (1)
 • Jelení palouky
 • Jelení palouky (1)
 • Jelení palouky
 • Jelení palouky (1)
 • Jelení palouky
 • Jelení palouky (1)
 • Vysoká jedle, Ivonka
 • Vysoká jedle, Ivonka

(1) Jelení palouky - plán z roku 1891 (Entwurf eines Doppelhegerhauses fur Chlumec), zdroj SOA Praha. Původně navrženo jako dvoj-hájovna, stejně jako další podobné na Hřebenech.

Císařská louka (bývalá) a svahy pod Hradcem až Stožcem

 • bývalá Císařská louka
 • bývalá Císařská louka (1)
 • studánka Pod Císařskou loukou
 • studánka (2)
 • Císařská louka
 • Císařská louka (3)
 • Císařská louka
 • Císařská louka (4)
 • Třístudna
 • Třístudna
 • Třístudna
 • Třístudna
 • Pod liškami
 • Pod liškami
 • Pod liškami
 • Pod liškami
 • Barborův kříž
 • Barborův kříž (5)
 • Barborův kříž
 • Barborův kříž (5)

(1) Tahle lesní partie se nalézá zhruba v místech, kde většina starších map na Císařskou louku odkazuje.
(2) Studánce Pod Císařskou loukou bych v době nouze věřil, vytéká z ní solidní proud studené vody, není to žádná stojatá louže jako jiné studánky na Hřebenech.
(3) Vyrovnání Císařské louky do dnešní ortofotomapy podle II. vojenského mapování. Přesnost by mohla být +-100 metrů. Pro zorientování se na ortofotomapě, vykácený pás je pod dráty vysokého napětí, vlevo nahoře odbočuje ze silnice Dobříš-Hostomice cesta na Stožec, vpravo dole je Trnová. Určitou zajímavostí je pro mne existence bývalé Octárny poblíž Trnové.
(4) Světlou oasou v poušti poloviční roboty, jež zrušena byla až r. 1848, byla knížecí svatba na císařské louce u Dobříše (při cestě z Trnové ke Hradci) r. 1815 (4.7.). Vystrojil ji kníže Rudolf z Coloredo-Mannsfeldu neteři své Jindřišce z Elzu, jež si vzala prince z Turn-Taxisu. Ve hlučných slavnostech plynuly tři dny, kdy celá Dobříš byla pohostěna ve víru všelikých radovánek a hudbě z Příbrami, a kdy viděla tu vystoupiti i nedávno vynalezený balon (Montgolfieru). Obraz svatby visí v pracovně majitele zámku Dobříšského (Ladislav Malý - Příbramsko a Dobříšsko).
(5) Barborův kříž pod Hradcem se nehledal jednoduše, a ještě hůř se hledá příběh za ním. Prošli jsme dobříšské knihy mrtvých, narozených, knihy sňatků a na přijmení Barbora jsme nenarazili. U táborových ohňů jsem zaslechl, že by snad mělo jít o památku na zloděje dřeva. Vyskytují se i teorie, že nápis není původní, ale podepsal se tam dodatečně někdo, kdo s postavením křížku nemá nic společného. Je možné, že příjmení je uvedeno v druhém, nečitelném řádku (který vypadá trochu jako Simonov…), zatímco Barbora je nějaká další osoba.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: