pokus

Jouglovka a Broumy

Tato kapitola se věnuje okolí Jouglovky - Králův dub, Komínek, Hřebeny, Červená skalka a obci Broumy.

Jouglovka

Místní morfologicky nápadné vrchy nebo skalní suky tvoří černé starohorní silicity (buližníky), které se vyskytují v podobě čoček v drobách a břidlicích. Pozn.: Jako buližníky se označují silicity šedé až černé barvy z českého proterozoika (starších prvohor).

Kamýk je velmi členitý a místy vystupuje až 15 m nad okolí. Na skalním hřbetě vystupují i zajímavé geomorfolické útvary (skalní okno, věže, plotny aj.). Jako důsledek kvartérního zvětrávání jsou na strmých svazích rozšířeny skalní rozvaliny, balvanitá moře a kamenné proudy a spadající až na zarovnaný terén tvořený méně odolnými prachovci a drobami kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoika z kterých buližníky díky své odolnosti vystupují. (https://lokality.geology.cz/2497)

 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • výhled směr Bušohrad (červená střecha)
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • skalka SV od Jouglovky

Jouglovka, dronem

 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • Jouglovka
 • směr Bušohrad
 • Jouglovka
 • směr Velíz
 • Jouglovka
 • směr Holý vrch?
 • Jouglovka
 • směr Točník
 • Jouglovka
 • směr Těchovín

Králův dub

 • Králův dub
 • Králův dub
 • Králův dub
 • Králův dub
 • Králův dub
 • Králův dub (1)
 • Zakopalovy plochy
 • Zakopalovy plochy
 • Tesařova studánka
 • Tesařova studánka
 • Tesařova studánka
 • Tesařova studánka

(1) Obrázek Pavla Lisého z nádherné knížky Hájemství zelené od Viktora Palivce. Přiznám se, že jsem nikoho neoslovil s dotazem, zda smím převzít obrázek, neboť netuším na koho se obrátit. Snad to nikomu vadit nebude.

Dlouhá skála

 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála

Broumské skály

 • Broumské skály
 • Broumské skály (1)
 • Broumské skály
 • Broumské skály (1)
 • Broumské skály
 • Broumské skály (1)

(1) Věnovala Zdena Bradnová.

Komínek

 • Komínek
 • Komínek
 • Komínek
 • Komínek
 • Komínek
 • Komínek (1)

(1) Dymo ochraňuj ty naše lesy, skály a všelico v nich doma živé
----------------------------------------------------------------------
LP 19.2.1867 došlo na tomto místě u skály Komínek ke střetu místních deseti pytláků zvěře lesní s personálem panským. Na obou stranách kulemi a broky mnoho raněných jest. Pytláci stáhnuvší se do lesů zbirožských, jeden druh jejich po zranění umírá a 6.3. pochován jest v Bzové. Na paměť 140. výročí události této 19.2.2007 VK CHS Křivoklátsko

Hřebeny

Hřebeny - název evokující brdské hřebeny, vztahující se ale ke křivoklátské hájovně a ke kótě nadmořské výšky 542. V minulosti zde byla těžena železná ruda. K pojmu Hrebener Zeche jsem prozatím našel pouze odkaz ve knize Strousberga a jednu mapičku Geofondu.

 • Hrebener Zeche
 • Hrebener Zeche (1)
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • bývalé doly Hřebeny
 • jáma Michal
 • jáma Michal
 • skála u hájovny Hřebeny
 • Jedlová věž
 • skála u hájovny Hřebeny
 • Jedlová věž
 • skála u hájovny Hřebeny
 • Jedlová věž
 • skála u hájovny Hřebeny
 • Jedlová věž
 • skála u hájovny Hřebeny
 • Bedlová věž
 • skála u hájovny Hřebeny
 • Maják
 • skála u hájovny Hřebeny
 • skála u hájovny Hřebeny
 • skála u hájovny Hřebeny
 • skála u hájovny Hřebeny
 • skála u hájovny Hřebeny
 • skála u hájovny Hřebeny

(1) Zdroj dat: Geofond.

Červená skalka

Horninou je tmavočervený, růžový, žlutě větrající, velmi jemnozrnný ryolit. Hornina je silně silicifikovaná. Je patrné tektonické postižení, několik systémů rozpukání a zlom v okrajové části lomu. Nad ním je vyvinuta sloupcovitá odlučnost horniny. Celkově je odkryv chaoticky rozpukán a ze stěny vypadávají bloky ryolitu. (podle lokality.geology.cz) Někdejší lůmek v ryolitech Červená skála odkryl plochu zlomu (hladká plocha v centru). Přísednický zlom na povrch nevychází, ale morfologicky je dobře sledovatelný na ostrém styku vulkanitů a proterozoických metasedimentů.

 • Červená skalka
 • lůmek Červená skalka
 • Červená skalka
 • lůmek Červená skalka
 • Červená skalka
 • Červená skalka (1)
 • Červená skalka
 • kóta Červená skalka

(1) Lůmek je situován poblíž zlomového pásma přísednického přesmyku. Ten je porušen příčnou tektonikou, která je dobře vidět jv. od lomu v lese a potoce (snad zastiženo na fotografii). Zlom má směr 190 stupňů a je téměř kolmý. Ohraničuje ryolitovou skalní kulisu od proterozoických silicitů.

Broumy

V bývalé škole na návsi je po domluvě na místním obecním úřadě možno navštívit malé muzeum. Solidní expozice včetně artefaktů z místní bývalé sklárny.

 • Broumy
 • Broumy, muzeum
 • Broumy
 • Broumy, muzeum (1)
 • Broumy
 • Broumy, muzeum (2)
 • Broumy
 • Broumy, muzeum
 • Broumy
 • (500 kB) Broumy, muzeum
 • Broumy
 • (650 kB) mapa panství (3)
 • Broumy
 • Broumy, muzeum
 • Broumy
 • Broumy, muzeum
 • Broumy
 • Broumy
 • Broumy
 • Broumy
 • Bušohrad
 • Bušohrad (4)
 • Bušohrad - křížek
 • Bušohrad - křížek
 • Bušohrad
 • Bušohrad (5)
 • Bušohrad, Prosebný kříž
 • Prosebný kříž
 • Bušohrad, Prosebný kříž
 • Prosebný kříž
 • Bušohrad, Cestářská bouda
 • Cestářská bouda
 • Broumy, U dvora
 • Broumy, U dvora (6)
 • Broumy, U dvora
 • Broumy, U dvora (6)
 • Broumy, U dvora
 • Broumy, U dvora (6)
 • Broumy, Glosmistr
 • Broumy (7)
 • Broumy, Glosmistr
 • Broumy
 • Broumy, U Háků
 • Broumy, U Háků (8)
 • Broumy, U Háků
 • Broumy, U Háků
 • Broumy, U Háků
 • Broumy, U Háků

(1) jmenovací list z roku 1910, Josef Kovařík, knížecí fursternbergský lesní hajný
(2) popis zařízení dolejšího mlýna r. 1882
(3) mapa fursternbergského panství (Lana-Lány, Purglitz-Křivoklát, Neu Joachimsthal-Nový Jáchymov, Nischburg-Nižbor, Althutten-pravděpodobně Hýskov, dřívěji Stará Huť)
(4) Jméno a poloha místa dnešního Bušohradu svádí k domněnce, že v tomto okrsku při prvotní hranici českého knížectví stálo starodávné opevnění, snad pomezní hrad, jimiž byly kdysi posety zemské hranice. Přestože o jejich založení a dějinách není nic známo, účel všech je jasný – obrana. Ve středověku totiž procházela pravděpodobně obcí Broumy a okolím Bušohradu tzv. chebská zemská stezka, která spojovala Prahu s Německem přes Beroun, Stradonice a Kralovice. S Bušohradem a touto stezkou souvisí zřejmě i místní pojmenování Strážiště v polesí Skryje, kde snad stávala tvrz. Později, ve 13. století, byly tyto dřevěné tvrze nahrazeny pevnými kamennými hrady (Týřov). (J. Pergler, Přehled vývoje lesních porostů na Křivoklátsku, Minulostí Berounska 6)
(5) hájovna Bušohrad kolem roku 1920 (Minulostí Berounska)
(6) Zatím jsem se nezorientoval kde je přesně lokalita U Dvora a kde Luh, podle stabilního katastru se zde objevují názvy - W Luhu, Lusky, Braumsky mlegn, Sagmuhle (asi pila), U Haku, Mayerhof (asi Dvůr se sklárnou). V Broumech můžeme navštívit místo bývalé broumské sklárny a bývalého poplužního dvora v dnešní lokalitě U DVORA - obydlí broumského "glosmistra" - základy budovy pochází z přelomu 16. a 17.stol. V budově staré školy (postavené v r.1848) je umístěna PAMĚTNÍ SÍŇ - fotografie, dokumenty i různé předměty charakterizující život minulých generací v Broumech. (web obce Broumy)
(7) Bývalé obydlí broumského "glosmistra", podle místního znalce.
(8) Pojmenování samoty Hák u Broum pochází od německého Hag, tj. polnosti a usedlost chráněná plotem proti přístupu zvěře.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: