pokus

Spálené Poříčí

Tato kapitola se věnuje výhradně městu Spálené Poříčí.

Spálené Poříčí

První zmínka o Poříčí, tedy místu založeném u řeky, pochází z roku 1239. Ve 14. století bylo vyměřeno rozsáhlé náměstí a struktura ulic zůstala zachovaná dodnes. V 17. století získalo Poříčí přídomek Spálené. Bylo vypáleno roku 1620 a pak dále pustošeno v době třicetileté války.

 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, děkanství
 • Spálené Poříčí
 • děkanství (1)
 • Spálené Poříčí
 • kostel sv. Mikuláše (2)
 • Spálené Poříčí
 • kostel sv. Mikuláše
 • Spálené Poříčí
 • kostel sv. Mikuláše
 • Spálené Poříčí
 • kostel sv. Mikuláše
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí
 • sv. Jan Nepomucký, 1725
 • Spálené Poříčí
 • Panna Marie Svatohorská, 1726
 • Spálené Poříčí
 • sv. Antonín Paduánský, 1726
 • Spálené Poříčí
 • sv. Jan Nepomucký, 1713
 • Spálené Poříčí
 • lidový roubený dům
 • Spálené Poříčí
 • lidový roubený dům
 • Spálené Poříčí
 • lidový roubený dům
 • Spálené Poříčí
 • lidový roubený dům
 • Spálené Poříčí
 • lidový roubený dům
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí a Židé
 • Spálené Poříčí
 • židovský hřbitov
 • Spálené Poříčí
 • židovský hřbitov
 • Spálené Poříčí
 • Mlýn u Zámeckého rybníka
 • Spálené Poříčí
 • Josef Hodek (3)

(1) Barokní budova pochází z roku 1780. Nad vstupními dveřmi je umístěn znak pražské kapituly sv. Víta v Praze. Okna v přízemí jsou chráněna původními kovanými mřížemi, v nichž se skrývá letopočet 1780. Tři pamětní desky připomínají působení kněze a spisovatele Jindřicha Šimona Baara, dále založení Vlastenecké čtenářské společnosti v roce 1818 a nejnovější z nich je věnována místnímu rodákovi Páteru Františku Ferdovi.
(2) Farní kostel sv. Mikuláše je doložen od 14. století, jeho současná podoba pochází z roku 1882.
(3) Obraz Josefa Hodka - podzim na Spáleno-Poříčsku.

Spálené Poříčí, zámek

Zámek byl postaven v roce 1617 Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě dřívější tvrze. Z této pozdně renesanční doby jsou dochována tři křídla zámku, sqrafitová výzdoba nádvoří a dva unikátní pískovcové portály.

 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • památný strom
 • Spálené Poříčí
 • zámecká zahrada
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • zámek (1)
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, zámek

(1) zbytky asi 12 druhů kachlových kamen, nalezené při obnově zámku (zahrnují období od roku 1617)

Spálené Poříčí, špejchar

Budova špejcharu byla postavena v 18. století jako součást zámeckého velkostatku. Dendrochronologickým průzkumem zjištěno, že trámy, použité ke stavbě krovu, jsou z jedlového dřeva a tyto stromy byly pokáceny v letech 1723 a 1724. Ke svému původnímu účelu, skladování obilovin, byl používán do konce 20. století, kdy byl vzhledem k zanedbané údržbě v havarijním stavu. Postupná záchrana objektu započala v r. 2004, dokončena pak byla v r. 2010.

 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, špejchar
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, špejchar
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, špejchar
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, špejchar
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, špejchar
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, špejchar
 • Spálené Poříčí
 • Spálené Poříčí, špejchar

Těnovice

Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie je doložen v registrech papežských desátků již k roku 1352. Koncem 17. století byl částečně zbarokizován. Ryze novověkou památkou je potom buddhistická stúpa osvícení na Těnovické skále.

 • Těňovice
 • Těnovice, stúpa
 • Těňovice
 • Těnovice, stúpa
 • Těňovice
 • výhled od stúpy na Kokšín
 • Těňovice
 • Těnovice
 • Těňovice
 • Těnovice
 • Těňovice
 • Těnovice
 • Těňovice
 • Těnovice
 • Těnovice
 • sv. Jan Nepomucký
 • Těnovice
 • Těnovice
 • Těnovice
 • Těnovice

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: