logo

Jouglovka

Tato kapitola se zabývá Jouglovkou a Vlastcem. Mapičku můžete zvětšit kliknutím myši, stejně jako další obrázky níže.

mapka

Jouglovka

Místní morfologicky nápadné vrchy nebo skalní suky tvoří černé starohorní silicity (buližníky), které se vyskytují v podobě čoček v drobách a břidlicích. Pozn.: Jako buližníky se označují silicity šedé až černé barvy z českého proterozoika (starších prvohor).

Kamýk je velmi členitý a místy vystupuje až 15 m nad okolí. Na skalním hřbetě vystupují i zajímavé geomorfolické útvary (skalní okno, věže, plotny aj.). Jako důsledek kvartérního zvětrávání jsou na strmých svazích rozšířeny skalní rozvaliny, balvanitá moře a kamenné proudy a spadající až na zarovnaný terén tvořený méně odolnými prachovci a drobami kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoika z kterých buližníky díky své odolnosti vystupují. (http://lokality.geology.cz/2497)

Jouglovka, dronem

Králův dub

(1) Obrázek Pavla Lisého z nádherné knížky Hájemství zelené od Viktora Palivce. Přiznám se, že jsem nikoho neoslovil s dotazem, zda smím převzít obrázek, neboť netuším na koho se obrátit. Snad to nikomu vadit nebude.

Dlouhá skála

Komínek

(1) Dymo ochraňuj ty naše lesy, skály a všelico v nich doma živé
----------------------------------------------------------------------
LP 19.2.1867 došlo na tomto místě u skály Komínek ke střetu místních deseti pytláků zvěře lesní s personálem panským. Na obou stranách kulemi a broky mnoho raněných jest. Pytláci stáhnuvší se do lesů zbirožských, jeden druh jejich po zranění umírá a 6.3. pochován jest v Bzové. Na paměť 140. výročí události této 19.2.2007 VK CHS Křivoklátsko

Hřebeny

Hřebeny - název evokující brdské hřebeny, vztahující se ale ke křivoklátské hájovně a ke kótě nadmořské výšky 542. V minulosti zde byla těžena železná ruda. K pojmu Hrebener Zeche jsem prozatím našel pouze odkaz ve knize Strousberga a jednu mapičku Geofondu.

(1) Zdroj dat: Geofond.

Petrovka

(1) Křížek na Petrovkách je usazen v místech, kde kdysi v polovině minulého století zemřel jakýsi pan Pavlík. Byl to milovník lesa, který do těch míst chodil na procházky a jednou se nevrátil. Našli ho už mrtvého. Za informaci děkuji ing. Miroslavovi Pechovi.
(2) Bažinka u bývalé štoly Petrovka, mohla vzniknout díky tomuto hornickému dílu.
(3) Vyberte si, buď staré hornické dílo, nebo sklad lesáků.

Výrovka

(1) Doupě v převisu vylepšené montážní pěnou. Koho to mohlo napadnout?

Červená skalka

Horninou je tmavočervený, růžový, žlutě větrající, velmi jemnozrnný ryolit. Hornina je silně silicifikovaná. Je patrné tektonické postižení, několik systémů rozpukání a zlom v okrajové části lomu. Nad ním je vyvinuta sloupcovitá odlučnost horniny. Celkově je odkryv chaoticky rozpukán a ze stěny vypadávají bloky ryolitu. (podle lokality.geology.cz) Někdejší lůmek v ryolitech Červená skála odkryl plochu zlomu (hladká plocha v centru). Přísednický zlom na povrch nevychází, ale morfologicky je dobře sledovatelný na ostrém styku vulkanitů a proterozoických metasedimentů.

(1) Lůmek je situován poblíž zlomového pásma přísednického přesmyku. Ten je porušen příčnou tektonikou, která je dobře vidět jv. od lomu v lese a potoce (snad zastiženo na fotografii). Zlom má směr 190 stupňů a je téměř kolmý. Ohraničuje ryolitovou skalní kulisu od proterozoických silicitů.

Vlastec

Okolí Vlastce ještě nemám pořádně prozkoumané, hlavně ty skalky rozeseté v lesích.

(1) Název místa se odvozuje od obrázku, visícího na mohutném buku u cesty. Obrázek byl umístěn na památku Matěje Kosa ze Skryj (ze stavení u Sedláčků, jenž zde tragicky zahynul po úderu blesku do stromu, pod kterým se schoval při návratu z práce v lese (podle naučné cedule Lesnického parku)).
(2) Věnovala Zdena Bradnová.
(3) Podobný mezník jsem potkal na Sirské hoře. Odděluje nejenom historické katastry, ale i Kraje v dnešním vymezení.
(4) Věnovala Zdena Bradnová.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu:www.brdy.info © 2002-2017     kontakt: tomas.adam[zavináč]brdy.info