pokus

Květena

Rozličné rostlinstvo.

červen 2024

 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • okrotice červená
 • okrotice červená

květen 2024

 • včelník rakouský
 • včelník rakouský
 • kamejka modronachová
 • kamejka modronachová
 • hlaváček letní
 • hlaváček letní
 • hvozdík sivý
 • hvozdík sivý
 • chrpa chlumní
 • chrpa chlumní
 • třemdava bílá
 • třemdava bílá
 • třemdava bílá
 • třemdava bílá

březen 2024

 • prvosenka jarní
 • prvosenka jarní
 • jaterník podléška
 • jaterník podléška

září 2023

 • třemdava bílá
 • třemdava bílá
 • hvězdnice zlatovlásek
 • hvězdnice zlatovlásek

červen 2023

 • sleziník severní
 • sleziník severní

květen 2023

 • okrotice bílá
 • okrotice bílá
 • vstavač nachový
 • vstavač nachový
 • medovník meduňkolistý
 • medovník meduňkolistý

duben 2023

 • hrachor lecha
 • hrachor lecha
 • hrachor lecha
 • hrachor lecha
 • modřenec na Kotýzi
 • modřenec na Kotýzi
 • mochna
 • nějaká jarní mochna
 • mochna
 • nějaká jarní mochna
 • mochna
 • nějaká jarní mochna

květen 2022

 • zimostrázek alpský
 • zimostrázek alpský
 • zimostrázek alpský
 • zimostrázek alpský
 • dub šípák
 • dub šípák
 • jeřáb chlumní
 • jeřáb chlumní
 • efemerní pomněnka
 • nějaká efemerní pomněnka
 • silenka hajní
 • silenka hajní
 • pryskyřník kosmatý
 • pryskyřník kosmatý
 • pryskyřník kosmatý
 • pryskyřník kosmatý
 • záraza hřebíčková
 • záraza ? hřebíčková
 • šalvěj luční
 • šalvěj luční
 • kosatec bezlistý
 • kosatec bezlistý
 • vstavač nachový
 • vstavač nachový
 • vstavač nachový
 • vstavač nachový

únor 2022

 • lýkovec jedovatý
 • lýkovec jedovatý
 • dřín
 • dřín

květen 2021

 • len rakouský
 • len rakouský
 • len rakouský
 • step se lnem
 • len rakouský
 • step se lnem
 • vstavač nachový
 • vstavač nachový

srpen 2020

 • kakost luční
 • kakost luční
 • kakost luční
 • kakost luční
 • pcháč zelinný a motýle
 • pcháč zelinný a motýle

červenec 2020

 • černýš hajní
 • černýš hajní
 • černýš rolní
 • černýš rolní
 • černýš lesní
 • černýš lesní
 • zimolez obecný
 • zimolez obecný
 • chrpa
 • chrpa
 • bodlák nící
 • bodlák nící
 • zvoneček
 • zvoneček
 • rozrazil klasnatý
 • rozrazil klasnatý
 • hvozdík kartouzek
 • hvozdík kartouzek

červen 2020

 • lýkovec vonný
 • lýkovec vonný
 • lýkovec vonný
 • lýkovec vonný
 • jetel horský
 • jetel alpínský
 • kakost krvavý
 • kakost krvavý
 • medovník meduňkolistý
 • medovník meduňkolistý
 • růže galská
 • růže galská
 • růže galská
 • růže galská
 • okrotice bílá
 • okrotice bílá
 • rozrazil rakouský
 • rozrazil rakouský
 • třemdava bílá
 • třemdava bílá

květen 2020

 • prstnatec májový
 • prstnatec májový
 • úpolín nejvyšší
 • úpolín nejvyšší
 • všivec lesní
 • všivec lesní

březen 2020

 • dymnivka dutá
 • dymnivka dutá
 • jaterník podléška
 • jaterník podléška
 • ...
 • kamejka rolní?
 • koniklec luční
 • koniklec luční
 • ...
 • mochna
 • ...
 • prvosenka
 • sasanka pryskyřníkovitá
 • sasanka pryskyřníkovitá
 • ...
 • rozrazil, 2 cm
 • ...
 • Kněží hora

květen 2019

 • locika vytrvalá
 • locika vytrvalá
 • devaterník velkokvětý
 • devaterník velkokvětý
 • zběhovec lesní
 • zběhovec lesní

březen 2019

 • čemeřice
 • čemeřice
 • čemeřice
 • čemeřice

(1) Čemeřice kvetoucí na počátku března v rokli od Kurbrychtovy boudy k Malé Americe. Podle nálezové databáze se zde nalezla čemeřice vonná, zelená, černá (1942, Dostál) a smrdutá (1944, Domin).

květen 2017

 • třemdava
 • třemdava
 • třemdava
 • třemdava
 • len
 • len
 • modřenec
 • modřenec
 • medovník
 • medovník
 • medovník
 • medovník
 • šalvěje
 • šalvěje
 • úpolín
 • úpolín
 • prstnatce
 • prstnatce
 • prstnatce
 • prstnatce

duben 2017

 • dymnivka
 • dymnivka
 • hrachor lecha
 • hrachor lecha
 • jaterník
 • jaterník
 • koniklec
 • koniklec
 • mochna písečná
 • mochna písečná
 • prvosenka
 • prvosenka
 • rozrazil
 • rozrazil (1)
 • sasanka hajní
 • sasanka hajní
 • sasanka pryskyřníkovitá
 • sasanka pryskyřníkovitá
 • játrovka
 • jakási játrovka
 • kůra klenu
 • kůra klenu
 • dřípatka
 • dřípatka horská

(1) časně jarní rozrazil z Kotýzu, pro porovnání vpravo mochna písečná

duben-květen 2016

 • hrachor pannonský chlumní
 • hrachor pannonský chlumní
 • hrachor pannonský chlumní
 • hrachor pannonský chlumní
 • vstavač kukačka
 • klube se vstavač kukačka
 • vstavač kukačka
 • vstavač kukačka
 • vstavač kukačka
 • vstavač kukačka
 • vstavač kukačka
 • vstavač kukačka
 • vstavač bezový
 • vstavač bezový
 • hlaváček letní
 • hlaváček letní

březen 2016

 • jaterník
 • první jaterník

květen 2015

 • dvojštítek hladkoplodý
 • dvojštítek hladkoplodý
 • hvozdík Lumnitzerův
 • hvozdík Lumnitzerův
 • střevíčník pantoflíček
 • střevíčník pantoflíček
 • střevíčník pantoflíček
 • střevíčník pantoflíček

červen 2014

 • zvonečník hlavatý
 • zvonečník hlavatý
 • všivec bahenní
 • všivec bahenní
 • kosatec sibiřský
 • kosatec sibiřský
 • kosatec sibiřský
 • kosatec sibiřský
 • kokrhel
 • kokrhel

květen 2014

 • kosatec bezlistý
 • kosatec bezlistý
 • kosatec bezlistý
 • kosatec bezlistý
 • dub šípák
 • dub šípák
 • kamejka modronachová
 • kamejka modronachová
 • medovník meduňkolistý
 • medovník meduňkolistý
 • okrotice bílá
 • okrotice bílá
 • řeřišnice nedůtklivá
 • řeřišnice nedůtklivá
 • sasanka lesní
 • sasanka lesní
 • tolice nejmenší
 • tolice nejmenší
 • trýzel škardolistý
 • trýzel škardolistý
 • vlnice chlupatá
 • vlnice chlupatá

březen 2014

 • křivatec český
 • křivatec český

září 2013

 • ?, Komárkova lesostep
 • hvězdnice zlatovlásek
 • kakost krvavý
 • kakost krvavý
 • devaterník velkokvětý
 • devaterník velkokvětý
 • brslen
 • brslen

květen 2013

 • kavyly
 • kavyly
 • lomikámen vždyživý
 • lomikámen vždyživý
 • lomikámen trstnatý
 • lomikámen trsnatý
 • lomikámen trojprstý
 • lomikámen trojprstý
 • tařice pod Tetínem
 • tařice pod Tetínem
 • hrachor panonský
 • hrachor panonský
 • zřejmě namrzlý vstavač
 • zřejmě namrzlý vstavač

duben 2013

 • prvosenka
 • prvosenka jarní
 • mochna jarní
 • mochna jarní
 • ?
 • lilie zlatohlavá
 • jaterníky
 • jaterníky
 • Černý kámen
 • koniklec

březen 2012

 • plicník
 • plicník lékařský
 • plicník
 • plicník lékařský
 • koniklec
 • koniklec luční
 • podlesky
 • jaterník podléška

červen 2011

 • bělozářka
 • bělozářka
 • černýš rolní
 • černýš rolní
 • černýš rolní
 • louka s černýši
 • prha arnika
 • prha arnika
 • prha arnika
 • prha arnika
 • kosatec sibiřský
 • kosatec sibiřský

duben a květen 2011

 • louka kopretin
 • louka kopretin
 • zběhovce
 • zběhovce
 • mochna jarní
 • mochna jarní
 • hlaváček jarní
 • hlaváček jarní
 • jaterník podléška
 • jaterník podléška
 • dymnivka dutá
 • dymnivka dutá
 • dymnivka dutá
 • dymnivka dutá
 • dymnivka dutá
 • dymnivka dutá

červen 2010

 • šalvěj luční
 • šalvěj luční
 • záraza
 • záraza
 • chrpa
 • chrpa chlumní

duben 2010

 • plicník lékařský
 • plicník lékařský
 • křivatce
 • křivatce

červenec 2009

Nadšení z objevení loučky plné rudohlávků! A z brdských hřebenů kruštík, patrně širolistý.

 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • rudohlávek jehlancovitý
 • spolu s černýši
 • rudohlávek jehlancovitý
 • spolu s černýši
 • kruštík širolistý
 • kruštík širolistý
 • kruštík širolistý
 • kruštík širolistý

květen 2009

Determinací rostlin méně a méně jsem si jist.

 • smolnička obecná
 • smolnička obecná
 • kociánek dvoudomý
 • kociánek dvoudomý
 • koniklec luční
 • koniklec luční
 • kručinka
 • kručinka?
 • lomikámen zrnatý
 • lomikámen zrnatý
 • rozrazil rezekvítek
 • rozrazil rezekvítek
 • zimostrázek alpský
 • zimostrázek alpský?
 • hluchavka žlutá
 • hluchavka žlutá
 • mařinka vonná
 • mařinka vonná
 • sleziník severní
 • sleziník severní
 • zběhovec
 • zběhovec
 • zběhovec
 • zběhovec
 • zběhovec
 • zběhovec

duben 2009

Kvete to jak v létě, překotně všechno najednou.

 • hlaváček jarní
 • hlaváček jarní
 • hlaváček jarní
 • hlaváček jarní
 • hlaváček jarní
 • hlaváček jarní
 • koniklec luční
 • koniklec luční
 • koniklec luční
 • koniklec luční
 • křivatec
 • křivatec
 • hrachor lecha
 • hrachor lecha
 • mochna písečná
 • mochna písečná
 • prvosenka
 • prvosenka
 • violka rolní
 • violka ? rolní

květen 2008

Chtěl sem najít na Brdy vzácnou orchideu - vstavače kukačku. Letos nic, tak alespoň nějaké prstnatce a úpolíny. U medovníku sem zaslechl místní přezdívku která mne nadchla - "Karlštejnská kopřiva".

 • prstnatec májový
 • prstnatec májový
 • prstnatec májový
 • prstnatec májový
 • chrpa_chlumní
 • chrpa_chlumní
 • kakost_krvavý
 • kakost_krvavý
 • kohoutek luční
 • kohoutek luční
 • medovník meduňkolistý
 • medovník meduňkolistý
 • medovník meduňkolistý
 • medovník meduňkolistý
 • medovník meduňkolistý
 • medovník meduňkolistý
 • rozrazil_ožankový
 • rozrazil_ožankový
 • růže galská
 • růže galská
 • růže galská
 • růže galská
 • třemdava bílá
 • třemdava bílá
 • úpolín evropský
 • úpolín evropský
 • vikev
 • vikev ?
 • pitulník žlutý
 • pitulník žlutý
 • kamejka modr.
 • kamejka modronachová
 • měsíčnice vytrvalá
 • měsíčnice vytrvalá
 • včelník rakouský
 • včelník rakouský
 • včelník rakouský
 • včelník rakouský

březen duben 2008

Kras začíná kvésti, hurá hurá. Snad to ten sníh (18.3.) nezpomalí.... Jestli to je plicník lékařský nebo tmavý toť otázka :-). Duben: Netřesky a rozchodníky, zkuste si to říct třikrát po sobě. Půjde pravděpodobně o netřesk zední a rozchodník bílý. Tařice skalní - mimochodem, na Kotýze roste i tařice horská, už bych se je měl naučit rozeznávat.

 • blatouch bahenní
 • blatouch bahenní
 • odkvétající lechy
 • odkvétající lechy
 • netřesky a rozchodníky
 • netřesky a rozchodníky
 • tařice skalní
 • tařice skalní
 • pumpava obecná
 • pumpava obecná
 • plicník
 • plicník
 • plicník
 • plicník
 • plicník
 • plicník

2007

Už dlouho jsem žádnou kytku kloudně nevyfotil, buď prší, nebo je sucho, nebo všechno odkvetlo. Rok 2007 není na kytky dobrej :-). Jediný co se mi "povedlo" - je lýkovec vonný z Českého Krasu a lilie zlatohlavá z Křivoklátska (roste vlastně i v centrálních Brdech)

 • lýkovec vonný
 • lýkovec vonný
 • lilie zlatohlavá
 • lilie zlatohlavá
 • lilie zlatohlavá
 • lilie zlatohlavá
 • suchopýry na Toku
 • suchopýry na Toku
 • zeměžluč lékařská
 • zeměžluč lékařská ?
 • rosnatka
 • nezaostřená kvetoucí rosnatka

jaro 2006

 • hrachor lecha
 • hrachor lecha
 • prvosenka
 • prvosenka
 • hlaváček jarní
 • hlaváček jarní
 • koniklec luční
 • koniklec luční
 • koniklec luční
 • koniklec luční
 • mochna písečná
 • mochna písečná
 • jaterník podléška
 • jaterník podléška
 • jaterník podléška
 • jaterník podléška
 • plicník lékařský
 • plicník lékařský
 • tařice horská
 • tařice horská
 • tařice horská
 • tařice horská
 • dymnivka dutá
 • dymnivka dutá

Červen - červenec 2005

 • okrotice bílá
 • okrotice bílá
 • okrotice bílá
 • okrotice bílá

květen 2005

 • včelník rakouský
 • včelník rakouský
 • kosatec bezlistý
 • kosatec bezlistý
 • kosatec bezlistý
 • kosatec bezlistý
 • sasanka lesní
 • sasanka lesní