logo

Karlík

Tato kapitola se zabývá Karlíkem, Karlickým údolím. Mapičku můžete zvětšit kliknutím myši, stejně jako další obrázky níže.

mapka

Karlík

Románská rotunda sv. Martina z 12. století byla pravděpodobně postavena za vlády krále Přemysla I. Otakara. Dnes slouží jako presbytář novorománského kostela z r. 1899, který zahnuje i současnou barokní věž.

(1) zdroj dat: FB

Krásná stráň

Karlické údolí

Z geologického hlediska leží rezervace v jihovýchodním křídle mohutné synklinály srbsko-mořinské, jejíž geologická stavba je tvořena sledem hornin od svrchního ordoviku přes celý silur až do středního devonu. Nejstarší horniny leží v jihovýchodní části území a směrem k severozápadu je postupně střídají mladší. Značné rozšíření údolí nad obcí Karlík je způsobeno snazším narušením a odplavením šedých a zelených jílových břidlic králodvorského souvrství (svrchní ordovik). Na tyto vrstvy nasedá nejvyšší člen ordoviku kosovské souvrství, tvořené střídajícími se pevnými křemennými pískovci, drobami, prachovci a jílovitými břidlicemi, které tvoří příkré stráně a způsobují náhlé zúžení údolí. Nadložní spodnosilurská souvrství jsou vyvinuta ve facii černých jílových břidlic s množstvím graptolitů a četnými ložisky bazaltů. Mírné sedlo před Čabrakem je již vytvořeno ve svrchnosilurských souvrstvích kopaninském a výše pak požárském. Lochkovské souvrství (nejnižší devon) je ve své převážné části vyvinuto jako deskové tmavě šedé vápence - facie radotínských vápenců. V první serpentině silnice vedoucím údolím lze spatřit vápence stupně pragu. V další serpentině je malý opuštěný lom, ve kterém vystupují již vápence zlíchovského souvrství. Před osadou Dolní Roblín probíhá napříč údolím úzký pruh vápnitých dalejských břidlic a pruh červených a hnědavých třebotovských vápenců. V jejich nadloží leží šedé chotečské vápence, které patří již střednímu devonu. Široké údolí v místech Dolního Roblína je založeno v poslední známé stratigrafické jednotce středočeského devonu, převážně v prachovcích srbského souvrství. (Němec J. a Vojen L., Chráněná území ČR, Střední Čechy)

(1) Geologickou zvláštností je rokle s potůčkem, který v četných vodopádech usazuje pěnovec (studenovodní travertin) a nazývá se místně Stydlá voda.

zřícenina Karlík

Hrádek Karlík stával na ostrohu nad Karlickým údolím. O založení a funkci hradu historické prameny mlčí. Snad ho založil Karel IV. roku 1358 k ochraně hradu Karlštejna. Neví se ani kdy hrádek zanikl, pravděpodobně roku 1422 v souvislosti s dobýváním hradu Karlštejna husity. Hrádek měl lichoběžníkový půdorys, na severu ho chránila hradba se vstupní bránou a na jihu se nacházela budova. Dodnes se zachovaly pouze malé zbytky základových zdí a příkop.

Skalice

Mořinka

Kulivá hora

Sulava

(1) Vlastní pískovna Sulava se nachází jinde, 1 km severovýchodněji. Místo je vyfocené na zelené turistické značce vedoucí z Černošic do Třebotova, na konci stoupání z Černošic. Od Berounky vystoupáme řádově 130 výškových metrů a nalezneme zde pískové uloženiny.
(2) Sulava , dnes již zavezená, pískovna.

Černošice

Třebotov

Vonoklasy

(1) Ano, tady na tom bezejmeném kopečku nad Vonoklasy jsou krásně vidět Brdské hřebeny, které působí jak krásně píše Jan Čáka horským dojmem.
(2) výhled směr Cukrák
(3) výhled na údolí Všenorského potoka

lom Kuchařík

(1) věnovala Zdena Bradnová

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu:www.brdy.info © 2002-2018     kontakt: tomas.adam[zavináč]brdy.info