logo

Květena - Brdy.info

Kolekce rostlin, jež jsme vyfotografovali na různých místech Českého Krasu, Křivoklátska a Brd. Rostliny jsou řazeny bez ohledu na systém či lokalitu (kterou záměrně neuvádíme). Kontaktujte nás prosím v případě chybného zařazení druhů.

Další snímky 96 rostlinných druhů, převážně květeny Českého Krasu jsou na stránkách našeho externího přispěvovatele

květen 2019

březen 2019

(1) Čemeřice kvetoucí na počátku března v rokli od Kurbrychtovy boudy k Malé Americe. Podle nálezové databáze se zde nalezla čemeřice vonná, zelená, černá (1942, Dostál) a smrdutá (1944, Domin).

květen 2017

duben 2017

(1) časně jarní rozrazil z Kotýzu, pro porovnání vpravo mochna písečná

duben-květen 2016

březen 2016

květen 2015

červen 2014

květen 2014

březen 2014

září 2013

květen 2013

duben 2013

březen 2012

červen 2011

duben a květen 2011

červen 2010

duben 2010

červenec 2009

Nadšení z objevení loučky plné rudohlávků! A z brdských hřebenů kruštík, patrně širolistý.

květen 2009

Determinací rostlin méně a méně jsem si jist.

duben 2009

Kvete to jak v létě, překotně všechno najednou.

květen 2008

Chtěl sem najít na Brdy vzácnou orchideu - vstavače kukačku. Letos nic, tak alespoň nějaké prstnatce a úpolíny. U medovníku sem zaslechl místní přezdívku která mne nadchla - "Karlštejnská kopřiva".

březen duben 2008

Kras začíná kvésti, hurá hurá. Snad to ten sníh (18.3.) nezpomalí.... Jestli to je plicník lékařský nebo tmavý toť otázka :-). Duben: Netřesky a rozchodníky, zkuste si to říct třikrát po sobě. Půjde pravděpodobně o netřesk zední a rozchodník bílý. Tařice skalní - mimochodem, na Kotýze roste i tařice horská, už bych se je měl naučit rozeznávat.

2007

Už dlouho jsem žádnou kytku kloudně nevyfotil, buď prší, nebo je sucho, nebo všechno odkvetlo. Rok 2007 není na kytky dobrej :-). Jediný co se mi "povedlo" - je lýkovec vonný z Českého Krasu a lilie zlatohlavá z Křivoklátska (roste vlastně i v centrálních Brdech)

jaro 2006

lecha (hrachor) jarní
(Lathyrus vernus)
lecha jarní lecha jarní lecha jarní
prvosenka
(Primula)
prvosenka louka prvosenek
hlaváček jarní
(Adonis vernalis)
koniklec luční
(Pulsatilla pratensis)
mochna písečná
(Potentilla arenaria)
hlaváček koniklec koniklec mochna ? písečná
jaterník podléška
(Hepatica nobilis)
plicník lékařský
(Pulmonaria officinalis)
jaterník jaterník plicník
tařice horská
(Alyssum montanum)
dymnivka dutá
(Corydalis cava)
tařice horská ? tařice horská ? dymnivka

Zástupce horské květeny Brd (externí fotograf):
dřípatka horská
(Soldanella montana)

Červen - červenec 2005
kopretina chocholičnatá
(Chrysanthemum corymbosum)
vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia)
vičenec ligrus
(Onobrychis viciaefolia)
bělozářka liliovitá
(Anthericum liliago)
kavyl
(Stipa)
hrachor černý
(Lathyrus niger)
netřesk
(Sempervivum)
vikve s černýši okrotice bílá
(Cephalanthera damasonium)

Květen 2005
včelník rakouský
(Dracocephalum austriacum)
kamejka modronachová
(Lithospermum purpureocoreuleum)
rozrazil rezekvítek
(Veronica chamaedrys)
hlaváček letní
(Adonis aestivalis)
kosatec bezlistý
(Iris aphylla)
sasanka lesní
(Anemone sylvestris)
koulenka prodloužená
(Gloularia bisnagarica)
snědek
(Ornithogalum)
pipla osmahlá
(Nonea pulla)
violka rolní ?
(Viola arvensis ?)
zběhovec ženevský
(Ajuga genevensis)

2005 - časné jaro - počátek dubna, kvetou jaterníky, křivatce, sasanky hajní a plicníky
(tři obrázky - jaterník podléška)Léto 2004
bělozářka liliovitá
(Anthericum liliago)
hlaváček letní
(Adonis aestivalis)
chrpa čekánek
(Centaurea scabiosa)
chrpa chlumní
(Centaurea Triumfettii)
? kozlík lékařský
? (Valeriana officinalis)
kakost
(Geranium)
lomikámen
(Saxifraga)
medovník meduňkolistý
(Melitis melisophyllum)
modřenec
(Muscari)
oman srstnatý
(Inula hirta)
šalvěj luční
(Salvia pratensis)
"step" s třemdavou a lnem rakouským úpolín evropský
(Trollius europaeus)
? vikev tenkolistá
? (Vicia tenuifolia)
? vítod obecný
? (Polygala vulgaris)
černýš rolní
(Melampyrum arvense)
kyprej vrbice
(Lythrum salicaria)
řebříček bertrám
(Achillea ptarmica)

duben - začátek května 2004
pravděpodobně vstavač nachový (Orchis purpurea),
případně jeho kříženec s v. vojenským
rozrazil rezekvítek
(Veronica chamaedrys)
smolnička obecná
(Viscaria vulgaris)
samorostlík klasnatý
(Actaea spicata)
sasanka lesní
(Anemone sylvestris)
hrachor jarní
(Lathyrus vernus)
len rakouský
(Linum austriacum)
prvosenka
(Primula sp.)
mochna bílá
(Potentilla alba)
hlaváček jarní
(Adonis vernalis)
jaterník podléška
(Hepatica nobilis)
hrachor panonský
(Lathyrus pannonicus)
zběhovec plazivý
Ajuga reptans
koniklec luční
(Pulsatilla pratensis)
pryšec chvojka
(Euphorbia cyparissias)
kamejka modronachová
Lithospermum purpureo-coerulum
koulenka prodloužená
Globularia wilkommii
hluchavka žlutá
Lamium galeobdolon
mařinka vonná
(Asperula odorata)
ptačinec velkokvětý
(Stellaria holostela)

květen - červen 2003
okrotice bílá
(Cephalanthera alba)
okrotice červená
(Cephalanthera rubra)
kosatec sibiřský
(Iris sibirica)
kosatec žlutý
(Iris pseudacorus)
kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) třemdava bílá (Dictamnus albus) kavyl (Stipa)
lomikámen vždyživý
(Saxifraga paniculata)
zvonečník klasnatý
(Phyteuma spicatum)
chrastavec
(Knautia)
locika vytrvalá
(Lactuca perennis)
prha arnika
(Arnica montana)
kopretina chocholičnatá
(Chrysanthemum corymbosum)
tužebník obecný
(Filipendula vulgaris)
modřenec tenkokvětý
(Muscari tenuiflorum)

duben 2003:
hrachor lecha (Lathyrus vernus) - barvy květu nebyly dodatečně upravovány
mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) prvosenka jarní (Primula veris) - 140 kB kopytník evropský
(Asarum europaeum)
kyčelnice devítilistá
(Dentaria enneaphyllos)
jaterník podléška (Hepatica nobilis) koniklec luční (Pulsatilla pratensis) - ...snímky nad 100kB
křivatec žlutý(Gagea lutea) plicník lékařský
(Pulmonaria officinalis)
sasanka hajní
(Anemone nemorosa)
pravděp. penízek horský
(Thlaspi montanum)
mochna písečná (Potentilla arenaria) tařice horská (Alyssum montanum)


rostlinstvo 2002:
černýš hajní (Melampyrum nemorosum) hořeček brvitý (Gentianopsis cilliata)
ocún jesenní (Colchicum autumnale) sleziník červený a sleziník routička
(Asplenium trichomanes; Asplenium ruta muraria)
světlík lékařský
(Euphrasia officinalis)
hvozdík kartouzek
(Dianthus carthusianorum)
máčka ladní
(Eryngium campestre)
čilimníkovec černající
(Lembotropis nigricans)

Starší rostlinstvo:

bodlák nící (Carduus nutans)

kakost luční

černýš rolní
(Melampyrum arvense)

dymnivka dutá (Corydalis Cava)

mochna - blíže neurčená
hrachor lecha (Lathyrus vernus)
hlaváček jarní (Adonis vernalis)

sasanka pryskyřníkovitá
(Anemone ranunculoides)
jaterník podléška (Hepatica nobilis)

orsej jarní (Ficaria verna)
děvetsil lékařský (Petasites hybridus)

štětka obecná Dipsacus sylvestris
dřín
koniklec luční (Pulsatilla pratensis)

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)

kosodřevina - kleč (lokalita Nad Maráskem)

prvosenka
žebrovice různolistá (Blechnum spicant)www.brdy.info © 2002-2012     kontakt: tomas.adam[zavináč]brdy.info