pokus

Beran a Hejlák

Tato kapitola se věnuje vrchům Beran a Hejlák, další lokality jsou bývalá Jinecká Baština a U panny Lídy. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Beran

Podle O. Dvořáka (Pustinami středních Brd) nechal postavit kamenné schodiště na Beranu ředitel hořovického velkostatku Liebus.

Přes vrch Beran procházela historická hranice mezi zbirožským a hořovickým panstvím, v 17. století zde stával mohutný Beranův dub, podle něhož dostala hora pravděpodobně své jméno.

 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran (1)
 • Beran
 • Beran (1)
 • Beran
 • Beran (1)
 • Beran
 • Beran (1)
 • Beran
 • Beran (1)
 • Beran
 • Beran (1)
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran od letiště
 • Beran
 • Beran (2)
 • Beran
 • Beran (3)

(1) Věnovala Zdena Bradnová, moc díky.
(2) Pohled dronem přes Beran směr Valdek.
(3) Pohled dronem přes Beran směr Zaječov.

Beran, kóta 660 m.n.m.

 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran
 • Beran, úbočí
 • Beran
 • severní vrchol 660 m.n.m.
 • Beran
 • severní vrchol 660 m.n.m.
 • Beran
 • Beran (1)
 • Beran
 • Beran (1)

(1) výhled na Jivinu z kóty 660 m.n.m. severně od Beranu

U bílého křížku

Křížek na paměť zde zabitého pytláka, sedláka Vajnara zvaného Kuchař z Kvaně. Mírně nespolehlivý údaj, pytlákům se prý dřív křížky nestavěly

 • U bílého křížku
 • U bílého křížku
 • U bílého křížku
 • U bílého křížku

Hejlák

Letištní plochu pod Hejlákem vybudovali němečtí vojáci na začátku války, snad v roce 1940. Podle legendy (velmi málo pravděpodobné s ohledem na předpokládanou dobu vzniku letiště) odtud v předvečer II. světové války odletěl E. Beneš s celou vládou do anglického exilu.

Podle Pamětní knihy osvětové komise obcí Zaječova a Kvaně bylo letiště stavěno v roce 1942: Německá branná moc po převzetí brdské střelnice prováděla ihned různé investiční práce, které si vyžádaly ohromného nákladu. Tak bylo zřízeno letiště na pravé straně silnice u Bílého křížku. Dále jeden betonový kryt u tak zvané Kazatelny v polesí Baštiny a jiné. K vybudování letiště bylo třeba mnoho pracovních sil, neboť místo určené pro letiště bylo v močálovém prostoru a plné pařezů. Němcům nevadilo, že je málo pracovních sil, protože jich bylo mnoho zaměstnaných na výrobu válečnou, nakomandovali sem mnoho židů z měst i venkova a tito židé různého povolání musili zde všechnu práci vykonati. Židé byli označeni žlutými pásky na rukávech a pod čísly zaregistrováni. Všechny pařezy musili ze země vydobýti, rozsekati a naložiti na housenkové traktory k odvozu. Pařezy byly prodány místním i okolním občanům. Tuna pařezů, jakékoliv velikosti stála 20 Kč. Po odstranění pařezů nastaly práce odvodňovací. Toto odvodňování si vyžádalo mnoho vagonů cementu, štěrku a písku než letiště bylo vybudováno. Po jedné straně letiště byly postaveny dvě vysoké dřevěné pozorovatelny. Ač letiště bylo dobře zřízené, přec k leteckým účelům dostatečně nevyhovovalo.

 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • směr Jordán
 • Hejlák
 • směr Jordán
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • Hejlák
 • bývalý milíř
 • Hejlák
 • výhled z úbočí na Brda
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák 1953 (1)
 • letiště Hejlák
 • letiště Hejlák (2)

(1) Dnes je letiště Hejlák obklopené vzrostlými lesy, v roce 1953 byla ale většina jeho okolí odlesněna. Zdroj dat: kontaminace.cenia.cz
(2) Ještě dnes lze poblíž narazit na březové porosty, které se lesákům (úmyslně, neúmyslně?) nepodařilo přeměnit na smrkové plantáže.

Pískový vrch

 • Pískový vrch
 • Pískový vrch, vrchol
 • Pískový vrch
 • Pískový vrch
 • Pískový vrch
 • Pískový vrch
 • Pískový vrch
 • Pískový vrch
 • Pískový vrch
 • Pískový vrch
 • Pískový vrch
 • Pec z Pískového vrchu (1)
 • Pískový vrch
 • výhled z Pískového vrchu (2)
 • Ohárková cesta
 • Ohárková cesta

(1) Pravděpodobně Pec, musím ještě znovu ověřit.
(2) Pravděpodobně (odleva) Velký Jeskřipec, Pec, Stará Baština

Jinecká Baština (historické materiály)

Ve Stabilním katastru je lokalita vykreslena jako Baschtina (Basstina) - Baštinka (mapováno 1839). Tehdy nebylo zřejmě nutné rozlišovat zda Hořovická či Jinecká. Jinecké panství v místních lesích skončilo 1804 a přechází na Hořovice, které se tak rozšiřují. Jinecká Baština je pojmenování pro dvě odlišné lokality, vzdálené od sebe cca. 1,4 km.

Původní lokace hájovny Jinecká Baština má dnes místní jméno U staré fořtovny či Baštinská louka. Stará hájovna na Baštinské louce byla zbourána a nahradila ji jednoduchá roubená stavba, kde roku 1920 nastoupil jako lesní adjunkt službu Oldřich Zeithamel, který se odsud roku 1924 odstěhoval do myslivny Valdek. (Knížka Brdy známé i neznámé uvádí, že Malá Baština (Baštinka) existovala ještě v roce 1839, krátce na to však byla zbořena.) Při zřizování střelnice však o hájovnu projevil zájem její bývalý obyvatel, stavbu rozebral, převezl a znovu postavil v blízké obci Neřežín, kde ji můžeme vidět i dnes. Ve Státním oblastním archivu Praha (všechny plány pochází z něj) jsou zmínky o přestavbě hájovny kolem roku 1898 a v roce 1900 má tatáž hájovna poměrně luxusní fasádu - srovnal jsem půdorysy, a jde o totožné objekty.

V roce 1902 (podle údajů ve štítu) již stála nová hájovna jižněji (Zámeček), která zanikla na počátku 30. let 20. století v souvislosti se zahájením provozu střelnice. Nějaký čas fungovala i jako noclehárna KČT. Hájovna byla zbourána a získaný stavební materiál byl použit k výstavbě Dělnického domu v Těních. Dnes existenci Zámečku připomíná jen zbytek kamenné terasy původní předzahrádky.

 • Jinecká baština
 • situace Baštin
 • Jinecká baština
 • Stabilní katastr
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština (1)
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština (2)
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština (3)
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština (4)
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština
 • Jinecká baština
 • Jinecká Baština
 • bývalá Jinecká Baština
 • bývalá Jinecká Baština
 • Revier Baština
 • Revier Baština (5)

(1) Plan zur Herstellug eines neuen Stalles á Scheuerhei der Oberforsterswohnung in Jinec Bastina. Plánek z roku 1898 odpovídající poloze ve Stabilním katastru.
(2) Plan zur Erbauung eines neuen Forsthauses in Jinec Baština, 1898
(3) Fasade eines neues Forsthauses in Jinec Baština, 22 Marz 1900. Pozn.: Tady mi přijde podezřelé, že se na hájovně vyhotovila nová luxusní fasáda včetně drobných přístaveb a po dvou letech je lokalita opuštěna a staví se Zámeček jižněji?
(4) Ve štítě letopočet 1902. Zde už je hájovna v nové poloze jižněji-tzv. Zámeček.
(5) V mapě hořovického panství z roku 1890 (Bestandes & Übersichts Karte der Fürstlich Hanauischen Fideicommiss Herrschaft Hořowitz 1890) se Jinecká Baština nalézá ještě ve staré poloze.

Jinecká Baština, Stará fořtovna

 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • Drmotova studánka
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • U staré fořtovny
 • Drmotova studánka
 • Drmotova studánka
 • Drmotova studánka
 • Drmotova studánka

Jinecká Baština, bývalý Zámeček

 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček (1)
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček (2)
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček (2)
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček (3)
 • bývalý Zámeček
 • bývalý Zámeček (3)
 • Červený potok
 • Červený potok
 • Červený potok
 • Červený potok
 • Červený potok
 • Červený potok

(1) Kousíček od bývalého Zámečku se v lese válí butrák s geodetickým bodem (nivelační značka?), možná byl kdysi součástí Zámečku?
(2) Nejdřív jsem si myslel, že jsem se propadnul paní lesní do sklepa na brambory, ale jde pravděpodobně o ÚŽ (železobetonový podzemní úkryt pro živou sílu). Anonymní vojenský historik mi k tomu napsal: Jde o ÚŽ, 70-80 léta. Na tomto místě se dělala zkouška likvidace za pomocí jeřábu. Armáda tak chtěla řešit postupně nepotřebné ÚŽ. Nakonec se zjistilo, že je to časově i finančně náročné.
(3) Vedle stojící zdevastované nadzemní části čehosi vojenského.

Panna Lída a okolí

Jeden z mála slušnějších pramenů v Centrálkách, vydatnější pramen ale nabízí blízká Drmotova studánka.

 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Panna Lída
 • Brda od Panny Lídy
 • Brda od Panny Lídy
 • Brda od Panny Lídy
 • Brda od Panny Lídy
 • Jinecké hřebeny od Panny Lídy
 • Hřebeny od Panny Lídy
 • U Kalicha
 • U Kalicha (1)

(1) Křížek s drobnou větvičkou připomínající Krista na cestě Červené potoky.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: