pokus

Bratronice a Vysoký vrch

Tato kapitola se zabývá pro mne okrajovým křivoklátskem, obcemi Bratronice a Běleč, Vysokým vrchem a Žlábkem. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Bratronice

V Bratronicích nalezneme hned dva smírčí kříže. První tvoří zaoblený sloupek z hrubozrnné žuly s prohloubeným reliéfem dvojitého kříže na šikmém břevnu. Některé prameny uvádí tento kříž i jako menhir. Druhý je lokalizován na soukromé zahrádce, na kameni je zahloubený reliéf hrotového kříže.

 • Bratronice
 • Bratronice
 • Bratronice
 • Bratronice
 • Bratronice
 • Bratronice, žánrová pohlednice

Lhota

Kamenný kříž ve Lhotě - jde o kamenný hranol v horní polovině nesymetricky zúžený. Na hrubě opracované přední straně jednuduše naznačen řecký kříž. Místní legenda dává památku do souvislosti s utonutím pasáka i s dobytkem.

 • Lhota
 • Lhota
 • Lhota
 • Lhota
 • Lhota
 • Lhota
 • Lhota
 • Lhota
 • Lhota
 • Lhota - skanzen dřevěného uhlí
 • Lhota
 • Lhota - skanzen dřevěného uhlí
 • Lhota
 • Lhota - skanzen dřevěného uhlí

Běleč

U kostela sv. Mikuláše na výrazné vyvýšenině uprostřed návsi se nachází velmi cenná dřevěná zvonice vzpěradlového typu. Zvonové patro není zakryté, což je u nás zcela vyjímečné. Na zvony (původně dva) se zvoní přímo ze země. Zvonice stojí na nízké podezdívce, která vyrovnává sklon terénu. Je datována rokem 1717. Gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. století, roku 1704 opraven, loď nově vybudována roku 1903, zachována původní křížová klenba v presbytáři a gotické okenní kružby. Na posledním obrázku je smírčí kříž v Bělči, jde o plochý žulový kámen s vystupujícím reliéfem řeckého kříže.

 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • Běleč
 • smírčí kříž

Žlábek

Kaplička v údolí Žlábeckého potoka tvoří poutní místo, kam každoročně v pondělí Svatodušní směřovala procesí z Unhoště, z Malých Kyšic, z Bratronic i odjinud. V době třicetileté války se zde ukrývali obyvatelé města Unhoště. V letech 1631, 1639-42, ale i v samotném roce 1648 se sem Unhošťští uchylovali, ukrývali se zde jak před oddíly švédského, tak i císařského vojska.

K místu se váže několik pověstí, například ta o desetileté Sabině Pěnkavové, dceři Unhošťského primase. Během ukrývání se roznemohla a oslepla, její matka jí jí oči léčila přikládáním obkladů, které máčela ve zdejším prameni. Matka za vyléčení dcery učinila slib, že nad místem, kde pramen ze stráně vyvěrá, k uctění Panny Marie nechá postavit kapličku, ta byla postavena roku 1649.

Panna Maria Žlábecká prokazovala dobrodiní i v dobách pozdějších. Jedním z těch, kdo jí byl neobyčejně oddán, byl známý pytlák z Křivoklátských lesů Švejcar. Podle pověsti i jeho Panna Maria ochránila před třemi myslivci tím, že se mohl ukrýt ve výklenku zdejší kapličky a oni ho slepě minuli. Pěkná, protistátní, pověst.

 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek (1)
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Žlábek
 • Cyril Bouda (2)

(1) Obraz v kapličce je namalován podle tzv. Roudnické madony.
(2) V létě roku 1946 Žlábecké údolí navštívil Cyril Bouda, tehdy již významný český malíř a grafik, kterého tento tichý a klidný kout nadchnul tak, že si zde pořídil několik skic, které následně použil v další umělecké činnosti.

Vysoký vrch

 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch (1)
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch (1)
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch (2)

(1) Věnoval Pavel Vosyka.
(2) Obrázek sv. Jakuba v místě zvaném U suchého buku (Dvořák, Pod ochranou svatých).

Vysoký vrch, rozhledna

V roce 1994 byla poblíž vrcholu zbudována jednoduchá jehlanovitá rozledna, která si dokonce zahrála ve filmu Báječná léta pod psa. Obnova rozhledny proběhla v roce 2007. V roce 2020 musím říct, že žebřík na rozhlednu už není 100% bezpečný.

 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch
 • Horní Bezděkov
 • Vysoký vrch
 • Horní Bezděkov a Kladno (1)
 • Vysoký vrch
 • Horní Bezděkov a Kladno
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch: směr jih
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch: směr jihozápad
 • Vysoký vrch
 • Krušná hora (2)
 • Vysoký vrch
 • Krušná hora
 • Vysoký vrch
 • Vysoký vrch: směr sever
 • Vysoký vrch
 • směr severozápad
 • Vysoký vrch
 • směr Louštín
 • Vysoký vrch
 • směr Milešovka
 • Vysoký vrch
 • směr Plešivec
 • Vysoký vrch
 • výhled na Brdské Hřebeny (3)
 • Vysoký vrch
 • výhled na jihovýchod (3)
 • Vysoký vrch
 • výhled na sever (3)
 • Vysoký vrch
 • výhled na severovýchod
 • Vysoký vrch
 • výhled na sever

(1) Horní Bezděkov od Pavla Vosyky. Nad pravým okrajem Horního Bezděkova zasahuje do obzoru šestice věžových domů v Kladně - Rozdělově.
(2) Stromy před Krušnou horou rostou na vrchu Tuchonín, který má stejnou nadmořskou výšku jako Vysoký vrch.
(3) Věnoval Pavel Vosyka.

Vysoký vrch, Palachova mohyla

Palachova kamenná mohyla se nachází na vrcholu Vysokého vrchu, byla založena roku 1969 v návaznosti na tragickou smrt studenta Jana Palacha. Bývalo kdysi tradicí, že návštěvník při výstupu na Vysoký vrch vzal sebou kámen nebo i kamínek a tento přidal na kamennou mohylu.

 • Palachova mohyla - Vysoký vrch
 • Palachova mohyla
 • Palachova mohyla - Vysoký vrch
 • Palachova mohyla
 • Palachova mohyla - Vysoký vrch
 • Palachova mohyla
 • Palachova mohyla - Vysoký vrch
 • Palachova mohyla
 • Palachova mohyla - Vysoký vrch
 • Palachova mohyla
 • Plimlův křížek - Vysoký vrch
 • Plimlův křížek

Tuchonín

Vrcholová partie vystupuje jako jasně vymezená kupa v rámci rozlehlé náhorní plošiny ohraničené hlouběji zaříznutými údolími.

 • Tuchonín
 • Tuchonín
 • Tuchonín
 • Tuchonín
 • Tuchonín
 • Tuchonín (1)
 • Tuchonín
 • jeřáb muk
 • Tuchonín
 • Tuchonín
 • Tuchonín
 • pomníček M. Císaře
 • Tuchonín
 • Tuchonín (2)
 • Tuchonín
 • Tuchonín (2)

(1) Na Tuchoníně je základní bod vojenské sítě (1862-1898), která byla základem pro třetí vojenské mapování. Po 1. světové válce byly tyto body převzaty pro síť JTSK (Jednotná triginometrická síť katastrální).
(2) Z Tuchonína je oproti Vysokému vrchu hodně omezený výhled, lze spatřit Krušnou horu a Velíz. Věnoval Pavel Vosyka.

Chyňava

 • U Chyňavy
 • U Chyňavy

Karlova bouda

Karlova chata, alias Carlshütte, se dnes nazývá Zelená bouda. Nejbližší obcí je Chyňava.

 • Karlova bouda
 • Karlova bouda (1)
 • Karlova bouda
 • Karlova bouda (1)
 • Karlova bouda
 • Karlova bouda (1)

(1) Fotografie pochází ze SOA Praha - fond Lesní úřad Křivoklát 1710-1929.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: