pokus

Housina a Všeradice

Tato kapitola se věnuje hřbítku Housiny a okolí obce Všeradice.

Libomyšl, Hrádek

V roce 1370 se objevují v Deskách zemských Ulricus et Smil de Libomyssle, tedy Oldřich a Smil z Libomyšle. Jméno Libomyšl vzniklo z osobního jména Libomysl, které vyjadřovalo člověka příjemné mysli, a jako místní název znamenalo Libomyslův dvůr. (Václav Babička, Původ místních jmen na Podbrdsku, Minulostí Berounska 17)

 • Libomyšl
 • Libomyšl, Litavka
 • Libomyšl
 • Libomyšl
 • Libomyšl
 • Libomyšl
 • Libomyšl
 • Hrádek
 • Libomyšl
 • Hrádek
 • Libomyšl
 • Hrádek
 • Libomyšl
 • Hrádek
 • Libomyšl
 • Hrádek
 • Hrádek
 • Hrádek
 • Plešivec od Libomyšle
 • Plešivec od Libomyšle
 • Libomyšl
 • Libomyšl (1)
 • Libomyšl
 • Libomyšl (2)

(1) zlomek skleněného korálu z Libomyšli, muzeum pravěku Všeradice
(2) Oštípané polotovary broušených nástrojů – eneolit (Libomyšl), výstava na zámku Nižbor

Želkovice

V roce 1386 se objevuje název vsi Želkovice jako ves lidí Želkových. Osobní jméno Želek vzniklo zkrácením různých osobních jmen odvozených od slovesa želeti, které již existovalo ve staroslověnštině a znamenalo toužiti. (Václav Babička, Původ místních jmen na Podbrdsku, Minulostí Berounska 17)

 • Želkovice
 • Želkovice (1)
 • Želkovice
 • Želkovice (2)
 • Želkovice
 • Želkovice (3)
 • Želkovice
 • Želkovice (3)
 • Želkovice
 • Želkovice (4)

(1) časně laténská bronzová opasková zápona ze Želkovic, muzeum pravěku Všeradice
(2) možná rekonstrukce želkovické mohyly s bohatým laténským pohřbem, muzeum pravěku Všeradice
(3) nálezy ze Želkovic, Muzeum Hořovicka - pobočka muzea Beroun
(4) bronzové faléry, uzdy a části koňského postroje - výstava Keltové v Národním muzeu (do února 2019)

Housina

 • Housina
 • Housina (1)
 • Housina
 • Housina (1)
 • Housina
 • Housina (1)
 • Housina
 • Housina (2)
 • Housina
 • Housina (2)
 • Housina
 • Čertovy schody od Housiny
 • Housina
 • Housina od Vižiny
 • Housina
 • Housina (3)
 • Housina
 • Housina (3)
 • Housina
 • Housina (3)
 • Housina
 • charakter lesa
 • Housina
 • výhled na Plešivec

(1) Od Housinského sedla na západ.
(2) Od Housinského sedla na východ, na obzoru Brdské hřebeny.
(3) Křížek v sedle Housiny a kóty Kluk (Knížecí?) poblíž Všeradic.

Vyšebohy

Na jihovýchod od Chodouně se nachází lokalita Vyšebohy. O tomto vrchu se zmiňuje vlastenecký kněz a nadšený archeolog Václav Krolmus, když zaznamenává, že podle lidového vyprávění dala zavraždit poustevníka Ivana a kněžnu Ludmilu černokněžka Baba s nejvyšším knězem Krivou, sídlícím na Vyšebohách. Také se říká, že zde žili nebo se zde skrývali vrazi kněžny Ludmily Tunna a Gommon. Podle jména Vyšebohy je možné, že se skutečně jedná o nějaké pohanské obětiště a sídlo pohanských bohů a kněží, kteří bojovali proti přicházejícímu křesťanství. Nejen na základě tohoto příběhu, ale i úcty k české světici Ludmile, se ve vesnici Chodouň rozhodli zbudovat na návrší Vyšebohy smírčí kříž. Jak uvádí zdejší starosta, k rozhodnutí vztyčit smírčí kříž na místě údajného úkrytu obou vrahů přispěla mimo jiné i situace na Ukrajině, jejíž historickou patronkou je také sv. Ludmila. (podle chodoun.cz)

 • Vyšebohy
 • Vyšebohy
 • Vyšebohy
 • Vyšebohy
 • Vyšebohy
 • Vyšebohy (1)
 • Vyšebohy
 • Vyšebohy (2)
 • Vyšebohy
 • Vyšebohy

(1) Indikační skica Stabilního katastru, 1840. Na mapě třetího vojenského mapování je uveden Schäferei (=ovčín).
(2) Kříž vytesaný z jednoho kusu kamene stojí na místě, kde se údajně schovávali vrahové sv. Ludmily. Je dílem Dalibora Šebesty a byl vysvěcen v říjnu 2022. Stojí už na kastru obce Chodouň, zatímco dnes rozvalený ovčín Vyšebohy patřil pod katastr Libomyšl.

Všeradice

Ve Všeradicích mají dvě muzea, muzeum pravěku na obecním úřadě (překvapivě o víkendu zavřeno) a soukromé muzeum-galerii M. D. Rettigové. V areálu je krom toho slušnější hospoda, minigolf a časem to asi bude nějaké manažerské centrum :-)

 • Všeradice
 • kostel svatého Bartoloměje
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice
 • Všeradice, muzeum M. D. Rettigové
 • muzeum M. D. Rettigové
 • Všeradice, muzeum M. D. Rettigové
 • muzeum M. D. Rettigové
 • Všeradice, muzeum M. D. Rettigové
 • muzeum M. D. Rettigové
 • Všeradice, muzeum M. D. Rettigové
 • muzeum M. D. Rettigové
 • Všeradice, muzeum M. D. Rettigové
 • muzeum M. D. Rettigové
 • Všeradice, muzeum M. D. Rettigové
 • muzeum M. D. Rettigové
 • Všeradice, muzeum M. D. Rettigové
 • muzeum M. D. Rettigové
 • Všeradice, muzeum M. D. Rettigové
 • muzeum M. D. Rettigové
 • Všeradice, muzeum pravěku
 • muzeum pravěku
 • Všeradice, muzeum pravěku
 • muzeum pravěku
 • Všeradice, muzeum pravěku
 • muzeum pravěku
 • Všeradice, muzeum pravěku
 • muzeum pravěku

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: