pokus

Jahodová hora

Tato kapitola se věnuje okolí Jahodové hory, včetně boudy Václavka. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Jahodová hora

Na Jahodové hoře se nachází několik skalek, které bývaly ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století oblíbeným výletním místem knížecích hostů z myslivny Varta (dříve Závesk) i prvních turistů. V té době bylo na nižším vrcholku dvoukopce vybudováno kamenné schodiště. Ze skal se otevírala krásná vyhlídka na východ a jihovýchod do kotliny rožmitálské a daleko až k horám povltavským, jak se psalo v dobových průvodcích. Dnes je vidět omezeně hora Praha.

Podle Soupisu lomů okresu Blatná (1949) na Jahodové hoře fungoval i lom, jehož vlastníkem byl knížecí arcibiskupský velkostatek Rožmitál. Podle potřeby na opravu cest se lámal ve stěnovém zálomu (20 x 40 x 1 m vys.) algonkický buližník (šedomodrý s bílými křem. žilkami) na štěrk.

Oronymum je motivováno převažujícím druhem porostu: jahoda... původně bobule nebo jiný podobný plod kteréhokoli lesního keře – mohlo jít o jahody, maliny, borůvky (nářečně též černé jahody), brusinky a další plody, v tomto případě šlo podle Slovníku pomístních jmen o borůvky: roste mnoho borůvčí a borůvek, jimž se zde říká jahody (volně podle M. Mackovičové: Oronymie Brdské vrchoviny).

 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora - sedlo
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora - sedlo
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora - sedlo
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora - sedlo
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora - sedlo
 • klen
 • Jahodová hora - sedlo
 • Jahodová hora - sedlo
 • Jahodová hora - vrchol
 • Jahodová hora - vrchol
 • Jahodová hora
 • skalka SV od vrcholu
 • Jahodová hora
 • skalka SV od vrcholu
 • skalka SV od vrcholu
 • skalka SV od vrcholu
 • Jahodová hora
 • výhled na Prahu
 • Jahodová hora
 • skalka SV od vrcholu
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • Jahodová hora
 • skalka SZ od vrcholu
 • skalka SZ od vrcholu
 • Jahodová hora - sedlo
 • patník (1)
 • Jahodová hora
 • patník (1)
 • Jahodová hora
 • skály nad Vartou (2)
 • Jahodová hora
 • skály u Varty (3)

(1) Historický oddělovací patník dílčích lesních oddělení, jihozápadně od Jahodové hory.
(2) Obrázek z knížky M. Háska (I my jsme tu byli), na fotografii by měl být zachycen R.R.Hofmeister.
(3) buližníkové skály u Varty, F. A. Slavík: Rožmitál pod Třemšínem a okolí

Rozpuklá skála

Rozpuklá skála je pravděpodobně novotvar vycházející z mapy.cz, v dřívějších pramenech uveden není, je ale dosti často používán. Ve Stabilním katastru jsou uvedena pomístní jména Na Skalách a Ober der Posrana. A tak těm skalám v okolích raději říkám jenom skály, abych ještě více nezmátnul zdejší místopis.

 • Rozpuklá skála
 • Rozpuklá skála
 • Rozpuklá skála
 • Rozpuklá skála
 • Rozpuklá skála
 • Rozpuklá skála
 • Rozpuklá skála
 • Rozpuklá skála
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • situace skalek
 • situace skalek (1)
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály
 • skály SV od vrcholu Jahodové hory
 • skály, na horizontu Praha

(1) Mapa Stabilního katastru vyrovnaná do dnešní mapy, zeleným kolečkem je ukázana poloha tzv. Rozpuklé skály.

Václavka

Václavka je jednou z nejmladších roubených bud v Brdech. Byla postavena na Lomské louce za Protektorátu Čechy a Morava tak zvaným vládním vojskem, což byly ve skutečnosti pracovní jednotky beze zbraně.

 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Čeněk: Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka - detail
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Padrť od Václavky
 • Václavka
 • Praha od Václavky
 • Václavka
 • nádržka u Václavky
 • Václavka
 • nádržka u Václavky
 • Václavka
 • Václavka (1)
 • Václavka
 • Václavka (2)
 • Václavka
 • Václavka, úpolíny

(1) Krásná bouda sloužila k uskladnění a k přípravě krmiva pro černou zvěř, vysazenou do právě zbudované obory. Prvních devět divokých prasat bylo dovezeno roku 1943 z vídeňského Sauerparku. O rok později k nim přibylo pět kusů zvěře daňčí. Konec okupace Československa znamenal nejen konec pravidelného a vydatného krmení (brambory s pokrutinami z cukrovarů, mlátem nebo melasou), ale i konec údržby plotu obory (M. Hásek - I my jsme tu byli).
(2) (100 000 000 stromů proti kalamitě) Třešeň ptačí na Václavce je jubilejním stomiliontým stromem Vojenských lesů a statků, který státní podnik vysadil v rámci obnovy lesů po kůrovcové kalamitě 2014-2022.

Václavka, výsadek parašutistů z období II. světové války

 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka
 • Václavka

Bývalý seník z Varteckého revíru

Zásluhou Hornického muzea v Příbrami byl mohutný seník z varteckého revíru v letech 2009 - 2010 přenesen do skanzenu ve Vysokém Chlumci. První písemná zmínka o této památce je z roku 1830. Velká roubená čtyřboká stodola byla postavena roku 1829 na kraji velké louky mezi obcemi Záběhlá a Buková u Rožmitálu pod Třemšínem, správci panství jí využívali jako seník.

 • seník poblíž Václavky
 • seník poblíž Václavky (1)
 • seník poblíž Václavky
 • seník poblíž Václavky - detail
 • seník poblíž Václavky
 • seník ve skanzenu
 • seník poblíž Václavky
 • seník ve skanzenu
 • seník poblíž Václavky
 • seník ve skanzenu
 • seník poblíž Václavky
 • seník ve skanzenu
 • seník poblíž Václavky
 • seník ve skanzenu

(1) Ještě původní poloha seníku blízko Václavky, foceno v roce 2008, další rok už seník převezli, měl jsem výjimečně štěstí.

Buková

Lesy mezi Bukovou, Václavkou a Prahou.

 • bouda Na borkách
 • bouda Na borkách (1)
 • bouda Na borkách
 • bouda Na borkách
 • bouda Na borkách
 • bouda Na borkách (2)
 • bouda - Dálničního typu
 • bouda Na borkách (3)
 • bývalý lom
 • bývalý lom (4)
 • bývalý lom
 • bývalý lom (5)
 • bývalý lom
 • bývalý lom
 • bývalý lom
 • bývalý lom
 • bývalý lom
 • boudy (6)
 • boudy
 • z kroniky Bukové (7)
 • boudy
 • z kroniky Bukové (8)
 • boudy
 • z kroniky Bukové (9)
 • boudy
 • z kroniky Bukové (10)

(1) Bouda na Borkách, alternativně Nová bouda, v některých mapách kreslená jako seník.
(2) Bouda na Borkách, díra v boční stěně (směr JZ), která připomíná střílnu. Čáka v Brdském toulání píše: Strážní bouda byl srub s pevnými dveřmi na šroubový uzávěr. Od pozdějších ryze loveckých bud se lišila hlavně tím, že místo oken měla jen úzké štěrbiny - střílny. Tahle díra v boudě na Borkách není úplně štíhlá, tak střílnu berte prosím zatím jenom jako hypotézu, jo, je to taky poměrně mladá bouda.
(3) Ze sbírek Podbrdského muzea. Opis ze staré obálky: Václav Matoušek: negativy 4,5x6 cm partie z města i z lesa, les. bouda, St. Rožmitál - kostel 1933; Starý Rožmitál různé
(4) Kousek od boudy Na borkách existoval podle Soupisu lomů okresu Blatná (1949) poměrně rozsáhlý lom, v mapě 1:10 000 jeho zbytky nenajdeme. Jeho poloha je vykreslena červeným kolečkem, bouda je obtažena modrým kolečkem. V lese „Na borkách“, jižně kóty 682, kat. č. 448/15. Vlastníkem byl knížecí arcibiskupský velkostatek Rožmitál. Těžily se kambrické Třemošenské slepence, barvy světlešedé až červenohnědé, středně zrnité, velmi pevné a velmi trvanlivé – na štěrk. Lom byl stěnový, délky 60 m, šířky 70 m, vysoký 4 metry. Pracoval zde 1 dělník, který vykutal cca 1 m3 denně. K roku 1949 opuštěný.
(5) Na staré mapě měřítka 1:5000 je lom Na borkách vykreslen, vpravo nahoře, kóta 690,7 m.n.m. Bouda Na borkách je vyznačena jako seník. Na této mapě je vidět i Mikešův pomník (zhruba veprostřed) a Mikešův kříž na dnešní cestě Dálničního typu, který je pravděpodobně již zničen. Jahodová hora je na této mapě vyznačena jako kóta Na skalkách a v mapě je vidět i další lom s označením štěrk.
(6) Ačkoliv bouda Na borkách vypadá starobyle, zas tak stará asi nebude (pokud jí nepřenesli). Na mapě z roku 1913 (Mapa okolí Příbramského) ještě vykreslena není, její poloha je červený bod mezi boudou Leopoldovou a Lomskou.
(7) Pomístní jména z kroniky obce Buková, kronika byla pořizována do roku 1969, kdy nakreslili vlastní mapičku nevím.
(8) Srování pomístních jmen z kroniky Bukové (červeně) a ostatními (modře)
(9) Boudy podle kroniky obce Buková.
(10) Křížky podle kroniky obce Buková, většinu z nich už asi v terénu nenajdeme.

Mikešův pomník

Pomník v místě přestřelky s pytláky, kde zahynul vrchní strážmistr František Mikeš z četnické stanice ve Věšíně (1933). Nechal ho zde vystavět Lovecký a kynologický klub pro okres březnický v Březnici, za podpory Zemského četnického velitelství, ze sbírky lesního personálu a s podporou arcibiskupského velkostatku. Pomník postavil sochař Josef Žák z přírodních balvanů. Na největší z nich připevnil bronzovou plaketu, která znázorňovala smrtelně raněného četníka a hajného, jak se nad ním v boli sklání.

 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • pomník strážmistra Mikeše
 • vražda Mikeše (1)
 • pomník strážmistra Mikeše
 • vražda Mikeše (1)

(1) Fotografické snímky ku vraždě spáchané v lese Varta 1. 10. 1933. Ze sbírek Podbrdského muzea. Zde zveřejněny dva obrázky, Podbrdské muzeum jich vlastní deset.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: