pokus

Karlík

Tato kapitola se věnuje okolí Karlíku a Karlickému údolí.

Karlík

Románská rotunda sv. Martina z 12. století byla pravděpodobně postavena za vlády krále Přemysla I. Otakara. Dnes slouží jako presbytář novorománského kostela z r. 1899, který zahnuje i současnou barokní věž.

 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • Karlík
 • lom v Karlíku
 • Karlík
 • Karlické údolí historické

(1) zdroj dat: FB

Krásná stráň

 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • pohled na Dobři
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň
 • Karlík
 • Karlík
 • Krásná stráň
 • Krásná stráň

Karlické údolí

Z geologického hlediska leží rezervace v jihovýchodním křídle mohutné synklinály srbsko-mořinské, jejíž geologická stavba je tvořena sledem hornin od svrchního ordoviku přes celý silur až do středního devonu. Nejstarší horniny leží v jihovýchodní části území a směrem k severozápadu je postupně střídají mladší. Značné rozšíření údolí nad obcí Karlík je způsobeno snazším narušením a odplavením šedých a zelených jílových břidlic králodvorského souvrství (svrchní ordovik). Na tyto vrstvy nasedá nejvyšší člen ordoviku kosovské souvrství, tvořené střídajícími se pevnými křemennými pískovci, drobami, prachovci a jílovitými břidlicemi, které tvoří příkré stráně a způsobují náhlé zúžení údolí. Nadložní spodnosilurská souvrství jsou vyvinuta ve facii černých jílových břidlic s množstvím graptolitů a četnými ložisky bazaltů. Mírné sedlo před Čabrakem je již vytvořeno ve svrchnosilurských souvrstvích kopaninském a výše pak požárském. Lochkovské souvrství (nejnižší devon) je ve své převážné části vyvinuto jako deskové tmavě šedé vápence - facie radotínských vápenců. V první serpentině silnice vedoucím údolím lze spatřit vápence stupně pragu. V další serpentině je malý opuštěný lom, ve kterém vystupují již vápence zlíchovského souvrství. Před osadou Dolní Roblín probíhá napříč údolím úzký pruh vápnitých dalejských břidlic a pruh červených a hnědavých třebotovských vápenců. V jejich nadloží leží šedé chotečské vápence, které patří již střednímu devonu. Široké údolí v místech Dolního Roblína je založeno v poslední známé stratigrafické jednotce středočeského devonu, převážně v prachovcích srbského souvrství. (Němec J. a Vojen L., Chráněná území ČR, Střední Čechy)

 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Čabrak
 • Čabrak
 • Čabrak
 • Čabrak
 • Peluňková stráň
 • Peluňková stráň, výhled
 • Peluňková stráň
 • Peluňková stráň
 • Peluňková stráň
 • Peluňková stráň
 • Peluňková stráň
 • Peluňková stráň
 • Peluňková stráň
 • výhled směr Peluňková stráň
 • Spálený mlýn
 • Spálený mlýn
 • Spálený mlýn
 • Spálený mlýn
 • Spálený mlýn
 • Spálený mlýn
 • Spálený mlýn
 • pod Spáleným mlýnem
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Stydlé vody
 • Stydlé vody (1)
 • Stydlé vody
 • Stydlé vody
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí (2)
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí
 • Karlické údolí

(1) Geologickou zvláštností je rokle s potůčkem, který v četných vodopádech usazuje pěnovec (studenovodní travertin) a nazývá se místně Stydlá voda.
(2) Pohlednice Jana Čáky, tuhle jsem vyhrál jako dítě v nějaké soutěži, bylo to moje první seznámení se slavným spisovatelem a výtvarníkem.

zřícenina Karlík

Hrádek Karlík stával na ostrohu nad Karlickým údolím. O založení a funkci hradu historické prameny mlčí. Snad ho založil Karel IV. roku 1358 k ochraně hradu Karlštejna. Neví se ani kdy hrádek zanikl, pravděpodobně roku 1422 v souvislosti s dobýváním hradu Karlštejna husity. Hrádek měl lichoběžníkový půdorys, na severu ho chránila hradba se vstupní bránou a na jihu se nacházela budova. Dodnes se zachovaly pouze malé zbytky základových zdí a příkop.

 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • bývalý příkop
 • Karlík, hrádek
 • bývalý příkop
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlík, hrádek
 • Karlické údolí
 • Karlík, hrádek
 • pohled od Mořinky
 • pohled od Mořinky
 • Karlické údolí
 • roklí k hrádku

Skalice

 • Skalice
 • výhled ze Skalice na Brdské hřebeny
 • Skalice
 • Skalice
 • Skalice
 • směr Všenorská brána
 • Skalice
 • zoom na Babku

Mořinka

 • Mořinka
 • Mořinka
 • Mořinka, výhled
 • výhled na Mořinku a Brdské hřebeny
 • Mořinka, novověký menhir
 • novověký menhir nad Mořinkou
 • Mořinka, novověký menhir
 • novověký menhir
 • Mořinka, novověký menhir
 • novověký menhir
 • Mořinka, výhled
 • Mořinka, výhled
 • křížek u Mořinky
 • křížek u Mořinky, výhled na Hřebeny (zhruba od Babky po Písky)
 • křížek u Mořinky
 • výhled od křížku u Mořinky na Hřebeny, vlevo patrné přerušení údolím Všenorského potoka

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: