pokus

Karlov a Leontýnský zámek

Tato kapitola se věnuje okolí osady Karlov a Leontýnskému zámečku.

Karlov

V roce 1779 byl z popudu knížete Karla Egona I. z Furstenberka založen hospodářský dvůr Karlov. Stalo se tak poté, kdy byly okolní lesy postiženy velkými polomy a majitel panství rozhodl, že už lesní porosty nebudou obnoveny a půda bude využita k polnímu hospodaření. Jednalo se asi o 750 ha půdy. Podle popisu z roku 1785 pozůstával dvůr Karlov z ovčína, sýpky, draslovny a malého rybníčku na potočišti jednoho z přítoků Habrového potoka. Původně dřevěné stavby byly postupně nahrazovány zděnými. V roce 1815 zde byl postaven nový klenutý ovčín pro 600 ovcí, o dva roky později nové stodoly a stáje pro dobytek. Kdesi jsem slyšel že Furstenberkové byli jednou z první obětí globalizace, jejich zdatnému podnikání s ovcemi na křivoklátsku konkuroval levnější import z Austrálie. Nedaleko dvora byla v roce 1844 postavena kovárna, podle ploché střechy se jí začalo říkat Placanda. V roce 1845 byl postaven první obytný objekt přímo ve dvoře a v letech 1872-74 byl postaven lihovar. Další obytné domy byly postaveny v letech 1884 a 1891.

 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov (1)
 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov
 • Karlov
 • Krušná hora a Karlov
 • Karlov
 • Krušná hora a Karlov
 • Karlov
 • Karlov (2)
 • Karlov
 • Krušná, Karlov, Velíz

(1) Karlov fotografovaný z kóty 529 (U Lednice), na obzoru vpravo je patrný brdský Plešivec, vlevo potom Písky s radarem.
(2) Karlov zachycený na mapě stabilního katastru, zdroj: https://archivnimapy.cuzk.cz/

Leontýnský zámeček

Na místě dvora zvaného Obora nechal Karel Egon Fürstenberk v roce 1820 postavit lovecký klasicistní zámek. V letech 1893 – 1894 přestavěn ve stylu romantické anglické novogotiky. U zámku stojí kaple z roku 1866 s obrazem sv. Václava od J. Kroupy. Dnes nepřístupný - ústav sociální péče.

Leontýnka: Zajímavým objektem je dvoupatrová kaplicka, která se nachází u Leontýna, na križovatce silnic z Nižbora do Roztok a Kublova. Tato stavba vznikla roku 1893 na zakázku pánu z Fürstenberka a mela predstavovat nejvyšší bod v okolí Leontýna a zároven sloužit jako rozhledna. (Diplomová práce Kulturní krajina a drobné památky na Krivoklátsku - Karolina Wencelová)

 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček (1)
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček
 • Leontýnský zám.
 • Leontýnský zámeček historický
 • Svatá - Skreje
 • Svatá - Skreje
 • Leontýnka
 • Leontýnka
 • Račický šraňk
 • Račický šraňk

(1) kaple sv. Václava z roku 1866

Hrobce

 • Přední Hrobce
 • Přední Hrobce, vzadu Broumy
 • U Lednice
 • U Lednice (1)
 • U Lednice
 • U Lednice (2)
 • U Lednice
 • U Lednice (3)
 • patník, Přední Hrobce
 • patník, Přední Hrobce
 • lůmek, Zadní Hrobce
 • lůmek, Zadní Hrobce (4)

(1) Výhled z kóty 529 (U Lednice) na údolí Berounky zhruba přes Leontýnský zámek (který je schován v zeleni)
(2) Výhled z kóty 529 (U Lednice) směr Nový Jáchymov
(3) Výhled z kóty 529 (U Lednice) na Krušnou horu
(4) Obval bývalého rozsáhlého stěnového lomu JJV od Karlovy Vsi. Těžil křemenný porfyr křivoklátsko-rokycanského pásma na kamenivo (Čsl.st.lesy). Obval tvoří materiál skrývky a odpadu po těžbě částečně při příjezdu do lomu, zčásti i uvnitř lomu. Vznik po roce 1945, stavební kámen (Geofond).

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: