pokus

Kohoutov a Ostrovecký potok

Tato kapitola se věnuje údolí Ostroveckého potoka, včetně kót Kohoutov, Radost, Strážov, Sirská hora, Velký a Červený vrch. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Kohoutov

Geologický podklad je tvořen vulkanity svrchního kambria - ryolity a ryolitovými tufy. Od kóty Vrána se mírně svažuje temeno kamenité kupy, která přechází strmým svahem k horní cestě. Odtud je mírný sklon s několika menšími plošinkami. Závěr svahu nad dolní cestou tvoří mírně ukloněnou plošinu. Středem rezervace od jihozápadu k severovýchodu probíhá úpad s prameništi.

Většinu ploch porůstají chudé bikové bučiny s věsenkou nachovou, kyčelnicí cibulkonosnou a ječmenkou evropskou. Okrajově se uplatňují kyselé doubravy ve vrcholové části, v nižších partiích květnaté bučiny. (Němec J. a Vojen L., Chráněná území ČR, Střední Čechy)

Vzhledem ke vzdálenosti lidských sídel prošlo území nerušeným vývojem - vliv nadměrné pastvy, hrabání steliva a další nepříznivé činnosti byly soustředěny do okrajových porostů lesních revírů. Teprve na konci 18. století proběhla v lesích v okolí kohoutovského vrcholu těžba a pálení dřevěného uhlí. Tuto činnost lze doložit dodnes patrnými milířišti, kterých bylo v rezervaci nalezeno 12 a další v její těsné blízkosti. Příčina, proč se rozšířila těžba až do těchto porostů, spočívá v rozmachu hutnictví v jihozápadní části vrchoviny a na úpatí Brd (volně podle J. Inemana).

Takzvaný kohoutovský prales byl díky svému přirozenému charakteru vyjmut z běžného hospodaření již ve třicátých letech dvacátého století. Zasloužili se o to Colloredo Mansfeldové, majitelé Zbirožského panství, k němuž Kohoutov náleží. Zbirožské panství koupila rodina Colloredo - Mannsfeldů v roce 1879 v dražbě od Vídeňské hypoteční banky, která byla největším věřitelem zkrachovalého podnikatele Dr. Strousberga. Státní ochrany se Kohoutov dočkal v roce 1966, když jej Ministerstvo kultury ČSR vyhlásilo za Národní přírodní rezervaci. Přirozený charakter si Kohoutov v minulosti uchoval pravděpodobně i díky tomu, že nebylo možné pokácené kmeny splavovat.

 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov
 • Kohoutov, kóta 585,3
 • Kohoutov
 • Kohoutov, kóta 585,3
 • Kohoutov
 • Kohoutov, kóta 585,3
 • Kohoutov
 • Kohoutov (1)
 • Kohoutov
 • Kohoutov (2)
 • Kohoutov
 • Kohoutov (2)
 • Kohoutov
 • křížek (3)
 • kóta Radost
 • Radost
 • kóta Radost
 • Radost
 • kóta Radost
 • Radost
 • kóta Radost
 • Radost
 • kóta Radost
 • Radost
 • kóta Radost
 • Radost
 • kóta Radost
 • Radost
 • kóta Radost
 • Radost (4)
 • kóta Radost
 • Radost (4)

(1) Věnovala Zdena Bradnová.
(2) Kaplička stojí na místě, kde dříve stával velký dřevěný srub, ve kterém dožil (1998) těžce nemocný Jeroným Colloredo Mansfeld, bývalý majitel zbirožského panství. Kapličku nechal postavit jeho synovec Jerome Colloredo Mansfeld. Snímek věnovala Zdena Bradnová.
(3) Traduje se, že na tomto místě se při společném lovu dozvěděl majitel panství o úmrtí člena svého rodu. (podle místní infocedule na rozcestí Pod Týčským vrchem)
(4) Nejvyšší poloha národní přírodní rezervace Kohoutov (kóta Kohoutov je trochu nelogicky 1,3 km jižněji)

Kohoutov a Radost, dronem

 • Kohoutov
 • Kohoutov od Strážova
 • Kohoutov
 • Kohoutov (1)
 • Kohoutov
 • Kohoutov (2)
 • Kohoutov
 • Radost (3)
 • Kohoutov
 • Těchovín (4)
 • Kohoutov
 • Týčský vrch (5)
 • Kohoutov
 • směr sever (6)
 • Kohoutov
 • směr (6)

(1) Kóta Kohoutov dronem z místa mezi vrchy Kohoutov a Radost. Špičatý kopeček na horizontu je možná Světovina.
(2) Pohled na západ.
(3) Kóta Radost.
(4) Těchovín, bílá skrvna je kaplička u hájovny.
(5) Týčský vrch
(6) Místo vzletu na úbočí kóty Radost - nejvyšší bod NPR Kohoutov.

Týčský vrch

 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • Týčský vrch
 • U křížku
 • rozcestí U křížku (1)
 • U křížku
 • rozcestí U křížku
 • U křížku
 • infocedule

(1) Rozcestí U křížku - nebo alternativně turisticky Pod Týčským vrchem. Křížek byl postaven z vůle majitelů lesa pro potěchu kolemjdoucích.

Strážov

Vrcholovou část hřbetu tvoří ryolit, výlevná hornina s výraznou narůžovělou barvou a fluidálními texturami tuhnoucí lávy, která se v kambriu vylila na povrch. Opakovaná vulkanická činnost tu zanechala pás hornin vázaný na poruchové pásmo severovýchodního-jihozápadního směru.

 • Strážov
 • Strážov
 • Strážov
 • Strážov, vrchol
 • Strážov
 • Strážov od východu (vpravo schovaná Lípa)
 • Strážov, úpatí - Ostrovecký potok
 • Strážov, úpatí
 • Strážov, úpatí - Ostrovecký potok
 • Strážov, úpatí
 • Strážov, úpatí - Ostrovecký potok
 • Strážov, úpatí
 • Strážov, úpatí - Ostrovecký potok
 • Strážov, úpatí
 • Strážov
 • Strážov (1)
 • Strážov
 • Strážov
 • Strážov
 • Strážov
 • Strážov
 • Strážov (2)
 • Strážov
 • Strážov (2)

(1) lesní partie mezi Strážovem a Velkým vrchem.
(2) Pohled na NPR Kohoutov ze Strážova

Sirská hora

 • Sirská hora
 • Dubinky přes Sirskou horu
 • Sirská hora
 • Radeč ze Sirské hory
 • Sirská hora
 • Sirská hora, milíř
 • Sirská hora
 • Sirská hora od Podmokelského mlýna
 • Sirská hora
 • Sirská hora
 • Sirská hora
 • Sirská hora
 • Sirská hora
 • Sirská hora, vrchol
 • Sirská hora
 • Sirská hora
 • Sirská hora
 • Sirská hora, směr Týřovice
 • Sirská hora
 • Sirská hora, směr Velíz
 • Sirská hora
 • mezi Roubíkem a Sirskou horou
 • Sirská hora
 • Sirská hora a Lípa (vpravo)
 • Sirská hora
 • Lípa přes Sirskou horu
 • Sirská hora
 • Sirská hora
 • Sirská hora
 • Sirská hora ze Strážova
 • Sirská hora
 • osamělá jabloň
 • Sirská hora
 • Sirská hora, kóta 368
 • Sirská hora
 • kóta 368, pohled na Lípu
 • Sirská hora
 • Sirská hora, kóta 368
 • mezník, Sirská hora
 • mezník, Sirská hora

Ostrovecký potok

 • Ostrovecký potok
 • údolí Ostroveckého potoka
 • Ostrovecký potok
 • údolí Ostroveckého potoka
 • Ostrovecký potok
 • údolí Ostroveckého potoka
 • Ostrovecký potok
 • údolí Ostroveckého potoka
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok pod Strážovem
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok
 • Ostrovecký potok (1)

(1) Vpravo hřeben Strážova, vlevo nahoře osamocená Lípa.

Velký vrch

 • Velký vrch
 • Velký vrch
 • Velký vrch
 • Velký vrch
 • Velký vrch
 • Velký vrch
 • Velký vrch
 • Velký vrch (1)
 • Velký vrch
 • Velký vrch (1)
 • Velký vrch
 • Velký vrch (1)
 • Velký vrch
 • Velký vrch (1)
 • Velký vrch
 • Velký vrch (1)
 • Velký vrch
 • Velký vrch
 • Velký vrch
 • Stará loupežnická (2)
 • Velký vrch
 • Stará loupežnická (2)

(1) Kóta 549 západně od Velkého vrchu, věnovala Zdena Bradnová.
(2) Stará loupežnická, tak říkal Marek Hyksa silnici od průsmyku Suchá jedle k hájovně Vlastce.

Červený vrch

 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Červený vrch
 • Krušná z Červeného
 • Krušná z Červeného

Bludný

 • křížek
 • Bludný
 • křížek
 • Bludný
 • křížek
 • Bludný
 • křížek
 • Bludný
 • křížek
 • křížek sv. Aya
 • křížek
 • křížek sv. Aya
 • křížek
 • křížek sv. Aya
 • křížek
 • křížek sv. Aya
 • křížek sv. Aya
 • křížek sv. Aya (1)
 • průsmyk Suchá jedle
 • průsmyk Suchá jedle
 • průsmyk Suchá jedle
 • průsmyk Suchá jedle

(1) Věnovala Zdena Bradnová.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: Tomáš  (2014-04-07 15:03:13)
Jestli máte fotky a chcete se o ně podělit, pošlete - rádi je uveřejníme :-)

Od: Jozef  (2014-04-07 09:22:25)
Nádherné ráno 6.4.2014 na Těchovíne, stáda srn a muflonov v krásnej prírode....Aktivácia kóty Těchovín....

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: