pokus

Kokšín

Tato kapitola se věnuje vrchu Kokšín a Mítovu. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Mítov

 • Mítov
 • Mítov
 • Mítov
 • Mítov z Kokšína
 • Mítov
 • Mítov (1)
 • Mítov
 • Mítov (2)
 • Mítov
 • Mítov, lom (3)
 • Mítov
 • Kokšín nad Mítovem
 • Mítov
 • Mítov
 • Mítov
 • Josef Hodek (4)

(1) ze sbírek Strašického muzea
(2) fotografováno u zámku ve Spáleném Poříčí
(3) V roce 1930 zřízena byla pod Hradem strojní výroba štěrku. Podnikatelem stal se p. Václav Holpuch rolník ze Žákavy u Nezvěstic. Starobylou skálu pronajal od velkostatku Spálené Poříčí za dosti mírných podmínek, kterou pomocí výbušných látek (dynamol) zkušení střelmistři střílejí. Tento rozstřílený kámen se přetluče na kusy největší přípustné velikosti 30x30 cm naloží na vozíky se po kolejnicích se dopravuje do stroje (drtiče) který z něho udělá štěrk či písek....V lomu je zaměstnáno 10 až 12 lidí nejvíce z místních obcí. (kronika obce Mítov)
(4) Obraz Josefa Hodka - Předjaří v Mítově.

Kokšín

Horninové podloží převážné části rezervace budují tmavě šedozelené metabazalty svrchního proterozoika (spility), jejichž rozpadem vznikají kamenité sutě a suťové proudy. Buližníkové těleso, protažené směrem sever-jih, vytváří zřetelný hřbet. Zvětralinový plášť metabazaltů je bohatý na železité okry a hematit, po jejichž těžbě zbyly v jihovýchodní části území drobné jámy. Vrcholová část Kokšína byla vybrána jako typová lokalita prekambrických stromatolitů českého proterozoika. Z chráněných druhů rostlin zde nalezneme mesíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva). Na plošině ve vrcholové partii roste v bučině hojně nitrofilní kopřiva dvoudomá, v tomto množství zcela netypická pro masív Kokšína. Příčina patrně souvisí s dávným osídlením. (volně podle Plzeňsko a Karlovarsko, Zahradnický, Mackovčin a kol.)

Podle A. Profouse vzniklo jméno Kokšín přivlastňovací příponou -ín z osobního jména Kokša. Název oronyma je motivován osobním jménem, konkrétně příjmením, toto osobní jméno vzniklo pravděpodobně z apelativa kokeš, což byl ve staré češtině kohout (volně podle M. Mackovičové: Oronymie Brdské vrchoviny).

 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín
 • Kokšín, svatý obrázek
 • Kokšín
 • Kokšín, výhled na Marásek
 • Kokšín
 • poblíž vrcholu
 • Kokšín
 • Kokšín, měsíčnice vytrvalá
 • Kokšín
 • Kokšín, kokořík přeslenitý
 • Kokšín
 • Kokšín, stromatolit (1)
 • Kokšín
 • Kokšín, stromatolit (2)
 • Kokšín
 • Kokšín, stromatolit (2)
 • Kokšín
 • Kokšín, buližník (3)
 • Kokšín
 • Kokšín, buližník (3)
 • Kokšín
 • Kokšín (4)
 • Kokšín
 • Kokšín, studánka
 • Planiny, křížek
 • Planiny, křížek

(1) Stromatolity jsou laminované horniny, vznikly srážením minerálních látek na povrchu koloniálních jednobuněčných organismů, ze sbírek berounského muzea
(2) vlastoručně nalezený stromatolit na Kokšíně, díky PAWe, Vlčáááku a spol.
(3) geopark v botanické zahradě PřF UK, Albertov
(4) z expozice v zámku ve Spáleném Poříčí

Kokšín, dronem

 • Kokšín
 • Kokšín, rezervace
 • Kokšín
 • Kokšín, vrchol
 • Kokšín
 • Kokšín, vrchol
 • Kokšín
 • směr Mítov a Mitrovice
 • Kokšín
 • směr Nové Mitrovice
 • Kokšín
 • směr Praha

Bradava pod Kokšínem

 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • Bradava
 • štola v údolí Bradavy
 • Bradava
 • zbytky po rybníku (1)
 • Bradava
 • Bradava (2)

(1) pravděpodobně zničený středověký rybník, dnes určitá protierozní úprava
(2) Svahy pod zaniklou tvrzí Na Zámku pokryté lískou.

Hořehledy

 • Hořehledy
 • Hamerský rybník
 • Hořehledy
 • Hořehledy
 • Hořehledy
 • Josef Hodek (1)
 • Hořehledy
 • Josef Hodek (2)

(1) Obraz Josefa Hodka - Hořehledy.
(2) Obraz Josefa Hodka - Bryndovky v Hořehledech.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: