pokus

Komorsko a V zabitém

Kapitola se věnuje okolí Komorska a údolí V zabitém, včetně kót Provazec a Holý vrch. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Komorsko a Starý vrch

 • Komorsko
 • Komorsko
 • Komorsko
 • Komorsko
 • Komorsko
 • Komorsko
 • Komorsko
 • historická mapa revíru (1)
 • Komorsko
 • Komorsko, hájovna
 • Komorsko
 • louka u hájovny
 • Starý vrch
 • Starý vrch
 • Starý vrch
 • vrchol, Starý vrch
 • Starý vrch
 • jedle, Starý vrch
 • Starý vrch
 • jedle, Starý vrch
 • Starý vrch
 • smrky, Starý vrch
 • Starý vrch
 • Starý vrch
 • Starý vrch
 • Starý vrch
 • Starý vrch
 • Starý vrch, směr Jince
 • Starý vrch
 • Starý vrch, směr Plešivec

(1) Revier Komorsko, zdroj: SOA Praha, archiv Hořovického velkostatku.

Na špici

 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici
 • noha obra
 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici
 • Na špici

V zabitém

V čase husitských válek je Podbrdsko zhruba rozděleno na katolickou stranu (Karlštejn, Plzeň) a husitskou stranu s centry v Příbrami a Březnici (v obou městech se také angažovali později jezuité). Sluší se také dodat že Příbram byla dříve majetkem pražských arcibiskupů a Arnošt z Pardubic zde postavil kamenný hrad. Když začaly husitské války, přešel pražský arcibiskup Konrád z Vechty na stranu podobojí (1421) a s ním i příbramští. V zabitém by mohlo být místem střetu husitské strany a katolické strany vedené hejtmanem měst pražských Hanušem z Kolovrat. V roce 1876 postavil Jan Zykán na místě předpokládaného bojiště pomníček s husitským kalichem, který byl i památkou na jeho zesnulého čtyřletého syna, který se zde smrtelně popálil při klukovské hře - přeskakování ohně.

 • Holý vrch
 • výhled z úbočí Holého vrchu (1)
 • V zabitém
 • ústí "V zabitém"
 • V zabitém
 • niva Litavky
 • V zabitém
 • pomník bitvy
 • V zabitém
 • pomník bitvy
 • V zabitém
 • pomník bitvy
 • V zabitém
 • infocedule
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • směr Klouček
 • V zabitém
 • směr Písky
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • V zabitém
 • pohled směr Plešivec
 • V zabitém
 • pohled směr Klouček
 • V zabitém
 • pohled směr Slonovec
 • V zabitém
 • pohled směr Hořice
 • V zabitém
 • pohled směr Hluboš

(1) zleva výrazná Třemošná, uprostřed hřeben Kloučku (za ním vlevo dopadovka Toku), vpravo Jinecké hřebeny - Koníček

Medalův mlýn

Mlýn je zobrazen na III. vojenském mapování jako Soukupův mlýn. V roce 1864 koupili manželé Soukupovi louku řečenou Na Kluzích, kde postavili mlýn o dvou kolech. Do pozemkové knihy Okresního soudu Příbram byl mlýn zapsán v roce 1867. Soukupovi měli spoustu dluhů, a tak mlýn prodali manželům Rmoutilovým. V roce 1905 byla majitelkou mlýna B. Reinerová, k roku 1910 J. Zvěřina a pak A. Medal.

 • Medalův mlýn
 • Medalův mlýn
 • Medalův mlýn
 • Medalův mlýn (1)
 • Medalův mlýn
 • Medalův mlýn (1)
 • Medalův mlýn
 • Medalův mlýn (1)
 • Medalův mlýn
 • Stratigrafie (2)

(1) Kousek od mlýna se ve svahu nad silnicí nalézá paleontologická lokalita stejného jména. Zdejší oblast je budována holšinsko-hořickým souvrstvím, které tvoří význačnou jednotku spodnokambrického sledu příbramsko-jinecké pánve. Uprostřed sledu holšinsko-hořického souvrství, v němž zde převládá facie světlých hořických pískovců, vystupuje asi 10 m mocná poloha světle zelenavých paseckých břidlic, které zde ostře nasedají na podložní pískovce. Pasecké břidlice jsou vyvinuty jako velmi tence laminované jílovité a prachové břidlice, které výše nad lůmkem přecházejí do prachovců a pískovců se skluzovými texturami. Pasecké břidlice jsou pozoruhodné paleontologickými nálezy. V západní části Brd a vzácně i zde poskytly zbytky nejstarší české makrofauny. Vůdčím druhem je merostomátní členovec (hrotnatec) Kodymirus vagans, který je provázen dalšími vzácnými členovci, zbytky řas a poměrně chudým, zvláštním společenstvem mikroorganismů. Celé toto společenstvo je pozoruhodné nejen svým stářím, ale i tím, že nejspíše obývalo lagunární prostředí s brakickou vodou a jen s nepřímými mořskými vlivy. Jde o nejstarší brakickou faunu ve světovém měřítku. Zdejší nálezy jsou však ojedinělé a kvalitou i četností zaostávají za hlavní lokalitou, vrchem Kočka v centrálních Brdech.
(2) Zdroj, doplnit.

Hořice

Od kopce Hořice se odvozuje jméno geologické vrstvy: Holšinsko-hořické souvrství je v Brdech nejrozšířenějším členem spodního kambria, jeho mocnost silně kolísá od 300 do více než 1000 m. Vznikalo v podobných podmínkách jako souvrství sádecké, tedy v jezerech a na aluviálních plošinách říčních toků v podhůří horského pásma, některé části souvrství však mohly vznikat i v blízkosti mořského pobřeží.

Doly na železnou rudu zabírají celý svah Hořice a Holého vrchu, na vrchu Malý Chlum je mnoho opuštěných šachet. Haldy náležejí k opuštěné šachtě Reichentrostu a táhnou se přes hřeben Hořice na sever k vrchu Provazci (Topografická mineralogie Čech, J. Kratochvíl, 1957).

 • Hořice
 • Třemošná z Hořice
 • Hořice
 • Klouček z Hořice
 • Hořice
 • Ostrý a Běřín z Hořice
 • Hořice
 • Tok z Hořice

Provazec a Holý vrch

 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • Holý vrch
 • U skály
 • Holý vrch
 • Revier Komorsko (1)
 • Holý vrch
 • Revier Komorsko (2)
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec (3)
 • Provazec
 • Provazec (3)
 • Provazec
 • Provazec (4)
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec
 • Provazec (5)
 • Provazec
 • Provazec (5)

(1) V některých lokalitách oddělovala hranice panství kamenná zeď, která zabraňovala přebíhání zvěře. Hranice panství u Holého vrchu jsou vyznačena např. v mapě hořovického panství z roku 1890 (Bestandes & Übersichts Karte der Fürstlich Hanauischen Fideicommiss Herrschaft Hořowitz 1890). Zde by mělo jít o hranici panství Hořovického a Hlubošského.
(2) Modře jsem obtáhnul hranici hořovického panství, kde současně byla zeď nebo plot. Červeně jsou obtaženy zdi a nebo ploty na sousedních panstvích.
(3) Malý kousíček východně od vrcholu Provazce se od zdi odklání další zeď (křížení T) směrem zhruba na jih. Jižní zeď dle mého názoru už nejde po hranici žádného dřívějšího panství, možná šlo o oddělení běžného lesa a obory v rámci jednoho panství.
(4) Zeď je patrná i na mapě 1:10000 S 1952
(5) nádržka, pravděpodobně požární na úbočí Provazce, pomístní jméno U jelena

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: Tomáš  (2014-04-02 16:19:24)
Díky moc Honzo za příspěvek k Zabitým, zkusím ho časem přetavit na stránky. Jinak doporučuju přečíst článek od Pavla Wunsche (kde jenom bere tolik času?)
http://www.brdskelisty.cz/vojenstvi/v-zabitych.html

Od: Jan Haken  (2014-03-28 18:30:23)
Dobrý den,chtěl bych jen trošku ke kapitole V zabitém. V Příbrami byl malý hrádek ze 14. stol. dnešní "Zámeček". Hanuš z Kolovrat třikrát vyplenil Příbram v odvetě za vyplenění jeho Dobříše husity v r. 1421, jednou odešel poražen. Proto příbramští pověřili obranou Příbrami husitského hejtmana Jana Zmrzlíka ze Svojšína spolu s jeho bratrem Petrem.Příbram nebyla téměř opevněna a proto se husité rozhodli pro boj mimo město, a to u Litavky kousek na Čenkovem.Husité měli 18 jezdců a 300 pěších, Hanuš měl 104 jezdců.Příbramští , hejtmani Zmrzlík a Absolon Kovařík byli poraženi dne 8. září 1422. Podle některých záznamů se poté Žižka odebral na Orlík aby synům svého přítele přispěl ku pomoci dne 11.září.Ale k pomoci již nedošlo.

Od: václav komínek  (2013-01-16 08:54:57)
pod jineckou, uváděná většinou pod obcí čenkov, kam katastrálně komorsko patří.

Od: iveta  (2012-12-05 10:35:53)
Dobrý den,nevíte prosím pod kterou farnost patřila ta hájovna Komorsko ? Byly to Jince ? Děkuji Iveta

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: