pokus

Lípa a Podmokly

Tato kapitola je věnována výraznému kopci Lípa a obci Podmokly, které se proslavily tzv. Podmokelským pokladem. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Lípa

Geologický podklad tvoří vyvřelé horniny křivoklátsko-rokycanského pásma svrchnokambrického stáří - dacity. Jedná se o tvrdé a pevné horniny vzdorující zvětrávání.

Vegetace je formována vrcholovým fenoménem a hluboce zaříznutým, kaňonovitým údolím Zbirožského potoka s výraznou inverzí. Oba tyto jevy vytvářejí specifické, rychle se měnící mikroklima od vrcholu na dno údolí potoka. Velmi významné je i mikroklima balvanitých sutí. (Němec J. a Vojen L., Chráněná území ČR, Střední Čechy)

 • Lípa
 • Lípa od Ostroveckého mlýna
 • Lípa
 • Lípa, Dubinky, Sirská hora
 • Lípa
 • Lípa ze Strážova
 • Lípa
 • Lípa od Sirské hory
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa od Podmokel
 • Lípa
 • Lípa od Podmokelského mlýna
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa, kóta 490
 • Lípa
 • Lípa, pohled z kóty 490
 • Lípa
 • Lípa, vrcholová partie
 • Lípa
 • Lípa, výhled na jih
 • Lípa
 • Lípa, výhled na sever
 • Lípa
 • Lípa, výhled na sever
 • Lípa
 • Lípa od Podmokel
 • Lípa
 • Lípa, pohled na Bráh
 • Lípa
 • lípa a Lípa
 • Lípa
 • lípa a Lípa
 • Lípa
 • žindava evropská
 • Lípa
 • Lípa od Slap
 • Lípa
 • Lípa (1)
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa, infocedule
 • Lípa
 • Lípa, infocedule

(1) údolí Zbirožského potoka nad Skryjskými jezírky, kopec Lípa vpravo.

Zbirožský potok pod Lípou

 • Pod Lípou
 • Zbirožský potok
 • Pod Lípou
 • Zbirožský potok
 • Pod Lípou
 • Zbirožský potok
 • Lípa
 • Zbirožský potok
 • Lípa
 • Zbirožský potok
 • Lípa
 • meandr Zbirož. potoka (1)
 • Lípa
 • meandr Zbirožského potoka

(1) Lípa - vpravo dole.

Podmokly

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1045, kdy český kníže Břetislav I. věnoval osm poddaných ve vsi Podmoklech (in villa Podmocleh) Břevnovskému klášteru.

V roce 1771 byl v levém břehu Podmokelského potoka severně od obce nalezen tzv. podmokelský poklad – depot velkého množství zlatých keltských mincí duhovek.

 • Podmokly
 • místo nálezu pokladu (1)
 • Podmokly
 • k pokladu...
 • Podmokly
 • místní infocedule
 • Podmokly
 • místní infocedule
 • Podmokly
 • místní infocedule
 • Podmokly
 • místní infocedule
 • Podmokly
 • keltské mince (2)
 • Podmokly
 • okraj vědra (3)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (4)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (5)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (6)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (7)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (7)
 • Podmokly
 • sousoší Kalvárie (8)
 • Podmokly
 • sv. Jan Nepomucký
 • Podmokly
 • boží muka (9)
 • Podmokly - kaplička
 • boží muka (9)
 • Podmokly - kaplička
 • Podmokly - kaplička
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly

(1) Hranolovou kamennou stélu nechala postavit Podmokelská Občanská beseda v roce 1898.
(2) keltské mince tzv. duhovky, ze sbírek Rokycanského muzea
(3) okraj bronzového vědra, ve kterém byl nalezen tzv. Podmokelský poklad, ze sbírek Rokycanského muzea
(4) Poklad bójských mincí z Podmokel (1771), výstava Keltové v Národním muzeu (do února 2019)
(5) keltské zlaté mince z depotu Podmokly
(6) okraj a držadlo římského bronzového vědra
(7) mince ražené z roztaveného podmokelského zlata, Karel II. Egon Furstenberg, zlatý dukát 1772
(8) Severovýchodně od obce Podmokly se na návrší při silnici na Hradiště nachází barokní sousoší Kalvárie se Spasitelem na kříži, Pannou Marií a sv. Janem (Evangelistou?). Pochází z druhé třetiny 18. století, obnoveno bylo v roce 1854. Místu se říkalo U Svatých.
(9) Při cestě z Podmokel do Zvíkovce stojí zajímavě řešená barokní boží muka z druhé poloviny 18. století (jinde se uvádí, že až ze druhé třetiny 19. století). Drobná hranolovitá stavba je zdobená na jednotlivých stěnách kamennou deskou s reliéfem světců. Kromě sv. Antonína Paduánského, sv. Vojtěcha a Krista - zahradníka je zde osazen i reliéf Panny Marie Svatohorské, připomínající rozšíření jejího kultu na Rokycansku (Luděk Krčmář: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti).

Podmokelský mlýn

Podmokelský mlýn byl panským mlýnem, v roce 1771 byl pronajat. Za druhé světové války byl František Froněk (majitel Podmokelského mlýna) jedním z vedoucích členů odbojové skupiny na Zbirožsku.

 • Podmokelský mlýn
 • Slap a Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn z Lípy
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn z Lípy
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn (1)
 • Podmokelský mlýn
 • Podmocký mlýn (2)
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn (3)
 • Buchava
 • Buchava (4)
 • Buchava
 • Buchava (5)
 • Buchava
 • Buchava (6)
 • Buchava
 • Buchava (6)
 • Buchava
 • nalezeno v suti

(1) Fotografie z roku 1919.
(2) Obrázek je z článku Výlet do českého kabria, Vedou J. Kafka a dr. Jar. Perner. Vesmír, ročník 36. Článek pochází z digitální knihovny Kramerius, stahovat 1. část článku v PDF možno zde (4 MB) a 2. část zde (4 MB).
(3) Pomník Františka Froňka a hrdinů protifašistického odboje. V letech 1943 a 1944 plzeňské gestapo odhalilo ilegální organizaci na Zbirožsku, v jejímž čele stál mlynář František Froněk. Na jeho počest a na počest ostatních účastníků protinacistického odboje byl za široké účasti veřejnosti dne 1976 odhalen pomník, který je umístěn u silnice nad Podmokelským mlýnem.
(4) Paleontologická lokalita Buchava zachycuje profil v sedimentech středního kambria. Jsou odsud popsány četné skupiny živočichů – ramenonožců, trilobitů a hyolitů. Vrstvy prachovců a skryjských břidlic mají SV–JZ průběh a uklání se zde k JZ pod úhlem cca 20 st. Břidlice a prachovce jsou jemné, šedozelené, deskovitě rozpadavé horniny. Výše do svahu, po silnici směrem k východu, jsou tyto mořské sedimenty středně kambrického stáří překryty suchozemskými efuzemi andezitů křivoklátsko-rokycanského pásma.
(5) hyolit Maxilites robustus, Skryje Buchava, Národní muzeum
(6) Muzeum Skryje

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: Tomáš Hradečný  (2023-10-20 17:47:24)
Díky. V pořádku, kdo vyleze na Lípu, Čihátko nebo Sirskou horu, ať se do sytosti dívá. Detail je určitě rozdílný. Můžete namítnout, že teleobjektivem pořídíte skoro stejnou fotku jako z dronu. Prosím, když si ho tam vynesete. Ani to mi nevadí. Vadí mi zveřejnění, které je přístupné komukoliv, tedy je zneužitelné. Otázka krásy místa nebo objektu je naprosto druhořadá…Dokud neexistovala záplava podobných bezpochyby dobře míněných i kultivovaných stránek a profilů, mohl si člověk každé místo vychutnat a prožít sám, maximálně ve spojení s Bohem. Proto najdete v Alpách na vrcholcích hor kříže. U nás jsou spíš vrcholové skříňky a podivná posedlost fotografováním, které, jak jistě uznáte, nezprostředkuje ostatní vjemy: vítr, vůni, chlad, zpěv ptáků, ani prostor, tedy další důvody, proč se v přírodě cítíme dobře i za mlhy, deště nebo ta tmy…

Od: Admin  (2023-10-18 16:55:57)
OK, fotku stahuji. Mlýn je nicméně vidět detailně z výšin v okolí, například z Lípy. Je to velká škoda, protože je to nádherný objekt.

Od: Tomáš Hradečný  (2023-10-18 12:54:26)
Dobrý den,
nemám vůbec nic proti těmto stránkám, ale žádám, abyste neprodleně stáhli fotky Podmokelského mlýna pořízené z dronu. Publikováním těchto fotografií jednak odkrýváte soukromí, které požívá stejnou ochranu jako Vaše soukromí, a také přispíváte k tomu, že to, co na jednnu stranu obdivujete a prezentujete jako něco mimořádného, vystavujete ohrožení od živlů a nepřátel, jejichž smýšlení je zsela opačné. Děkuji za rychlou reakci.
TH

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: