pokus

Lípa a Podmokly

Tato kapitola je věnována výraznému kopci Lípa a obci Podmokly, které se proslavily tzv. Podmokelským pokladem.

Lípa

Geologický podklad tvoří vyvřelé horniny křivoklátsko-rokycanského pásma svrchnokambrického stáří - dacity. Jedná se o tvrdé a pevné horniny vzdorující zvětrávání.

Vegetace je formována vrcholovým fenoménem a hluboce zaříznutým, kaňonovitým údolím Zbirožského potoka s výraznou inverzí. Oba tyto jevy vytvářejí specifické, rychle se měnící mikroklima od vrcholu na dno údolí potoka. Velmi významné je i mikroklima balvanitých sutí. (Němec J. a Vojen L., Chráněná území ČR, Střední Čechy)

 • Lípa
 • Lípa od Ostroveckého mlýna
 • Lípa
 • Lípa, Dubinky, Sirská hora
 • Lípa
 • Lípa ze Strážova
 • Lípa
 • Lípa od Sirské hory
 • Lípa
 • Lípa od Podmokel
 • Lípa
 • Lípa od Podmokelského mlýna
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa od Podmokel
 • Lípa
 • Lípa, pohled na Bráh
 • Lípa
 • lípa a Lípa
 • Lípa
 • lípa a Lípa
 • Pod Lípou
 • Pod Lípou
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • žindava evropská
 • Lípa
 • Lípa od Slap
 • Lípa
 • Lípa (1)
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa
 • Lípa, infocedule
 • Lípa
 • Lípa, infocedule

(1) údolí Zbirožského potoka nad Skryjskými jezírky, kopec Lípa vpravo.

Podmokly

Západně od Skryjských jezírek na hranici CHKO najdete ves Podmokly, kde byl nalezen zlatý poklad z keltských dob. Okolo Podmokel je poměrně dost křesťanských soch, jako kdyby chtěly odstínit významný nález.

 • Podmokly
 • Podmokly - Kalvárie
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly - kaplička
 • Podmokly - kaplička
 • Podmokly - kaplička
 • Podmokly - kaplička
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • Podmokly
 • místo nálezu pokladu (1)
 • Podmokly
 • k pokladu...
 • Podmokly
 • místní infocedule
 • Podmokly
 • místní infocedule
 • Podmokly
 • místní infocedule
 • Podmokly
 • místní infocedule
 • Podmokly
 • keltské mince (2)
 • Podmokly
 • okraj vědra (3)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (4)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (5)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (6)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (7)
 • poklad z Podmokel
 • poklad z Podmokel (7)

(1) Hranolovou kamennou stélu nechala postavit Podmokelská Občanská beseda v roce 1898.
(2) keltské mince tzv. duhovky, ze sbírek Rokycanského muzea
(3) okraj bronzového vědra, ve kterém byl nalezen tzv. Podmokelský poklad, ze sbírek Rokycanského muzea
(4) Poklad bójských mincí z Podmokel (1771), výstava Keltové v Národním muzeu (do února 2019)
(5) keltské zlaté mince z depotu Podmokly
(6) okraj a držadlo římského bronzového vědra
(7) mince ražené z roztaveného podmokelského zlata, Karel II. Egon Furstenberg, zlatý dukát 1772

Podmokelský mlýn

 • Podmokelský mlýn
 • Slap a Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn (1)
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn
 • Podmokelský mlýn (2)
 • Buchava
 • Buchava (1)

(1) Fotografie z roku 1919.
(2) Pomník Františka Froňka a hrdinů protifašistického odboje. V letech 1943 a 1944 plzeňské gestapo odhalilo ilegální organizaci na Zbirožsku, v jejímž čele stál mlynář František Froněk. Na jeho počest a na počest ostatních účastníků protinacistického odboje byl za široké účasti veřejnosti dne 1976 odhalen pomník, který je umístěn u silnice nad Podmokelským mlýnem.
(3) Paleontologická lokalita Buchava zachycuje profil v sedimentech středního kambria. Jsou odsud popsány četné skupiny živočichů – ramenonožců, trilobitů a hyolitů. Vrstvy prachovců a skryjských břidlic mají SV–JZ průběh a uklání se zde k JZ pod úhlem cca 20 st. Břidlice a prachovce jsou jemné, šedozelené, deskovitě rozpadavé horniny. Výše do svahu, po silnici směrem k východu, jsou tyto mořské sedimenty středně kambrického stáří překryty suchozemskými efuzemi andezitů křivoklátsko-rokycanského pásma.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: