pokus

Malý Tok

Tato kapitola se věnuje Malému Toku, Plešci, Pource a obcím Nepomuk a Zálány. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Malý Tok

Od Nepomuku poměrně strmý svah - na vlastním Malém Toku zajímavé lesní porosty, místy uschlé smrčiny, místy naopak jakoby podmáčené.

 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok (1)
 • smírčí kříž
 • smírčí kříž (2)
 • smírčí kříž
 • smírčí kříž (2)
 • Borská cesta
 • Borská cesta
 • rozcestí u kóty 836
 • rozcestí u kóty 836 (3)
 • rozcestí u kóty 836
 • rozcestí u kóty 836 (3)
 • rozcestí u kóty 836
 • rozcestí u kóty 836 (3)

(1) Na horizontu vysílač na Praze.
(2) Mezi Malým Tokem a Hradištěm naleznete smírčí kříž, na němž je nápis "BŮH MŮJ VŠUDY ÚTĚCHA MÁ" Pod ním F K 1863. Podle knihy "Kamenné kříže Čech a Moravy" jde o monolitický latinský kříž dokonalé kamenické práce na nízkém soklu. Stojí namístě, kde z převráceného vozu šťastně vyvázl lesmistr Emanuel Kraus.
(3) rozcestí severně od Malého Toku na cestě která jímž prochází a západně od vrchu Hradiště

Malý Tok, trigonometrický bod

Malý Tok spolu s Radčí (Brno) a Studeným vrchem tvořil základní body vojenské sítě (1862-1898), která byla základem pro třetí vojenské mapování (informace - brdy.org). Tyto tři brdské hory byly po 1. světové válce převzaty pro síť JTSK (Jednotná triginometrická síť katastrální).

 • Malý Tok
 • Malý Tok (1)
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • Malý Tok
 • chráněné území geod. bodu

Malý Tok, vyhlídka

 • vyhlídka Malý Tok
 • vyhlídka Malý Tok
 • vyhlídka Malý Tok
 • vyhlídka, směr Plešec
 • vyhlídka Malý Tok
 • vyhlídka, směr Plešec
 • vyhlídka Malý Tok
 • vyhlídka, směr Rožmitál
 • vyhlídka Malý Tok
 • vyhlídka, směr Třemšín
 • vyhlídka Malý Tok
 • vyhlídka, směr Třemšín
 • vyhlídka Malý Tok
 • vyhlídka Malý Tok

Rozcestí u sv. Jana

 • Praha
 • rozcestí u Jána 2009
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána 2012
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána 2021
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána 2012
 • rozcestí u Jána
 • bouda (1)
 • Třemšín
 • bouda (2)
 • Třemšín
 • bouda (3), 1MB
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána 2012
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána 2017
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána 2021
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána
 • zbytky boudy
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána
 • rozcestí u Jána (4)

(1) Kresba Miroslava Háska, expozice Špejchar Spálené Poříčí
(2) Blíže nespecifikovaná bouda - snad z rožmitálských Brd, pohlednici poskytl sběratel ing. Dort. PAW mi napsal následující hypotézu, že srovnáváním proporcí (dveře, umístění komína) mu tato bouda vychází na dnes již zaniklou boudu u sv. Jána. Dneska se tam nacházejí jen rozvaliny, je ale pořád vidět, že bouda byla kamenná.
(3) Ze sbírek Podbrdského muzea. Opis ze staré obálky: Bouda u Sv. Jana nad Nepomukem (za špatného světla!) - asi 1916 n. 17? V. Matoušek
(4) Před 130-ti lety! se v lesní boudě u Sv. Jana měřily klimatologické a meterologické údaje, v Brdech to byla pravděpodobně nejvýše položená měřící stanice. Na obrázku je graf s průměrnými ročními úhrny srážek za období pět let. Z článku klimatické poměry Rožmitálska, Hubert Hoyer, Vlastivědný sborník Podbrdska 22 jsem použil roky 1879-1883, kdy existovalo stanic nejvíc, později byly některé rušeny. V grafu jsou stanice seřazeny podle nadmořské výšky (modrý puntík). Je hezky vidět, že nadmořská výška neimplikuje vyšší srážkové úhrny, jestli tedy lze takhle historickým datům věřit.

Plešec

 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec, Andělská cesta
 • Plešec
 • Plešec (1)
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • důl Dagmar, článek (2)
 • Plešec
 • důl Dagmar, článek (2)
 • Plešec
 • důl Dagmar, článek (2)
 • Plešec
 • důl Dagmar, článek (2)
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec, hranice (3)
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • Plešec
 • svatý obrázek
 • U Obrázku (4)
 • Hůrka u Vranovic
 • u křižovatky (5)

(1) Velmi pravděpodobně jde o zbytky dolu Dagmar, který těžil kaolín. Toto malé ložisko kaolinu si asi v letech 1932 pokoušelo dobývat město Příbram. Založili tu šachtu Dagmar, a ze zdejšího kaolinu pálili keramiku. Současně podle Soupisu lomů okresu Blatná (1949) tu fungoval stěnový lom asi 20 m dlouhý, 4-6 metrů vysoký. Podle potřeby štěrku na silnice a cest na střelnici se lámaly křemité slepence třemošenské (kambrium) světle šedobílé, jemně až velkozrnné.
(2) Celý přefocený článek o kaolinu - Hain F., Šuf J.: Kaolinové ložisko u Vranovic u Příbrami. Báňský svět 1933, č. 9
(3) Malou lesní enklávu v moři rožmitálského panství zde držela obec Vranovice.
(4) malý svatý obrázek na křižovatkách cesty od Boru a z Nepomuku do Lázu (mezi Malým Tokem a Plešcem).
(5) křižovatka v lese (Zalány, Belina)

Pourka

Západně od hájovny Pourka byly těženy kambrické třemošenské slepence a křemence barvy světle šedé, místy narůžovělé. Lom byl stěnový 15 x 10 x 5 metrů vysoký. Lámalo se ručně, od roku 1939 občas v činnosti, 2 dělníci (Soupis lomů okresu Blatná 1949).

 • Pourka
 • Pourka
 • Pourka
 • Pourka a Třemošná
 • Vejteč
 • Vejteč
 • Vejteč
 • Vejteč
 • dědičná štola
 • dědičná štola (1)
 • dědičná štola
 • dědičná štola
 • digitální model terénu
 • digitální model terénu (2)

(1) Štoly a pinky Vranovice kolem dnešní Pourky těžily železnou rudu. Pavel Toufar v své knize Toulky kolem Třemšína uvádí, že v obecním lese severně od obce Sedlice se nachází štola, která navazuje na štolu a posléze šachtu na těžbu železné rudy, táhnoucí se od hájovny Pourka až pod vrch zvaný Plešec. Hornické práce a stavba štoly byly tady ukončeny už v roce 1840... Tomu nějak nerozumím, když skončili hornické práce, kdo by se kutal se štolou?
Osvětlení mi přinesl článek Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd. Významný ložiskový úsek žilných Fe-rud je Vranovický (Sedlický) cech sz. od Vranovic. Ložisko tvořené třemi limonitovými žilami směru SSV-JJZ mocnými 0,5-2,5 m bylo otevřeno několika doly do hloubky 40 m a 626 m dlouhou štolou, zaraženou v roce 1840 rožmitálskou hutní správou. Štola je do vzdálenosti 370 m vyzděna eliptickou kamennou klenbou a kamenný portál s vyznačeným rokem 1840 je zachovaný dodnes. Jen v letech 1740-1840 bylo vytěženo přes 50 000 tun rudy pro rožmitálskou huť. Železnorudné žíly stejného charakteru byly v polovině 19. století otevřeny Cechem Marie Pomocnice na vrchu Plešec. K tomuto dolu jsem našel popis na stránkách podzemi.solvayovylomy.cz:
Cech Marie Pomocnice u Zalán je na vrchu Plešec (kóta 786 m) v nepomuckém lesním revíru. Obvaly tohoto cechu jsou na jihozápadním úbočí Plešce, asi 180 m pod jeho vrcholem na vrstevnici 740 m. Tento cech s jednou dolovou mírou byl roku 1843 propůjčen rožmitálskému hutnímu úřadu a v roce 1848 byla vykonána jeho úřední prohlídka. Je založen na limonitové žíle v sádecko-bohutínských drobách, jejichž vrstvy směřují podle h 9 - 10 a upadají 35o k severovýchodu. Žíla je podsednuta v hloubce 16 m štolou, která má severovýchodní směr a je 121 m dlouhá. Za účelem odkrytí druhé tamní limonitové žíly byla tato štola prodloužena od druhého světlíku ještě o 22 m ve směru h 2. První limonitová žíla byla směrně prozkoumána 159,6 m na jihovýchod a 50,5 m na severozápad, ale vesměs s negativním výsledkem. Jihovýchodní čelba byla zastavena v rozmrštěné výplni na slabé limonitové žilce a v severozápadní čelbě rudná výplň se vyřízla v pevných třemošenských slepencích. Těžba na cechu byla zastavena v roce 1848. Těžba na lokalitě Zalány se pohybovala od 743 koleček rudy v roce 1844 po maximum 2285 koleček rudy v roce 1846, v roce 1848 se vytěžilo posledních 2027 koleček rudy. Celkem bylo zde vytěženo 8546 koleček rudy (1 kolečko = 0,121 m3).
(2) Na digitálním modelu reliéfu České republiky 5. generace (ČÚZK) jsou znatelné propady po těžbě.

Nepomuk a Zalány

 • Nepomuk
 • Nepomuk
 • Nový potok
 • Nový potok, eroze
 • Nepomuk
 • Nepomuk (1)
 • Nepomuk
 • Nepomuk (1)
 • Nepomuk
 • Nepomuk, Nepál
 • Nepomuk
 • madony (2)
 • Zalánské madony
 • Zalánské madony (3)
 • Zalánské madony
 • Zalánské madony (4)
 • historický snímek školy
 • historický snímek školy
 • historický snímek školy
 • historický snímek staré školy
 • Nepomuk
 • Nepomuk (5)

(1) Budova lesní správy - dříve stála v sedle Na rovinách.
(2) tzv. příbramské madony, muzeum Svaté hory
(3) fotografováno v Domu Natura v Příbrami.
(4) fotografováno v Podbrdském muzeu - Rožmitál pod Třemšínem
(5) Vlastivědný sborník Podbrdska 8*9

Vranovice

 • Hůrka u Vranovic
 • Hůrka u Vranovic
 • Podhůrecký rybník
 • Podhůrecký rybník
 • vstavače nad Vranovicemi
 • vstavače nad Vranovicemi
 • vstavače nad Vranovicemi
 • vstavače nad Vranovicemi
 • prstnatec májový
 • prstnatec májový
 • úpolín nejvyšší
 • úpolín nejvyšší
 • všivec lesní
 • všivec lesní
 • pod Vejtěží
 • pod Vejtěží
 • pod Vejtěží
 • pod Vejtěží
 • domovský list
 • domovský list (1)

(1) Domovský list mojí praprababičky z Vranovic.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: