pokus

Nové Mitrovice

Tato kapitola se věnuje Novým Mitrovicím s blízkým rybníkem Drahota. Taktéž zacházím k Chynínu na kótu U kříže.

Nové Mitrovice

Nové Mitrovice se nalézají v Jižních Brdech. Dobré výchozí místo pro prozkoumávání zdejších rezervací, většinou bukových izolovaných porostů či suťových lesů. Velmi zajímavý kostel, vedle kostela rovněž zajímavá fara. V roce 1626 je zde připomínána železná huť, ves sama vznikla až na přelomu 17. a 18. století. Ve druhé polovině 17. století došlo k rozmachu železářství, vznikla vysoká pec a hamry. Obec byla pojmenována po majiteli panství V. J. Vratislavovi z Mitrovic, který zaměřoval železárny na zbrojařskou výrobu. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého s centrálním osmibokým presbytářem byl postaven v roce 1722-26 snad podle návrhu J. Santiniho, upraven v roce 1777. Podle Mojmíra Horyny jde však spíše o dílo pouhého epigona, patrně plaského Matěje Ondřeje Kondela.

 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice (1)
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice
 • fara?
 • Nové Mitrovice
 • Panna Maria Svatohorská (2)
 • Nové Mitrovice
 • Panna Maria Svatohorská (2)
 • Nové Mitrovice
 • křížek
 • Nové Mitrovice
 • infocedule, Linda
 • Nové Mitrovice
 • zdařilá rekonstrukce
 • sklárna
 • dřívější halda strusky (3)
 • sklárna
 • bývalá sklárna (4)
 • sklárna
 • bývalá sklárna (4)
 • sklárna
 • bývalá sklárna
 • sklárna
 • bývalá sklárna
 • sklárna
 • bývalá sklárna
 • sklárna
 • bývalá sklárna (5)
 • sklárna
 • strusky ze sklárny (6)
 • Nové Mitrovice
 • Nové Mitrovice (7)

(1) Podle Pavla Toufara (Toulky kolem Třemšína) je hlavní vstupní portál ozdobený znakem hraběcího rodu Desfours.
(2) Socha Panny Marie Svatohorské z r. 1760.
(3) Stará novomitrovická pec stávala až do roku 1838 pod hřbitovní zdí v místech, kde je dnes hromada strusky (odpad při tavení železné rudy). Nová pec byla zřízena na místě pozdejšího stavení čp. 102 (huť), byla v provozu od roku 1841 do roku 1867.
(4) Sklárna v Nových Mitrovicích funguje od roku 1868 do roku 1931.
(5) V zámku ve Spáleném Poříčí mají jeden jediný exponát z bývalé sklárny v Nových Mitrovicích. Za snímek děkuji IC Spálené Poříčí.
(6) expozice zámku ve Spáleném Poříčí
(7) obrázek Jana Čáky

Rybník Drahota

 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • rybník Drahota
 • Marásek od Drahoty
 • rybník Drahota
 • směr Železný Újezd
 • rybník Drahota
 • směr Nové Mitrovice
 • rybník Drahota
 • křížek u Drahoty (1)
 • rybník Drahota
 • nádržka na Mítovském potoce

(1) Na tomto místě byl od roku 1921 dřevěný kříž, který dle záznamu z farní kroniky sloužil jako zastávka poutníků na poutní místo Svatou horu u města Příbram. Dlouholetý zpěvák Václav Korbel nyní výminkář v Nechanicích věnoval kříž na cestě, kudy se chodí na Sv. Horu, aby tam procesí mohlo se rozložit a uvítat. Dřevo na kříž dáno patronem a taky zdarma seřezáno dle návrhu darovatele. Kříž ten daroval, na svůj náklad dal natřít. Sám dával je dohromady a taky Krista malovaného. Madonu omalovanou Kunešem rodákem z Nechanic u Blovic sám uhradil. Repliku kříže zhotovil PhDr. Miroslav Hakl, nový kříž byl posvěcen dne 15.7.2012.

Železný Újezd, Na skále

Rozhledna byla vybudována v roce 2000 na kopci Na skále v nadmořské výšce 672 m.n.m. Stavba je vysoká asi 40 metrů, vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 25,7 m.

 • Na skále
 • Na skále, rozhledna (1)
 • Na skále
 • vstupenka na rozhlednu
 • Na skále
 • výhled směr Marásek
 • Na skále
 • výhled směr Korálka
 • Na skále
 • výhled směr Třemšín
 • Železný Újezd
 • Železný Újezd, Florián
 • Železný Újezd
 • Železný Újezd

(1) věnovala Zdena Bradnová

Ouličky

 • Ouličky
 • Ouličky
 • Ouličky
 • Ouličky
 • Ouličky
 • Ouličky
 • Ouličky
 • Ouličky

Chynín, okolí

 • křížek u Chynína
 • křížek u Chynína, 1885
 • křížek u Chynína
 • výhled od křížku
 • křížek u Chynína
 • výhled od křížku směr Marásek
 • křížek u Chynína
 • křížek u Chynína
 • Hraničky
 • Hraničky

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: shalmai@seznam.cz  (2014-08-02 11:17:30)
Na Drahotu se v neděli vypravíme. Zjistíme jaké je tam koupání.

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: