pokus

Ostrovec-Lhotka

Tato kapitola se zabývá části údolí Zbirožského potoka zhruba na úrovni OStrovce a Lhotky, včetně kót Ušák a Bráh. Věnuji se také Terešovu, kapli sv. Vojtěcha a přírodní rezervaci V Horách. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Zbirožský potok, Sýkorův mlýn

 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn (1)
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn (1)
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn (1)
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn, křížek
 • Sýkorův mlýn
 • skalky pod Sýkorovo mlýnem
 • Sýkorův mlýn
 • Zbirožský potok (2)
 • Sýkorův mlýn
 • skalky pod Sýkorovo mlýnem
 • Sýkorův mlýn
 • skalky pod Sýkorovo mlýnem
 • Sýkorův mlýn
 • skalky pod Sýkorovo mlýnem
 • Sýkorův mlýn
 • skalky pod Sýkorovo mlýnem
 • Sýkorův mlýn
 • místní hornina

(1) muzeum Zbiroh
(2) Zbirožský potok pod Sýkorovým mlýnem.

Zbirožský potok, Papírna, Kozův (Němcův) mlýn

 • Papírna
 • Papírna
 • Papírna
 • Papírna
 • Papírna
 • Papírna
 • Němcův rybník
 • Němcův rybník
 • Kozův mlýn
 • Němcův mlýn
 • Kozův mlýn
 • Němcův mlýn (1)
 • Kozův mlýn
 • Němcův mlýn (2)
 • Kozův mlýn
 • Němcův mlýn (3)
 • Kozův mlýn
 • Němcův mlýn (3)
 • Kozův mlýn
 • obří douglaska (4)

(1) Němcův (Kozův) mlýn, zdroj Kronika Ostrovce - Lhotky
(2) Vyhláška z II. světové války: Dne 8.11.1943 byli popraveni 58letý mlynář Václav Němec, jeho 48 letá manželka Kateřina, rozená Zimmerhakelová a jejich 29letý syn Josef Němec, jež odsoudil Sondergericht v Praze k smrti. Odsouzení poskytovali státní policií hledaným nepřátelům říše podporu a opomenuli vědomě učiniti oznámení. Podepsán Der Oberstaatsanwalt bei Dem Sehen Landgericht in Prag
(3) Bylo 27. října 1943 brzo ráno. K Němcovu mlýnu nedaleko Lhotky na Rokycansku se blíží ze dvou směrů dvě 25-členné skupiny gestapáků s cílem vyhledat a zatknout odbojáře Arnošta Šmída, který se zde ve mlýně schovával. Gestapo šlo téměř na jisto, jelikož byl bohužel Šmídův úkryt vyzrazen a i přes veškerou snahu místních se nepodařilo rodinu mlynáře Václava Němce včas varovat. Následovalo zatčení celé rodiny, surové bití a prohledávání obytných a hospodářských budov a posléze pod střechou i nalezení zde ukrytého odbojáře Šmída (byl popraven v roce 1945). Mučení a rabování nebralo konce...Mlynář Václav Němec, jeho manželka Kateřina a syn Josef byli 8. listopadu 1943 popraveni v Praze na Pankráci. Syn Václav byl vězněn v Německu a válku jako jediný přežil. Na Zbirožsku poté následovalo zatýkání desítek vlastenců z nichž se mnozí již domů nikdy nevrátili... Čest jejich památce. Za fotky a text děkuji R. Cinkemu.
(4) Douglaska nad Němcovým mlýnem, přibližně v lokalitě U Rudy

Ostrovec a Lhotka

Z obce Ostrovec-Lhotka pocházel prapředek Oty Pavla - Juda Lobl Popper (1746-1829). Tento Juda si zvolil přijmení Popper, které pochází z německé výslovnosti hebrejské zkráceniny slova Frankfurt, což možná svědčí o tom, že jeho předkové pocházeli právě z tohoto města. Juda Lobl Popper měl 12 dětí, z toho osm synů. Celý život strávil ve Lhotce. Židé v roce 1781 získali část práv, která měli křesťané. Výměnou za to museli přijmout německá jména a přijmení. (1788), posílat děti do škol a při obchodování i úředním styku užívat němčinu (Kaczorowski Aleksander: Ota Pavel pod povrchem).

 • Ostrovec
 • výhled z Pepovo lavičky
 • Lhotka
 • Lhotka
 • Ostrovec a Lhotka
 • Ostrovec a Lhotka
 • Ostrovec
 • Z Ostrovce k Lípě
 • Ostrovec
 • Ostrovec čp. 14
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec čp. 4
 • Ostrovec
 • Ostrovec čp. 4
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec

Ostrovecký mlýn

 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn, rekonstruovaný
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn (1)
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn

(1) Zprávy o Ostroveckém mlýně pochází již z roku 1652, dnešní podoba je z let 1794-1804.

Jankovský (Čihákův) mlýn

 • Jankovský mlýn
 • Jankovský mlýn

Bráh

Vrch Bráh je pro místní samozřejmě Mt. Bráh.

Staročeské apelativum brah označovalo zvláštní zařízení na úschovu sena nebo slámy (jakýsi stoh s posuvnou střechou na 4 sloupcích), na Rakovnicku se slovem bráh pojmenovávala kupa chmelových tyčí. Je tedy možné, že na vrchu nebo pod ním stávaly brahy/bráhy, podle kterých dostala vyvýšenina své jméno. Pojmenování mohlo také vzniknout metaforicky na základě tvarové podobnosti. (volně podle Lužická: Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny) Matně si pamatuji, že ještě před pár lety se chmel v nedalekých Podmoklech pěstoval...

 • Bráh
 • Bráh, vrchol
 • Bráh
 • Bráh, vrchol
 • Bráh
 • Bráh, pod vrcholem
 • Bráh
 • Bráh, pod vrcholem
 • Bráh
 • Bráh, pod vrcholem
 • Bráh
 • hřebínek od Ostr. mlýna
 • Bráh
 • milíř poblíž vrcholu
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem (1)
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem (1)
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem (2)
 • Bráh
 • výhled směr Ostrovec
 • Bráh
 • výhled na jih z Bráhu
 • Bráh
 • výhled na sever z Bráhu
 • Bráh
 • výhled na Lípu
 • Bráh
 • výhled na Lhotku
 • Bráh
 • výhled na Ostrovec
 • milíř
 • dávný milíř (3)
 • Bráh
 • Bráh
 • Bráh
 • Bráh od Ostroveckého mlýna
 • Bráh
 • Bráh od Ostrovce
 • Bráh
 • Bráh od Ostrovce
 • Bráh
 • Zbirožský potok pod Bráhem
 • Bráh
 • Zbirožský potok pod Bráhem
 • Bráh
 • Zbirožský potok pod Bráhem
 • Bráh
 • Bráh
 • Bráh
 • Bráh (4)
 • Bráh
 • Bráh (4)
 • Bráh
 • Bráh od jihozápadu
 • Bráh
 • Bráh od jihozápadu
 • Bráh
 • Bráh od jihozápadu
 • Bráh
 • Bráh od jihu
 • Bráh
 • Bráh z Buzové
 • Bráh
 • Bráh z Buzové

(1) Věnovala Zdena Bradnová.
(2) Věnovala Zdena Bradnová, pohled na Němcův (Kozův) mlýn.
(3) Plocha pro milíř (dřevěnné uhlí) na hřebínku vybíhajícím z kóty Radost. Orientace bídná, spoustu roklí, hřebínků....
(4) Rokle mezi Bráhem a Buzovou.

Bráh, svatá Anna

 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna
 • sv. Anna

Terezín (Terezov)

Lokalita je na současných mapách chybně označována jako Terezín, správně by mělo být Terezov. Skelnou huť Terezov, kde se vyrábělo duté sklo, založili manželé Josef a Terezie Lüsnerovi, majitelé statku Terešov v roce 1836. Sklárna byla pojmenována Terezovem (Terezino údolí – Teresienthal) po Lüsnerově manželce Terezii. Sklárna zpočátku využívala dříví z rozsáhlých zbirožských lesů, později uhlí z radnické pánve, křemen se přivážel od Vejvanova a Zvíkovce.V roce 1875 byla většina výroby přenesena do sklárny u Radnic, sklárna v Terezově končí v roce cca 1880. Skláři pocházeli ponejvíce ze skláren na Českomoravské vrchovině a ze severních Čech z okolí Kamenického Šenova.

 • Teresienthal
 • Teresienthal (1)
 • Teresienthal
 • Stabilní katastr (2)
 • Teresienthal
 • bývalý panský dům (3)

(1) Theresienthal (Mapa okresu Zbirovského v Pražském kraji), Karte des Zbirower Bezirke im Prager Kreise
(2) Mapa stabilního katastru z roku 1839 již zaznamenala lokalitu Sklená huť neb Fabrika Theresienthal s devíti objekty s čísly stavebních parcel 51-59. Pouze č. st. p. 51 (panský dům) a přístavek k č. st. p. 57 (vlastní huť – dílna, fabrika) byly zděné, ostatní stavby byly roubené.
(3) Bývalý panský dům stojící na vyvýšeném místě nad sklárnou byl prodán roku 1885 Colloredo-Mansfeldovi, majiteli velkostatku Zbiroh, který z něj učinil hájovnu.

Buzová

 • Buzová
 • Buzová, hrušeň
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • výhled směr Ostrovec a Mléčice
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová, břek
 • Buzová
 • Buzová
 • Buzová
 • Peterská studánka (1)

(1) Peterská (Svatopeterská - jakýsi antiklerikál začmáral část názvu) studánka s vydatnějším pramenem.

Ušák

 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • jeřáb muk
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • místní hornina

V horách

Přírodní rezervace V horách (též někdy Na horách) leží na hranici CHKO Křivoklátsko u Terešova. Celkem zde roste 3400 ks tisu, pro srovnání v CHKO Křivoklátsko je uváděno 2300 ks této dřeviny (Ochrana přírody, 60,2005).

Horninovým podkladem jsou vulkanity svrchnokambrického křivoklátsko-rokycanského komplexu. Starší výlevy odpovídají porfyritům, mladší výlevy jsou kyselejší a jsou nazývány paleoryolity. Tisové porosty požívaly ochrany již v první třetině 19. století zásluhou hraběte Kašpara Šternberka z Březiny, který je považoval za jedny z nejbohatších na území Čech. (volně podle Plzeňsko a Karlovarsko, Zahradnický, Mackovčin a kol.)

 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • pomník Janu Tetřevovi
 • V horách
 • pomník Janu Tetřevovi
 • V horách
 • pomník Janu Tetřevovi
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • Dušan Dezort

Svatý Vojtěch

Údajně se zde zastavil sv. Vojtěch cestou z Říma, v roce 1696 je tu připomínán poustevník. Kaple byla postavena Strojetickými za zachránu života jednoho z nich v roce 1739.

 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch (1)
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch (2)
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch

(1) archivní fotografie, Rokycanské muzeum
(2) Fotografie z roku 1932.

Okolí Terešova

 • židovský hřbitov
 • židovský hřbitov
 • židovský hřbitov
 • židovský hřbitov
 • pomníček
 • pomníček (1)
 • pomníček
 • pomníček (1)
 • Terešov
 • kaple nad Terešovem
 • Terešov
 • Terešovská huť (2)

(1) Pomníček mezi Terešovskou Hutí a Lhotkou.
(2) Pod Bělkou, opuštěný lom u silnice ze zacházejícími výchozy porfyritů.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: