pokus

Ostrovec-Lhotka

Tato kapitola se zabývá části údolí Zbirožského potoka zhruba na úrovni OStrovce a Lhotky, včetně kót Ušák a Bráh. Věnuji se také Terešovu, kapli sv. Vojtěcha a přírodní rezervaci V Horách.

Zbirožský potok, od Sýkorova po Ostrovecký mlýn

 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn
 • Sýkorův mlýn, křížek
 • Sýkorův mlýn
 • skalky pod Sýkorovo mlýnem
 • Papírna
 • Papírna
 • Papírna
 • Papírna
 • Papírna
 • Papírna
 • Němcův rybník
 • Němcův rybník
 • Kozův mlýn
 • Kozův mlýn

Ostrovec a Lhotka

 • Lhotka
 • Lhotka
 • Ostrovec a Lhotka
 • Ostrovec a Lhotka
 • Ostrovec
 • Z Ostrovce k Lípě
 • Ostrovec
 • Ostrovec čp. 14
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec čp. 4
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec
 • Ostrovec

Ostrovecký mlýn

 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn, rekonstruovaný
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn
 • Ostrovecký mlýn (1)

(1) Zprávy o Ostroveckém mlýně pochází již z roku 1652, dnešní podoba je z let 1794-1804.

Bráh

Vrch Bráh je pro místní samozřejmě Mt. Bráh.

Staročeské apelativum brah označovalo zvláštní zařízení na úschovu sena nebo slámy (jakýsi stoh s posuvnou střechou na 4 sloupcích), na Rakovnicku se slovem bráh pojmenovávala kupa chmelových tyčí. Je tedy možné, že na vrchu nebo pod ním stávaly brahy/bráhy, podle kterých dostala vyvýšenina své jméno. Pojmenování mohlo také vzniknout metaforicky na základě tvarové podobnosti. (volně podle Lužická: Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny) Matně si pamatuji, že ještě před pár lety se chmel v nedalekých Podmoklech pěstoval...

 • Bráh
 • Bráh, vrchol
 • Bráh
 • Bráh, pod vrcholem
 • Bráh
 • Bráh, pod vrcholem
 • Bráh
 • Bráh, pod vrcholem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem (1)
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem (1)
 • Bráh
 • skalky nad Terezínem (2)
 • Bráh
 • výhled směr Ostrovec
 • Bráh
 • výhled na jih z Bráhu
 • Bráh
 • výhled na sever z Bráhu
 • Bráh
 • výhled na Lípu
 • milíř
 • dávný milíř (3)
 • Bráh
 • Bráh
 • Bráh
 • Bráh od Ostroveckého mlýna
 • Bráh
 • Bráh od Ostrovce
 • Bráh
 • Zbirožský potok pod Bráhem
 • Bráh
 • Zbirožský potok pod Bráhem
 • Bráh
 • Bráh
 • Bráh
 • Bráh (4)
 • Bráh
 • Bráh (4)

(1) Věnovala Zdena Bradnová.
(2) Věnovala Zdena Bradnová, pohled na Němcův (Kozův) mlýn.
(3) Plocha pro milíř (dřevěnné uhlí) na hřebínku vybíhajícím z kóty Radost. Orientace bídná, spoustu roklí, hřebínků....
(4) Rokle mezi Bráhem a Buzovou.

Ušák

 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • jeřáb muk
 • Ušák
 • Ušák
 • Ušák
 • místní hornina

Okolí Terešova

Přírodní rezervace V horách (též někdy Na horách) leží na hranici CHKO Křivoklátsko u Terešova. Celkem zde roste 3400 ks tisu, pro srovnání v CHKO Křivoklátsko je uváděno 2300 ks této dřeviny (Ochrana přírody, 60,2005).

Horninovým podkladem jsou vulkanity svrchnokambrického křivoklátsko-rokycanského komplexu. Starší výlevy odpovídají porfyritům, mladší výlevy jsou kyselejší a jsou nazývány paleoryolity. Tisové porosty požívaly ochrany již v první třetině 19. století zásluhou hraběte Kašpara Šternberka z Březiny, který je považoval za jedny z nejbohatších na území Čech. (volně podle Plzeňsko a Karlovarsko, Zahradnický, Mackovčin a kol.)

 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • V horách
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch (1)
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch (2)
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • sv. Vojtěch
 • židovský hřbitov
 • židovský hřbitov
 • židovský hřbitov
 • židovský hřbitov
 • pomníček
 • pomníček (3)

(1) archivní fotografie, Rokycanské muzeum
(2) Fotografie z roku 1932. Údajně se zde zastavil sv. Vojtěch cestou z Říma, v roce 1696 je tu připomínán poustevník. Kaple byla postavena Strojetickými za zachránu života jednoho z nich v roce 1739.
(3) Pomníček mezi Terešovskou Hutí a Lhotkou.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: