pokus

Řebřík a Líšná

Tato kapitola se zabývá Řebříkem a kostelem sv. Petra a Pavla, dále potom skalkami rozesetými v lesích kolem Líšné. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Řebřík

První písemná zmínka o lokalitě pochází z roku 1318, kdy je v souvislosti s hradem zmiňován Markvart ze Řebříka, příbuzný pánů ze Žerotína. Řebřík spadá do okruhu hradů, u nichž tvoří palác hlavní obytnou i obrannou stavbu, přičemž takové hrady patřily v době posledních Přemyslovců k těm nejúspornějším. (M. Kuna: Archeologický atlas Čech) Jeden z majitelů se honosil poetickým jménem Petr Prase z Chrástu.

 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • štola?
 • Řebřík
 • zbytky po těžbě rud?
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • Řebřík
 • bývalý rybník
 • Řebřík
 • infocedule

Řebřík, kostel sv. Petra a Pavla

Pod hradem stojí kostel sv. Petra a Pavla, který původně patřil k zaniklé vesnici Řebřík. Kostel byl roku 1348 poprvé uváděn v písemných pramenech. K roku 1384 se zdejší kostel uvádí jako farní. Roku 1555 se mluví o kostelíku nad Lísstneym v těch pustinách ležícím. Na místě původní sakrální stavby vyrostl po přestavbách v letech 1728 a 1845 dnešní barokní kostel.

 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla (1)
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla (1)
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • zvonice (2)
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • zvonice (2)
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • zvonice (2)
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • zvonice (2)
 • kostel sv. Petra a Pavla
 • pohled na kostel z Babí skály
 • Zádušní les
 • Zádušní les
 • Zádušní les
 • Zádušní les
 • Svatopetrský potok
 • Svatopetrský potok

(1) Náhrobní kameny Protivců, posledních majitelů hradu, byly roku 1844 přemístěny ze hřbitova a zazděny ve zdi křížové kostelní lodi. Nejstarší pískovcový náhrobník pochází z roku 1470 a připomíná neznámou ženu, jejíž jméno nelze přečíst. Druhý náhrobník je mramorový a patří Janu Protivcovi z Entenšlanku a je datovaný rokem 1574. Uprostřed má vytesaný znak kachny s hadem v zobáku a na hořejším okraji staročeský nápis Leta panie 1574 vmrzel Jan protiwecz z entnsstanku
(2) Nad kostelem v prostoru bývalého prvního předhradí byla roku 1855 vystavěna masivní trámová zvonice na kamenné podezdívce.

Líšná

 • Líšná
 • Líšná

(1) muzeum Zbiroh

Skalky kolem Líšné, Dehetnická skála

Skalky vlevo od silnice Líšná - Kublov. Pojmenování skal je mírně chaotické, Dehetnická a Černá skála mají v různých mapách různou polohu.

 • Dehetnická skála
 • zmatky ve jménech
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • Dehetnická skála
 • výhled od Dehetnické skály
 • Holý vrch a Opyš od Dehetnické skály
 • výhled od Dehetnické skály
 • Janušky a Velíz od Dehetnické skály
 • výhled od Dehetnické skály
 • Velíz a Točník od Dehetnické skály
 • Černá skála
 • Černá skála
 • Černá skála
 • Černá skála
 • Černá skála
 • Černá skála (1)
 • Černá skála
 • kamenožrout
 • Jezerská skalka
 • Jezerská skalka
 • Jezerská skalka
 • Jezerská skalka

(1) Triangulační věž na Černé skále (zvýšený měřický signál) – 588 m n.m. Na plochém vrcholu Černé skály s malým skaliskem v minulosti stávala dřevěná triangulační věž. Měla čtyři podlaží a nad nimi ještě dosti vysokou nástavbu (měřický signál) s dalšími kolmými žebříky, které byly upevněny na boku konstrukce (Po stopách triangulačních věží a další turistické zajímavosti Čech a Moravy).

Skalky kolem Líšné, Čertova a Dlouhá skála

Skalky vpravo od silnice Líšná - Kublov.

 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • mezi Dlouhou a Čertovou
 • Čertova skála
 • mezi Dlouhou a Čertovou
 • Čertova skála
 • mezi Dlouhou a Čertovou
 • Čertova skála
 • partie poblíž Čertovy skály
 • Čertova skála
 • Čertova skála (1)
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Dlouhá skála
 • Líšenský potok
 • Líšenský potok
 • ?Černá skála
 • ? (2)
 • ?Černá skála
 • ? (2)
 • ?Černá skála
 • ? (2)
 • ?Dehetnická skála
 • ? (2)

(1) U Čertovy skály je zasazen patník s písmenem L, L jako Leopold, komorní panství Zbiroh?
(2) Skalky fotografované v roce 2007, když jsem tu bloudil a pravděpodobně popletl jednotlivá jména. V některých mapách je také špatně uváděna lokace Dehetnické skály.

Zadní Peklo

Skalky zhruba mezi Líšnou a Bzovou, v mapě 1:10 0000 popisovány jako Hřebeny a Zadní Peklo

 • Zadní Peklo
 • Zadní Peklo, kóta 520
 • Zadní Peklo
 • Zadní Peklo, kóta 520
 • Zadní Peklo
 • Zadní Peklo, kóta 523
 • Zadní Peklo
 • Zadní Peklo, kóta 523
 • Zadní Peklo
 • Zadní Peklo (1)

(1) Hranice (hraniční příkop) mezi katastry Drozdov a Bzová.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: Tomáš  (2022-07-17 09:57:44)
Pošlete mi prosím do mailu (tomas.adam@brdy.info) souřadnice, podívám se na to. Moc díky!

Od: jirka  (2022-07-09 22:22:21)
Na Dlouhé skále je betonová deska se šrouby a vede k ní cestička. Zajímalo by mě co tam stálo, rozhledna nebo vojenská hláska...?

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: