pokus

Slonovec a Klouček

Tato kapitola se věnuje hřebenu Slonovce, přes Klouček až na vrchol Sádek. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Slonovec

Na mapě vyznačený výrazný hřbet s příkrými svahy dlouho unikal mojí pozornosti. Svahy či srázy k severu jsou porostlé smíšeným lesem, na brdské poměry pestrým, nalezneme zde i lípy, jeřáby muky, jeřáby ptačí aj. Slonovec - asymetrická skalní hradba kambrických slepenců nápadně vystupující z plochého hřbetu se strmým čelem lemovaným drolinami obráceným k jihovýchodu.

Původ jména Slonovec (někdy též i místním pojmenováním Slonový hrad, 1763-1767 Slonowy hradek podle I. vojenského mapování) by se podle M. Mackovičové (Oronymie Brdské vrchoviny) mohl odvozovat od barvy slonoviny, kterou může zde těžený kaolin připomínat. Pro mě osobně už je to hodně spekulativní odvození.

 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • jeřáb muk
 • Slonovec
 • milíř
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • směr vrch Hořice
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonový hrad (1)
 • Slonovec
 • Hluboš ze Slonovce
 • Slonovec
 • Příbram ze Slonovce
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec (2)
 • Slonovec
 • Slonovec (2)
 • Slonovec
 • Slonovec, patník
 • Slonovec
 • Slonovec, pod Anamem
 • Slonovec
 • Slonovec (3)
 • Slonovec
 • Slonovec (4)

(1) V mapě hořovického panství (Bestandes & Übersichts Karte der Fürstlich Hanauischen Fideicommiss Herrschaft Hořowitz 1890) je Slonovec nazýván Slonovým hradem.
(2) Jan Čáka uvádí, že se na Slonovci nacházelo železnorudné kutisko, ve kterém pracoval Jan Nepomuk Zykán po příchodu do Čeňkova.
(3) Kámen byl ze Slonovce spouštěn ve vozíkách (svážná dráha) po kolejové dráze a odtud vyvážen na stavby. Původní záměr těžby byl naproti Rafandě.Zde je dosud vidět ještě místo, kde byl pokus uskutečněn. Pod Slonovcem, kde se říká na Malinové louce, nalezl čenkovský písmák Jan Zykán popelnici a daroval jí Národnímu muzeu. V těch místech byl před lety patrný taras. Toto místo se zve také Na Sklepích a podle starého podání tam stávala vesnice. Je ještě patrné podle hrbolů země, kde stávala jednotlivá stavení. Při kopání se tam našly střepy různých nádob. Podle knihy Jinecko pro pamětníky.
(4) Profil jihovýchodním svahem Slonovce s mrazovými srázy a kryoplanačními terasami. Z článku Geomorfologie Středních Brd od Karla Žáka, sborník Bohemia centralis 34. Zkratky u mrazových srázů (např. 290/15) - první číslice označuje směr vrstvy, druhá její sklon, obě hodnoty se v terénu stanovují geologickým kompasem.

Slonovec, symbolický trampský hřbitov

Trampský hřbitov založil na Slonovci v roce 2008 Rysák. Plánoval se tak pět let, ale potom nečekaně umřel kamarád Sam Belda a tehdy jsem se konečně rozhýbal a dal mu tam první cedulku ale už to žije svůj život a i ostatní tam dávaji cedulky svých kamarádů.

 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec
 • Slonovec

Slonovec, Houla

Stanislav Zárybnický, zvaný Houla, se narodil v roce 1952. Vyučil se jako karosář, většinu života strávil jako traťový dělník. Byl jednou z osobností, které vzešly z okruhu Brdské Smečky – neformálního uskupení brdských trampů. Patřil i do okruhu lidí kolem trampské literární soutěže Trapsavec (vznikla v roce 1971 a trvá dodnes) a získal v ní i řadu ocenění. Jako trampský básník vydával v sedmdesátých letech trampské samizdatové časopisy Dým a Poportýr. V prosinci 1989 spáchal sebevraždu skokem pod vlak, v době, kdy se to u nás již zlomilo ke svobodě.

 • Houlův kříž
 • Houlův kříž
 • Houlův kříž
 • Houlův kříž
 • Houlův kříž
 • údolí Litavky u kříže

Klouček

Klouček je deminutivum od staročesky substantiva kluk, které značí pozemek nezkopaný, na kterém jsou ještě kluky, tj. pletiva kořenů..., pravděpodobně tu v minulosti probíhala mytební činnost, klučilo se tu: klučiti ...mýtiti lesy a zároveň dobývati pařezy i kořeny nebo jen dobývati pařezy po vykácených stromech (volně podle M. Mackovičové: Oronymie Brdské vrchoviny).

 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček, křížek (1)
 • Klouček
 • Klouček, křížek (1)
 • Klouček
 • výhled na Příbram a Třemošnou
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • Klouček
 • čas běží
 • Klouček
 • Plešivec z Kloučku
 • Klouček
 • Příbram z Kloučku
 • Klouček
 • náprstníky
 • Klouček
 • pod Kloučkem
 • Klouček
 • Krušná hora z Kloučku
 • Klouček
 • Příbram z Kloučku
 • Klouček
 • Plešivec z Kloučku
 • Klouček
 • Klouček, hranice (2)
 • Klouček
 • Klouček, hranice (2)
 • Klouček
 • Klouček, hranice (3)

(1) Na křížku je uvedeno datum 1647, což by křížek nebo jeho předchůdce pasovalo na opravdu velmi staré památky.
(2) Na hřebenu Kloučku procházela hranice panství, což může být tato prohlubeň. V okolí se rovněž těžila železná ruda a kaolín, a tak tato rýha může pocházet i z těžební činnosti.
(3) Patník spíše modernějšího rázu.

Sádka

Vysílač (retranslační věž) na vrchu Sádka představuje spolu s věží na Praze a na vrchu Písky dobrý orientační bod.

 • Sádka
 • Sádka
 • Sádka
 • Sádka
 • Sádka
 • Sádka
 • Sádka
 • Sádka

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: Jose  (2017-10-19 23:42:44)
Tak myslím, že "značkaři" zpopularizovali slonovecký tramský hřbitov až až......Dneska je to kousek od značené cesty - a vleze tam každý. Jediná klika, že to je docela krpál.....

Od: Tomáš  (2013-07-12 17:24:43)
Jaké stromy rostly na Slonovci v době před příchodem slovanů/keltů/germánů do Čech? Tipuji mix jedle a buku, možná i s dubem? Ale jistý si vůbec nejsem.

Od: Lída  (2013-07-09 20:21:21)
Jaké stromy na Slonovci rostly původně?

Od: Tomáš  (2013-03-13 14:00:58)
Litavska: Díky moc za vysvětlení.

Od: Litavska  (2013-03-01 21:57:24)
To železorudné kutisko je na Slonovci vidět ještě dnes. Když půjdete po hřebenu směrem ke Kloučku, narazíte na místo, kde je jedna jáma vedle druhé. Ruda se zpracovávala v Bratkovicích. Dodnes je v obci místo (Když přejíždíte most směrem na Hluboš, tak po pravé straně těsně před mostem), kde se říká Ve struzkách. Před několika lety tam struzka byla ještě místy vidět. Zasahovala až do mělkého brodu na říčce, který je tamtéž. Do struzek ještě před několika lety vyváželi obyvatelé Bratkovic popel z kamen. Část lesa na Slonovci, spíš směrem k Dominikálním Pasekám, pod vrcholem, se nazývá V březkách (skutečně tam rostou břízy). Ale nevím, jestli tomu tak ještě dnes někdo říká. Vím to od prarodičů.

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: