pokus

Tomáškův lom

Tato kapitola se věnuje Tomáškovu lomu, a jeho okolí - Kornu, Vanovicím, a přes řeku Petzoldovu lomu.

Tomáškův lom

V roce 1872 kupuje Adam Tomášek z Rokycan vápennou skálu na katastru Korna, kde otvírá tzv. Tomáškův lom a staví v něm nejdříve několik cylindrových pecí a později i pec kruhovou. Kromě toho jeho bratr Jan Tomášek staví v tehdejším Karlově Týně další vápenici a odebírá také kámen z Tomáškova lomu. V roce 1915 přepouští práva na lom a vápenice v Tomáškově lomu syn Adama Tomáška Václav – a to svému strýci Janu Tomáškovi. Po roce 1948 jsou lom i vápenka zestátněny a připadají národnímu podniku Pragocement. (volně podle M. Hejny: Lomy a vápenice v srdci Českého krasu)

 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • 3D model (3)
 • Tomáškův lom
 • 3D model (3)
 • Tomáškův lom
 • 3D model (3)
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom z Vanovických skal
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom z Vanovických skal
 • Tomáškův lom
 • skály (2)
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom (1)
 • Tomáškův lom
 • Kruhová pec
 • Tomáškův lom
 • Kruhová pec
 • Tomáškův lom
 • Kruhová pec
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • kancelář a trafostanice
 • Tomáškův lom
 • šachtová pec
 • Tomáškův lom
 • šachtová pec
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom (4)
 • jeskyně 17-005
 • jeskyně 17-005
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • svážná
 • Tomáškův lom
 • svážná
 • Tomáškův lom
 • sklad trhavin, 1907
 • Střevíc
 • pohled na Srbsko
 • Střevíc
 • pohled na Chlum
 • Střevíc
 • pohled na Doutnáč
 • Střevíc
 • pohled na Karlštejn
 • Tomáškův lom a Střevíc
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Střevíc
 • Tomáškův lom
 • Střevíc
 • Tomáškův lom
 • Střevíc
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom
 • Václav Špála (5)
 • Tomáškův lom
 • Václav Špála (5)
 • Tomáškův lom
 • nad Tomáškovým lomem
 • Tomáškův lom
 • nad Tomáškovým lomem
 • Tomáškův lom
 • nad Tomáškovým lomem
 • Tomáškův lom
 • směr Srbsko
 • Tomáškův lom
 • Berounka pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem

(1) Foto: Josef Svoboda (1962) Zdroj snímků: Fotoarchiv - Online archiv geologických fotografií.
(2) skály mezi ústím Císařské rokle a Tomáškovým lomem.
(3) 3D model Tomáškova lomu. Živý model možno stahovat zde. Jde o 3D PDFko (velikost 7,5 MB), které je možné prohlížet i otáčet v obyčejném Adobe Readeru.
(4) Kříž nad Tomáškovým lomem jsem poprvé zaregistroval v roce 2013.
(5) obrazy Václava Špály, první U řeky z roku 1919, druhý z roku 1926

Tomáškův lom, dronem

 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem
 • Tomáškův lom
 • Tomáškův lom, dronem

Střevíc

 • Střevíc
 • Střevíc od Klenové rokle
 • Střevíc
 • úbočí Střevíce
 • Střevíc
 • Střevíc od Císařské rokle
 • Střevíc
 • úbočí Střevíce
 • Střevíc
 • úbočí Střevíce
 • Střevíc
 • úbočí Střevíce
 • Střevíc
 • Střevíc: šalvěje
 • Střevíc
 • úbočí Střevíce

Vanovické skály

Skály mezi Karlštejnem a Tomáškovým lomem. Původ místního jména Vanovice je pravděpodobně odvozeno od jména Ivanovice, což bylo místo, kde ležela sluj sv. Ivana. Ivanova jeskyně měla být zničena stavbou železnice koncem 19. století.

 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály (1)
 • Vanovické skály
 • Vanovické skály
 • Střevíc
 • Vanovické skály
 • Střevíc
 • Vanovické skály

(1) Bývalá lanovka do Petzoldova lomu.

Petzoldův lom

Krajina mezi Srbskem a Karlštejnem po levé straně Berounky.

 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • pod Srbskem
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom
 • Petzoldův lom

Korno

 • Korno - kaplička
 • kaplička (1)
 • Korno - kaplička
 • kaplička
 • Korno - kaplička
 • kaplička (2)
 • Korno - křížek
 • Korno - křížek
 • Korno - křížek
 • Korno - křížek
 • Za horami
 • Za horami
 • Klenová
 • Klenová
 • Klenová
 • Klenová
 • Klenová
 • Klenová

(1) Trojboká kaplička mezi Kornem a Litní poblíž rybníka Obora. Zatím jsem dohledal tři verze jejího vzniku:
a) Kaple k cti panny Marie byla postavena L.P.1771 nákladem Mateje Jiras Kováře z Korna a Pavlíka Kozlíka, radního z Litně. Posvětil ji liteňský administrátor Martin Salač dne 28.7.1771. Matěj Jiras skutečně žil, narodil se 1713, zemřel 1776. Je u něj taková zvláštnost, že v matrice je zapsán jako František, ale v Soupisu poddaných jako Matěj. A jako Matěj zemřel. Jak ho farář zapsal se zřejmě vůbec nedověděl. Podle Jiřího Jirase.
b) Kapličku nechal postavit mlynář Dominik Příbrský z Horního Vlence a kovář Jan Jiras z Korna jako poděkování za to, že jejich rodiny byly uchráněny od zhoubné morové epidemie (1771). Podle O. Dvořáka.
c) Další verze už je spíš pověstí, o přísaze karbaníků. V hospodě ve Vlencích se hrávaly karty, tam kdysi tři sousedé z okolí - jeden z Korna, druhý z Měňan a třetí z Litně, prohráli úplně všechno. Cestou domů právě na tomto rozcestí si složili slavnostní slib, že už nikdy hrát nebudou, na důkaz postavili kapličku, která trojím průčelím směřuje k rodným domům oněch tří karbaníků.
(2) Roku 1941 byla trojboká kaplička rekonstruovaná se slovy Přijď království Tvé, dávná bolest postavila, nová žalost obnovila. Dávnou bolestí má být podle místní infocedule hladomor z let 1771 až 1772, který vypukl po kritické neúrodě způsobené abnormálními srážkami v posledním desetiletí, na podvýživu zemřela desetina obyvatel českých zemí. Fotky věnoval J. Jiras.

Pískovna U ručiček (U Bělče)

V pískovně U ručiček nedaleko karlštejnského golfového hřiště jsou odkryté třetihorní říční sedimenty v mocnosti téměř 20 metrů (místní mi tvrdil až 25 m). Jemnozrnné písky a jíly zde velká řeka s mírným spádem uložila časově někdy v intervalu od svrchního oligocénu do spodního miocénu (přibližně před 23 miliony let). Dnešní hladina Berounky se nachází 70 metrů pod touto pískovnou.

 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček
 • 2020, zavážení pískovny
 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček (1)
 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček (2)
 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček
 • Pískovna U Ručiček

(1) třetihorní vrstvy písků a jílů s kvartérním pokryvem sprašemi - eolické (váté) sedimenty
(2) vrstvy písků a jílů s příměsí sloučenin železa - barva do červenohněda

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: Pavel  (2013-12-15 15:18:49)
Kříž nad Tomáškův lom jsem umístil 8.6.2013
Myslím, že se tam moc hodí.

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: