pokus

Úpoř (Úpořský potok)

Tato kapitola se věnuje údolí Úpořského potoka a oblasti kolem hájovny Jelenec. Pozn.: Dolní část údolí s Týřovem, Vosníkem a Vápenným vrchem najdete v kapitole Týřov.

Úpoř

Pod hradem Týřov ústí Úpořský potok do Berounky. Proti jeho proudu naleznete národní přírodní rezervaci, kam je vstup přísně zakázán. Údolí Úpoře je lemováno příkrými svahy, místy až 200 m vysokými, na nichž vznikly periglaciálním mrazovým zvětráním surové a balvanové proudy a osypy.

Podle teorie význačného botanika Jiřího Sádla je jméno Úpoř odvozeno od slova Úpory (trávníky).

 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř z Týřova
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř z Vápenného vrchu
 • Úpoř
 • Úpoř (1)
 • Úpoř
 • Úpoř (1)
 • Úpoř
 • Úpoř (2)
 • Úpoř
 • Úpoř (3)
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř
 • Úpoř

(1) Zhruba pod Vápenným vrchem
(2) Zhruba pod Vápenným vrchem, vlevo dole statná Lunaria rediviva
(3) Pod soutokem s Prostředním potokem.

Úpoř - levý břeh (Tok, U Tří skalek)

 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • U Tří skalek
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • Průhonek z úpatí Toku
 • úpatí Toku
 • úpatí Toku

Úpoř - Cangrovna a historické úpravy toku

Javorový cukr se na křivoklátsku zpracovával od roku 1811 v dílně na hranicích revíru bušohradského, skrejského a kouřimeckého v oupořském údolí , která byla nazývána Cukrárnou (Zuckerhutte). Stejně jako jinde, netěšil se ani zde tento průmysl dlouhému trvání a zanikl již koncem roku 1813, kdy se všeobecně ukázalo, že javorová šťáva obsahuje jen málo cukru a že by se proto výroba nevyplácela. V roce 1814 se již zařízení cukrárny zrušilo, kotle byly přiděleny flusárnám a budova byla přeměněna pozdějí v obydlí pro plavce, kteří Oupoř splavňovali , pak v hájovnu, která zanikla při katastrofální povodni v roce 1872. V údolí Oupoře je doložena výroba šindele, výroba octu louhováním z dubového dřeva.

Úpořský potok byl od roku 1834 nákladně upravován za účelem jeho splavnění. Nadlesní Jan Nittinger z Obory, který tyto práce podnikal a na ně dozíral, vyžádal si na revírním správci Ottovi Hetzendorfovi z Ripolsdanu, který býval u něho na Kouřimci adjunktem, vyslání čtyř zkušených plavců z Kitzingthalu ve Švábsku, který mu je v roce 1834 na smlouvu poslal. Přišli plavci Jan, Jakub a Tomáš Zangerové a Tomáš Thormann. Jejich úkolem bylo vybednění břehů Úpořského potoka k účelům plavení dříví kmenového i polenového, stavba nádrží, jakýchsi primitivních zdymadel, zavedení transportu dlouhého i polenového dříví z pasek k vodě na ručních sáňkách, a plavení stavebního dříví po potoce k řece. (volně podle článku Když se po Berounce pavilo dříví, Minulostí Berounska 4)

U Broum došlo k protržení Velkého (Bušohradského) a Kučerova rybníka a všech nádržek, umožňujících plavení dřeva Oupořským údolím. Charakter tohoto lesního údolí se zcela změnil. Vozová cesta, která tudy vedla po břehu potoka, zmizela, a dno údolí bylo zaneseno třímetrovou vrstvou bahna a kamení. Bušohradský velký rybník (Na mapě II. vojenského mapování je vidět rybník východně od dnešní hájovny Bušohrad) již nebyl nikdy obnoven, také plavení dřeva definitivně skončilo. Dramatickou událost připomíná malá okrouhlá tabulka na skále nad Oupořským potokem, v místech, kde se dodnes říká "Na cangrovně". Je na ní napsáno: "Zde hajný Vavřinec Staněk přítomností ducha zachránil sebe, manželku a čtyři dítky své od utopení dne 25. května 1872. Dříve dřevěným brlením regulovaná strouha s řadou stavidel zmizela a s ní i loučky a políčka v údolní nivě. (volně podle O. Dvořáka: Nebeská stavidla se otevřela) Dnes je tu 100 procentní divočina.

 • Cangrovna
 • Cangrovna, zachránce
 • Cangrovna
 • bývalá Cangrovna
 • Úpoř
 • bývalé úpravy toku (1)
 • Úpoř
 • bývalé úpravy toku (1)
 • Úpoř
 • bývalé úpravy toku (1)
 • Úpoř
 • bývalé úpravy toku (2)
 • Úpoř
 • Zuckerhütte (3)
 • Úpoř
 • Stabilní katastr (4)

(1) Opěrné zdi byly stavěny pravděpodobně pro lepší splavnění Úpořského potoka (plavení dříví). Pod Krkavčinami jsou nejvíce patrné.
(2) Na této fotografii je vidět i fragment zdi i na druhé straně potoka.
(3) Fotografie (Zuckerhütte, Hegerhaus im Oupořthal) pochází ze SOA Praha - fond Lesní úřad Křivoklát 1710-1929
(4) Cukrárna dle Stabilního katastru stávala na katastru Skryjském. Soutok Prostředního potoka s Úpoří byl trojhranicí Skryj, Broum a Karlovy vsi (podklad: archivnimapy.cz).

Úpoř - Krkavčiny

 • Úpoř
 • Krkavčiny (1)
 • Úpoř
 • Krkavčiny (1)
 • Úpoř
 • Krkavčiny (1)
 • Úpoř
 • Krkavčiny (1)
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny (2)
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny (3)
 • Úpoř
 • Krkavčiny (4)
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny, horní hrana
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny
 • Úpoř
 • Krkavčiny

(1) pohled údolím Úpoře, směr ku Berounce
(2) Kopec přes údolí Úpoře by mohl být Tok.
(3) Kopec úplně vpravo by měl být Zelený vrch, údolí vlevo od něj poměrně výrazně zaříznul Prostřední potok. Rokle uprostřed snímku slove Svině.
(4) Stejný pohled jako minulý obrázek, objevuje se zde i Zadní vrch s malou pleší.

Prostřední potok

 • Prostřední potok
 • Prostřední potok (1)
 • Prostřední potok
 • Prostřední potok (1)
 • Prostřední potok
 • Prostřední potok
 • Prostřední potok
 • Prostřední potok (2)
 • Prostřední potok
 • Prostřední potok
 • Prostřední potok
 • Prostřední potok
 • Úpoř
 • Prostřední potok
 • nádrž na prostředním potoce
 • nádržka Hamouz
 • Prostřední potok
 • nádržka Hamouz
 • Prostřední potok
 • nádržka Hamouz (3)
 • Prostřední potok
 • nádržka Hamouz (4)
 • Prostřední potok
 • pohled směr Skryje
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný (5)
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • Jezevčiný
 • cestou na Jezevčiný
 • Zadní vrch
 • Zadní vrch
 • Zadní vrch
 • Zadní vrch
 • Zadní vrch
 • Zadní vrch
 • Zadní vrch
 • Zadní vrch
 • Zelený vrch
 • Zelený vrch
 • Zelený vrch
 • Zelený vrch
 • výhled z Modřovské
 • výhled z Modřovské
 • výhled z Modřovské
 • výhled z Modřovské
 • kóta 431 m.n.m.
 • kóta 431 m.n.m.
 • kóta 431 m.n.m.
 • kóta 431 m.n.m.
 • kóta 431 m.n.m.
 • kóta 431 m.n.m.

(1) ústí Prostředního potoka do Úpoře poblíž historické Cangrovny
(2) červená šipka - zídka ve svahu (nejasného stáří, nejasného určení)
(3) Dronem, v horním pravém rohu snímku - Velíz a Krušná hora.
(4) Pohled údolím Prostředního potoka.
(5) Lokalita je velmi názornou ukázkou typu spečeného pyroklastického proudu. Leží nad ryolitovými lávami a její zdroj je na severní straně hřbetu (podle lokality.geology.cz).

Jelenec

Obyčejná hájovna která poslouží jako dobrý orientační bod při případném bloudění místním nepřehledným terénem, stýká se tu hodně cest.

 • hájovna Jelenec
 • hájovna Jelenec
 • hájovna Jelenec
 • hájovna Jelenec
 • hájovna Jelenec
 • poblíž Jelence
 • hájovna Jelenec
 • poblíž Jelence
 • hájovna Jelenec
 • poblíž Jelence
 • hájovna Jelenec
 • poblíž Jelence
 • hájovna Jelenec
 • cesta k Obrázku
 • hájovna Jelenec
 • poblíž Jelence
 • hájovna Jelenec
 • poblíž Jelence
 • hájovna Jelenec
 • Fousův kal (1)
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m. (2)
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m. (3)
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m. (3)
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m. (4)
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m. (4)
 • kóta 450 m.n.m.
 • kóta 450 m.n.m. (5)
 • Průhonek
 • Průhonek
 • Průhonek
 • Průhonek

(1) Přibližně tady se nachází lokalita Fousův kal, díky křivoklátským lesníkům za rady, kde se tak zhruba nachází. Skryjský pytlák Fous byl chycen a dán k městskému právu do Rakovníka, ale vyzul se z obvinění tím, že i jemu dodával zvěřinu, proto byl soud přerušen. Fous byl jedním z nejbystřejších pytláků na Křivoklátsku a dodnes se jeho jméno připomíná v místě zvaném Fousův kal v kouřimeckém revíru (pod Jelencem), kde prý skonal.
(2) Od hájovny Jelenec směrem k jihozápadu míjíme kótu 450 m.n.m. nad Úpoří, na jejím svahu jsou překvapivě slušné rozhledy na Úpoř.
(3) Rozhled po směru toku Úpořského potoka, kopec se skalkou Výrovka je Vosník.
(4) Výhledy proti proudu Úpoře, mírně patrné skály Krkavčiny.
(5) Zadní vrch - přes údolí Úpoře.

dub Buben

 • dub Buben
 • dub Buben
 • pleš
 • pleš (1)
 • pleš
 • pleš (1)
 • pleš
 • pleš (1)
 • pleš
 • pleš (1)
 • rokle pod Jelencem
 • rokle pod Jelencem

(1) Pleš mezi Jelencem a dubem Buben. Zde jsem zažil největší koncentraci muflonů na křivoklátsku, nikdo sem nechodí, mají tu klid. Mají negativní vliv na spásání vzácné flory nebo jsou naopak prospěšní udržováním bezlesí? Toť otázka pro moudřejší hlavy.

Špička

 • lůmek, Zadní Hrobce
 • Špička, panoramatický výhled
 • Špička
 • Broumy ze Špičky
 • Špička
 • Krušná hora ze Špičky (1)
 • Špička
 • Velíz ze Špičky
 • Špička
 • Špička
 • Špička
 • Špička
 • Špička
 • Špička
 • Cikán
 • Cikán, úbočí

(1) rozhledna Máminka červenou šipkou

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: Tomáš  (2020-07-16 09:23:32)
V knížce Diogenes a kočky od K. Mejstříka jsem se dočetl o kříži, který jsem si vztáhnul ke skále Výrovka. Bude to ale pravděpodobně tenhle Cangrův kříž. Moc díky!

Od: Jakub  (2020-07-11 22:24:01)
V souvislosti s Cangrovnou stojí za zmínku zaniklý Cangrův kříž, viz Broumský zpravodaj, 05/2019, na str. 3). Přesnější lokalizace: zde. Poznámka webmastra - tento odkaz jsem musel ručně doopravit, rozhazoval celou stránku. Jinak za něj ale strašně moc děkuji.

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: