pokus

Zdeněk Špaček

Květena převážně z Českého Krasu.

Rok 2005

 • Zdeněk Špaček květena
 • kosatec žlutý
 • Zdeněk Špaček květena
 • křivatec český
 • Zdeněk Špaček květena
 • křivatec český
 • Zdeněk Špaček květena
 • kruštík modrofialový
 • Zdeněk Špaček květena
 • kruštík modrofialový
 • Zdeněk Špaček květena
 • lomikámen vždyživý
 • Zdeněk Špaček květena
 • lomikámen vždyživý
 • Zdeněk Špaček květena
 • prstnatec bezový
 • Zdeněk Špaček květena
 • prstnatec bezový
 • Zdeněk Špaček květena
 • prstantec májový
 • Zdeněk Špaček květena
 • prstantec májový
 • Zdeněk Špaček květena
 • prvosenka jarní
 • Zdeněk Špaček květena
 • sasanka hajní
 • Zdeněk Špaček květena
 • sasanka pryskyřníkovitá
 • Zdeněk Špaček květena
 • úpolín evropský
 • Zdeněk Špaček květena
 • zvonovec liliolistý

Rok 2004 a níže

 • Zdeněk Špaček květena
 • bělozářka liliová
 • Zdeněk Špaček květena
 • bělozářka liliová
 • Zdeněk Špaček květena
 • bělozářka větvitá
 • Zdeněk Špaček květena
 • bělozářka větvitá
 • Zdeněk Špaček květena
 • bledule jarní
 • Zdeněk Špaček květena
 • bledule letní
 • Zdeněk Špaček květena
 • brambořík nachový
 • Zdeněk Špaček květena
 • černýš hřebenitý
 • Zdeněk Špaček květena
 • černýš rolní
 • Zdeněk Špaček květena
 • česnek hranatý
 • Zdeněk Špaček květena
 • česnek žlutý
 • Zdeněk Špaček květena
 • devětsil bílý
 • Zdeněk Špaček květena
 • hadí mord nachový
 • Zdeněk Špaček květena
 • hlaváček jarní
 • Zdeněk Špaček květena
 • hlaváček jarní
 • Zdeněk Špaček květena
 • hlístník hnízdák
 • Zdeněk Špaček květena
 • hořec tolitový
 • Zdeněk Špaček květena
 • hořeček brvitý
 • Zdeněk Špaček květena
 • hruštička jednostranná
 • Zdeněk Špaček květena
 • hvězdnice chlumní
 • Zdeněk Špaček květena
 • hvozdík kropenatý
 • Zdeněk Špaček květena
 • hvozdík pyšný
 • Zdeněk Špaček květena
 • jelení jazyk celolistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • kamejka modronachová
 • Zdeněk Špaček květena
 • jestřábník oranžový
 • Zdeněk Špaček květena
 • kakost krvavý
 • Zdeněk Špaček květena
 • kavyl vláskovitý
 • Zdeněk Špaček květena
 • kavyl ivanův
 • Zdeněk Špaček květena
 • kohoutek luční
 • Zdeněk Špaček květena
 • koniklec luční
 • Zdeněk Špaček květena
 • koniklec luční
 • Zdeněk Špaček květena
 • koniklec velkokvětý
 • Zdeněk Špaček květena
 • korálice trojklanná
 • Zdeněk Špaček květena
 • kosatec bezlistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • koulenka vyšší
 • Zdeněk Špaček květena
 • kruštík širolistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • kruštík širolistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • kruštík tmavočervený
 • Zdeněk Špaček květena
 • kruštík tmavočervený
 • Zdeněk Špaček květena
 • len rakouský
 • Zdeněk Špaček květena
 • len žlutý
 • Zdeněk Špaček květena
 • lilie zlatohlavá
 • Zdeněk Špaček květena
 • locika nachová
 • Zdeněk Špaček květena
 • lýkovec vonný
 • Zdeněk Špaček květena
 • medovník meduňkolistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • medovník meduňkolistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • modřenec chocholičnatý
 • Zdeněk Špaček květena
 • modřenec chocholičnatý
 • Zdeněk Špaček květena
 • modřenec hroznatý
 • Zdeněk Špaček květena
 • modřenec širolistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • ocún jesenní
 • Zdeněk Špaček květena
 • okrotice bílá
 • Zdeněk Špaček květena
 • okrotice bílá
 • Zdeněk Špaček květena
 • okrotice červená
 • Zdeněk Špaček květena
 • okrotice červená
 • Zdeněk Špaček květena
 • okrotice mečolistá
 • Zdeněk Špaček květena
 • oman srstnatý
 • Zdeněk Špaček květena
 • oměj šalamounek
 • Zdeněk Špaček květena
 • oměj šalamounek
 • Zdeněk Špaček květena
 • oměj vlčí mor
 • Zdeněk Špaček květena
 • ostrožka stračka
 • Zdeněk Špaček květena
 • prha chlumní
 • Zdeněk Špaček květena
 • prstnatec fuchsův
 • Zdeněk Špaček květena
 • prstnatec fuchsův
 • Zdeněk Špaček květena
 • prstnatec tuholistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • řebčík kostkovaný
 • Zdeněk Špaček květena
 • rozrazil klasnatý
 • Zdeněk Špaček květena
 • rozrazil rakouský
 • Zdeněk Špaček květena
 • rudohlávek jehlancovitý
 • Zdeněk Špaček květena
 • rudohlávek jehlancovitý
 • Zdeněk Špaček květena
 • sasanka lesní
 • Zdeněk Špaček květena
 • snědek chocholičnatý
 • Zdeněk Špaček květena
 • střevíčník pantoflíček
 • Zdeněk Špaček květena
 • třemdava bílá
 • Zdeněk Špaček květena
 • užanka lékařská
 • Zdeněk Špaček květena
 • včelník rakouský
 • Zdeněk Špaček květena
 • včelník rakouský
 • Zdeněk Špaček květena
 • vemeník dvoulistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • vemeník dvoulistý
 • Zdeněk Špaček květena
 • vstavač kukačka
 • Zdeněk Špaček květena
 • vstavač nachový
 • Zdeněk Špaček květena
 • vstavač nachový
 • Zdeněk Špaček květena
 • záraza šupinatá