pokus

Nezabudice a Velká Buková

Tato kapitola je věnována Nezabudicím, Nezabudickým skalám a Velké Bukové. Rozvědčíka popisuji v kapitole Valachov a Tyterský potokv. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Nezabudice

Nezabudice se poprvé uvádějí roku 1115, z roku 1250 je zmínka o zdejším kostelu sv. Vavřince. Kostel má pozdně gotický presbytář a loď z roku 1708, poslední úpravy proběhly v polovině 19. století.

 • Nezabudice
 • Nezabudice
 • Nezabudice
 • Nezabudice
 • Nezabudice
 • Nezabudice (1)
 • Nezabudice
 • Nezabudice
 • Nezabudice
 • od Nezabudic k Rozvědčíkovi
 • Nezabudice
 • Nezabudice
 • Roztoky od Nezabudic
 • Roztoky od Nezabudic
 • Roztoky od Nezabudic
 • Roztoky od Nezabudic
 • Památník Jaroslava Fraňka
 • Památník Jaroslava Fraňka (2)
 • Nezabudice
 • Nezabudice (3)
 • Nezabudice
 • Nezabudice (4)

(1) Pomník P. Marie byl obnoven v roce 2005, autorem sochy P. Marie je ak. sochař P. Váňa.
(2) Památník Jaroslava Fraňka - v roce 2008 zavřený. 2012, na webových stránkách muzea TGM Rakovník je zmínka, že návštěva je možná na objednávku. Jaroslav Franěk býval rozvědčíkem v Indočíně. Nikdy mi moc nebylo jasné jak za první republiky mohl sloužit v jiné armádě? Když se vrátil, tak na rozcestí silnic pod Nezabudicemi postavil dřevěný stánek s pivem, rumem a žlutou limonádou a nazval jej Anamo (1931). O tři roky později otevřel o kus dál výletní hostinec U Rozvědčíka. Za druhé světové války byl Franěk zatčen nacisty za účast v odboji a v roce 1943 byl v Berlíně popraven.
(3) J. Vacke, Vzpomínka na Nezabudice, Rabasova galerie Rakovník, 1979
(4) J. Vacke, Zima v Nezabudicích, Rabasova galerie Rakovník, 1979

Nezabudický mlýn

Nezabudický mlýn patří k nejstarším na Křivoklátsku, zmiňuje se již v roce 1413. Nově jako vrchnostenský mlýn byl vybudován v letech 1656-57, později několikrát upraven. Mohutnou stavbu kryje polovalbová střecha s bedněným štítem. Jarní povodeň roku 1655 rozmetala mlýn nezabudický. Vrchnost postavila jej znovu v letech 1656-1657 a k stavbě bylo dáno: 389 kmenů dubových velikých, 362 menších, 475 kmenů jedlových a 121 chvojových (míněna borovice). Tyto doklady opakují hlavní dřeviny křivoklátské, které vidíme i v mapě ze začátku 19. století. Jen buk tu chybí, neboť jde o výkazy dříví užitkového a stavebního.

Pro Otu Pavla byly vzpomínky na Nezabudický mlýn, bílý jako mouka, co se v něm mlela, velkou posilou ve vážné duševní nemoci, již v posledních letech života trpěl. Nejvíc jsem myslil na Křivoklátsko. Na Nezabudický mlýn a jeho stálé světýlko, které tam zářilo pro pytláky i pro četníky. Když jsem pomalu umíral, viděl jsem především řeku, která v mém životě znamenala nejvíc, a kterou jsem měl rád. Proti mlýnu u jezu chytával ryby, tady s tatínkem a převozníkem Proškem lovil parmy, které měly tělo jako krásná stříbrná letadla na dálkových tratích, tady potkal za bouřlivého poledne zlaté úhoře, na které čekal celé roky. Zdvihli se ze dna jako stáda antilop. Vždycky našli mou návnadu a brali ji okamžitě jako slepice. (rakovnicko.info)

 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn
 • Nezabudický mlýn

.

Velká Buková

 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • pohled JJZ
 • Velká Buková
 • pohled JJZ
 • Velká Buková
 • pohled JJZ
 • Velká Buková
 • šipkou přívoz Branov
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • rozhledna od Berounky
 • Velká Buková
 • rozhledna od Berounky
 • Velká Buková
 • rozhledna - Velká Buková
 • Velká Buková
 • Velká Buková
 • Velká Buková
 • Velká Buková (1)
 • Velká Buková
 • Velká Buková (2)
 • Velká Buková
 • Velká Buková (3)
 • Nad litiny
 • Nad litiny (4)
 • Nad litiny
 • Nad litiny (4)

(1) bronzové předměty mohylové kultury - dýky (Velká Buková) - muzeum v Rakovníku
(2) čepel eneolitického srpu z baiersdorfského deskovitého rohovce (Velká Buková) - muzeum v Rakovníku
(3) Postaveno L.P. 2010, zasvěceno Panně Marii Pomocnici křesťanů a Svatému Františkovi z Assisi.
(4) Prapodivný křížek na betonovém soklu se silně industriálním rázem a dírou do země poblíž silnice Roztoky-Nezabudice, nad osadou Višňová.

Nezabudické skály

Nezabudické skály představují názornou ukázku říčního ekofenoménu. Strmý nárazový svah meandru Berounky se skalní stepí, křovišti a zakrslou doubravou je tvořen chudším podkladem proterozoických břidlic a drob.

Lokalita je bohatá na různé ještěrky a hady, vyskytuje se zde osm z deseti původních druhů plazů známých z České republiky. (ještěrka zelená, j. obecná, j. živorodá, užovka podlamatá, u. hladká, u. obojková, zmije obecná, slepýš křehký). Chybí pouze užovka stromová (Poohří, Bílé Karpaty, Znojemsko) a ještěrka zední (v ČR pouze v okolí Štramberka). Kamenné zídky na silnici u Berounky pod rezervací přispívají ke zvýšení početnosti populací plazů, především ještěrky zelené. V zimě slouží zídky jako prostory pro hibernující plazy.

 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály (1)
 • Nezabudické skály
 • výhled směr Branov
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály (2)
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály, Plazy
 • Nezabudické skály
 • Nezabudické skály, Plazy
 • Nezabudické skály
 • pohledem vodáka
 • Nezabudické skály
 • pohledem vodáka

(1) od Zdeny Bradnové
(2) Pod Nezabudickými skalami, mezi silnicí a řekou, vznikly dvě vykosené plochy bez dřevin s vyskládanými butráky (plazníky?). Tipuji, že jde o ochranářský managemet - pro podporu plazů.

Kalubice, Malá Buková

 • křížek u Kalubic
 • křížek u Kalubic
 • Malá Buková
 • Malá Buková

okolí Pustovět

 • Pustovětské údolí
 • Pustovětské údolí
 • Pustovětské údolí
 • Pustovětské údolí
 • Pustovětské údolí
 • mohutná jedle, Pustovětské údolí
 • Pustovětské údolí
 • udatny, Pustovětské údolí
 • kaplička u Caparta
 • kaplička u Caparta
 • kaplička u Caparta
 • kaplička u Caparta
 • kaplička u Caparta
 • kaplička u Caparta

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: