pokus

Brdy.info

Vítejte na amatérských stránkách, které se snaží postihnout krásu Brd, Křivoklátska a Českého Krasu. Jak píše klasik - lid najdeš všude jen český, vlídný a přístupný, po většině i dobře opatřené hostinství, že věru není proč nevěnovati těm krajům zaslouženě pozornosti.

Tento web je od roku 2020 nově rozdělen do 150 místopisných kapitol, většina z nich je brdských, méně potom křivoklátských a úplně nejméně kapitol mám z Českého Krasu (ten je i plošně nejmenší).

Chci poděkovat všem externím přispěvovatelům za jejich fotky, obrázky a texty, rád zveřejním i ty Vaše. Velmi cenné jsou pro mne i Vaše zpětné vazby, upozornění na chyby, apod.Vyhledávání:

Aktuality na tomto webu:
1. května: Hvožďany jsou pro mne už hodně z ruky. Naladil jsem se ale kapitolkou z Čákovy knihy a poprvé vylezl na Javorý. Geniální spisovatel i kreslíř, který uměl z fádní lokality, kde na poutníka místní sedláci vidláci klidně pustí psa, vykouzlit něco pohádkového.
30. dubna: Jaro je na Čertově skále i ve skalách Týřovických.
17. dubna: Údolí ticha, inspirace díky Earth-cache AGT 81: Udoli ticha (to by bylo něco, kdybych takhle rozuměl místní geologii)
1. dubna: Objevil sem se na ne úplně jasně vymezené lokaci Sanktus. A asi naposledy v životě jsem se vzmužil a přelezl plot obory Aglaia, bych na vlastní oči zřel Mannsfeldův pomník.
21. února: Poprvé na Výbrnici, bývalé skautské rezervaci Nižbor. Po letech jsem šplhal na rozhlednu na Vysokém vrchu, žebřík už má nejlepší léta za sebou.
Seznam všech aktualit. (Takový malý brdský blog)