pokus

Brdy.info

Vítejte na amatérských stránkách, které se snaží postihnout krásu Brd, Křivoklátska a Českého Krasu. Jak píše klasik - lid najdeš všude jen český, vlídný a přístupný, po většině i dobře opatřené hostinství, že věru není proč nevěnovati těm krajům zaslouženě pozornosti.

Tento web je od roku 2020 nově rozdělen do 150 místopisných kapitol, většina z nich je brdských, méně potom křivoklátských a úplně nejméně kapitol mám z Českého Krasu (ten je i plošně nejmenší).

Chci poděkovat všem externím přispěvovatelům za jejich fotky, obrázky a texty, rád zveřejním i ty Vaše. Velmi cenné jsou pro mne i Vaše zpětné vazby, upozornění na chyby, apod.Vyhledávání:

Aktuality na tomto webu:
1. dubna: Objevil sem se na ne úplně jasně vymezené lokaci Sanktus. A asi naposledy v životě jsem se vzmužil a přelezl plot obory Aglaia, bych na vlastní oči zřel Mannsfeldův pomník.
21. února: Poprvé na Výbrnici, bývalé skautské rezervaci Nižbor. Po letech jsem šplhal na rozhlednu na Vysokém vrchu, žebřík už má nejlepší léta za sebou.
27. ledna: Vyrazil jsem na Šamor (Tulácká jeskyně) a k pískovně u Karlštejnského golfu. Místní na mne pokřikovali, že zde turisty běžně nepotkávají, chlapík v pískovně byl taky lehce podrážděný. Až dodatečně jsem zjistil, že zde zuří jakési místní boje o zasypávání pískovny.
21. ledna: Ze severních Brd (někdo by už řekl Křivoklátska) přináším fotky Černé skály a Bílé skály (té poblíž Bechlova).
20. ledna: Jiří Jiras mi věnoval fotky trojboké kapličky u Korna s upřesněním jejího vzniku. Díky.
Seznam všech aktualit. (Takový malý brdský blog)