pokus

Brdy.info

Vítejte na amatérských stránkách, které se snaží postihnout krásu Brd, Křivoklátska a Českého Krasu. Jak píše klasik - lid najdeš všude jen český, vlídný a přístupný, po většině i dobře opatřené hostinství, že věru není proč nevěnovati těm krajům zaslouženě pozornosti.

Tento web je od roku 2020 nově rozdělen do 150 místopisných kapitol, většina z nich je brdských, méně potom křivoklátských a úplně nejméně kapitol mám z Českého Krasu (ten je i plošně nejmenší).

Chci poděkovat všem externím přispěvovatelům za jejich fotky, obrázky a texty, rád zveřejním i ty Vaše. Velmi cenné jsou pro mne i Vaše zpětné vazby, upozornění na chyby, apod.Vyhledávání:

Aktuality na tomto webu:
25. února: Zima jak má být na Malém Toku. Kolem Prahy lesy zdevastované od kůrovce a sucha, otevírají se nové výhledy.
9. února: Dostal jsem melancholické zimní fotky od Skelné hutě, díky.
27. ledna: Vanovické skály a lesostep u Královy studny (Dřínová hora).
19. ledna: I Kodskou rokli zasypal sníh, na prudkém svahu obráceném k jihu ale dlouho nevydržel, dokonce tu stále kvete mateřídouška.
13. ledna: V novém roce jsem zamířil na Děti přírody.
Seznam všech aktualit. (Takový malý brdský blog)